Pomoć

Prijava


Korisničko ime
Lozinka
Prijavi se

Novosti

Državna matura – drugi rok u šk. god. 2023./2024.

Važni datumi za pristupnike - letak

1. Provedba ispita državne mature u drugom roku:

Prijava ispita za drugi rok moguća je od 20.7.2024. od 12:00 sati do 31.7.2024. do 12:00 sati.

Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i putem svoje stranice.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za drugi rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

2. Mjesto pisanja ispita državne mature:

Redovni učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u gradu kojega trebaju odabrati na svojoj stranici pod poveznicom Moje postavke. Mogu birati mjesto pisanja u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Splitu. Mjesto pisanja ispita moguće je birati do 6.8.2024. do 12:00 sati.

Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

3. Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u drugom roku:

Redovni učenici i hrvatski državljani koji izvan Republike Hrvatske završavaju završni razred srednjeg obrazovanja (usporedivog s najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj) koji na prvome roku nisu ostvarili pozitivan rezultat jednog ili više ispita državne mature, imaju mogućnost besplatnoga polaganja ispita državne mature na drugom roku.

Redovni učenici koji radi ostvarivanja boljeg rezultata na ispitu ponovo prijavljuju već položene ispite u istoj ili sljedećoj kalendarskog godini, obveznici su plaćanja za novo polaganje ispita.

Ostali pristupnici koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od šk. 2009./2010. do 2022./2023. godine u srednjim školama RH, svi koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, svi iz sustava obrazovanja odraslih i svi koji su srednje obrazovanje završili izvan RH, a prijavljuju ispite državne mature, obveznici su plaćanja ispita državne mature.

 

Rok za uplatu: 6.8.2024. do 23:59 sati

Uplate koje budu izvršene nakon 6.8.2024. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici pošte, Fine ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana.

Napomene:
- Ako pristupnici koji su prijavili više od jednoga ispita odustanu od polaganja određenog ispita, a ne odjave ga u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja zato što se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

Važna napomena:

Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako ih pristupnik već samostalno nije prijavio, a u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangiranje i upis na prijavljeni studijski program.
Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.
U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

4. Naknadna prijava ispita:

1.8.2024. do 6.8.2024.

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku, može se prijaviti naknadno.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Redovni učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr 
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za naknadnu prijavu ispita

5. Promjena ispita i promjena razine ispita:

1.8.2024. do 6.8.2024.

Redovni učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr  
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za promjenu ispita

Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita

6. Odjava ispita:

   1.8.2024. do 6.8.2024.

   - Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava.dm@ncvvo.hr

   - 
Obrazac za odjavu ispita

7. Dostava dokumentacije i važni datumi za pristupnike koji se prvi puta registriraju u sustav

Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

    - svjedodžbe svih razreda srednje škole
    - završnu svjedodžbu.

       Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika i ne vraćaju se pristupnicima.

       Rok za dostavu dokumentacije: od 20.7.2024. do 6. 8. 2024.

       Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 6.8.2024.

       Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 3.9.2024.

       Adresa za dostavu dokumentacije:

       Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
       Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
       10020 Zagreb
       Naznaka "dokumenti za DM"

       Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
       -  pozivom na broj: 01/4501 899
       -  slanjem upita e-poštom na adresu: 
drzavna.matura@ncvvo.hr

 

Objavljeno: 19.7.2024, 12:35

Konačne rang-liste za ljetni upisni rok 2024.

Danas, 17. srpnja 2024., u 15:04 objavljene su konačne rang-liste za upis na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2024. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.

Ako kandidat ne upiše studijski program na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj, visoko učilište mu može naplatiti oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Objavljeno: 17.7.2024, 15:12

Prilagodba ispitne tehnologije za drugi rok državne matura u školskoj godini 2023./2024.

Učenici u redovitome sustavu obrazovanja u drugome roku u školskoj godini 2023./2024. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora u školi koju pohađaju.


Ostali pristupnici 
koji žele polagati ispite državne mature, a koji imaju potrebu za prilagodbom ispitne tehnologije, trebaju poslati upit za obrazac Zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za pristupnike i dodatne upute na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Upit se šalje od 20. srpnja 2024. do 31. srpnja 2024. godine.

Ako je pristupnik dobio Odluku o prilagodbi prije polaganja ispita državne mature u prvome roku u školskoj godini 2023./2024., ona je važeća i za polaganje istih ispita državne mature u drugome roku. U tome slučaju nije potrebno ponovno ispunjavati i dostavljati zahtjev za prilagodbu.

Zahtjev za prilagodbu potrebno je zatražiti, ispuniti, potpisati i dostaviti na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr  u sljedećim slučajevima:

·        ako pristupnik u drugome roku polaže isti ispit koji je polagao i u prvome roku, ali na drugoj razini (npr. pristupnik je u prvome roku polagao ispit iz Matematike na višoj razini, a u drugome roku ga želi polagati na osnovnoj razini)

·        ako pristupnik u drugome roku polaže ispit koji nije polagao u prvome roku te taj ispit nije naveden u njegovoj Odluci o prilagodbi koju je dobio prije polaganja ispita u prvome roku

·        ako je pristupniku potrebna prilagodba ispitne tehnologije koja nije navedena u njegovoj Odluci o prilagodbi koju je dobio prije polaganja ispita u prvome roku.

Pristupnici koji su prema Odluci imali prilagodbu ispitne tehnologije na prvome roku, trebaju obavijestiti NCVVO o tome da ne žele ili ne trebaju prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature na drugome roku, slanjem obavijesti na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Za dodatne informacije o prilagodbi ispitne tehnologije na državnoj maturi možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr ili na broj telefona: 01/ 45 01 805 ili 01/ 45 01 830.    

Objavljeno: 16.7.2024, 11:20

OBAVIJEST O PODJELI SVJEDODŽBA/POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA PRVOGA ROKA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.


 1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4. RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su prvo uplatiti zaduženje za ispit s kojega su izostali kako bi im se mogle ispisati svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Kada su ispiti plaćeni, skeniranu uplatnicu treba poslati na e-poštu: uplata.dm@ncvvo.hr.

 1. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji su ranije položili ispite državne mature u svojoj školi, a koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja, a ovogodišnje potvrde (ako su ponovno polagali) preuzimaju u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 1. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s prvoga roka 2024. godine 19. srpnja od 8.30 do 18.00 sati u predvorju zgrade Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb.
 2. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH (Birotehnika, PUO Zagreb, PESG) preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.
 3. Potvrde s prvoga roka ovogodišnje državne mature nakon toga datuma mogu se preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb, radnim danom (ponedjeljak – petak) između 8.00 i 16.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika ili zatražiti slanje poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom i slanjem zahtjeva na e-poštu: dokumenti.dm@ncvvo.hr. U zahtjevu treba navesti osobne podatke i adresu za dostavu ili adresu i podatke druge osobe koja će preuzeti pošiljku.

 

Zahtjev za dostavu poštom

 

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.


Pristupnici koji su pisali ispite u ispitnim centrima prethodnih godina i nisu tada preuzeli svoje potvrde ne mogu ih preuzeti 19. srpnja 2024. tijekom podjele ovogodišnjih potvrda, već prije ili nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Objavljeno: 12.7.2024, 11:34

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature - prvi rok - Državne mature 2023./2024.

Prvi (privremeni) rezultati ispita prvog roka državne mature u školskoj godini 2023./2024. bit će objavljeni danas 10. srpnja 2024. u 12.00 sati.

Prema Pravilniku o polaganju državne mature članak 43. na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

A. PRIGOVOR NA BODOVANJE ISPITA

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 12. srpnja 2024. u 12.00 sati.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose školskom ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani-student.hr na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

VAŽNO

1. Potrebno je prigovore podnijeti putem sustava prema proceduri. Prigovori se ne dostavljaju e-poštom.
2. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na bodovanje. Prigovor treba sadržavati jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
3. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka tijekom rješavanja ispita.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.

Prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na sažetak i na esej. U tom slučaju, pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik - test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik - školski esej.

 

B. PRIGOVOR NA ODLUKU CENTRA

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovore na odluku CentraObrazac za prigovore na odluku Centra nalazi se na poveznici 


Obrazac za prigovor na odluku Centra


2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra, prigovor neće moći biti obrađen.

4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra u obrazac upisati:

- Ime i prezime
- OIB
- Šifru riješenog prigovora 
koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori
- Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
- Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je  učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Objavljeno: 10.7.2024, 09:34

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita - Državna matura 2023./2024. - prvi rok

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 01/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21, 126/21, 19/23).

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
-
teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
-
smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.


Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključujući i taj dan)

1. Redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnu prijavu ili promjenu prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava NCVVO. Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.

2. Ostale kategorije pristupnika zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine ispita dostavljaju NCVVO-u na adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr.

Obrasci zamolbe:
-
Zamolba za naknadnu prijavu ispita
-
Zamolba za promjenu ispita
-
Zamolba za promjenu razine ispita

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2023. do 15. veljače 2024. godine. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.


Odjava ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključujući i taj dan)

1. Redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostale kategorije pristupnika javljaju se NCVVO-u s popunjenim zahtjevom na adresu odjava.dm@ncvvo.hr .

Zamolba za odjavu ispita


Važna napomena
Ako ste zatražili ili Vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenu ispita, promjenu razine ispita i odjavu ispita trebate poslati obavijest i na adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr.


Za dodatna pitanja možete se javiti e-mailom na drzavna.matura@ncvvo.hr ili na broj 01 4501 899.

Objavljeno: 15.2.2024, 11:47

Pristupnici iz BiH - važno

Molimo pristupnike ispitima državne mature iz Bosne i Hercegovine da prilikom unosa predmeta na svojoj stranici ne odabiru opciju „predmet izvan obrazovnog sustava RH“ ukoliko isti predmet mogu naći u obrazovnom sustavu RH u padajućem izborniku (npr. Matematika, Hrvatski jezik, strani jezik, Biologija i sl.). Opcija „predmet izvan obrazovnog sustava RH“ odnosi samo na predmete koje nije moguće naći u okviru sustava RH.

Objavljeno: 12.1.2024, 15:53

Uvjeti upisa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2024. godine u 9:00 sati. Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2024./2025.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Objavljeno: 11.12.2023, 14:03

Isporuka korisničkih podataka kandidatima putem Viber-a

Ljubazno molimo kandidate da preuzmu na svoje uređaje aplikaciju Viber (ako istu nemaju) kako bi im korisnički podatci za pristup sustavu mogli biti isporučeni na Viber nakon što zatraže iste. Kandidati koji posjeduju broj mobitela hrvatskih mobilnih operatera, korisničke podatke zatražiti će s broja mobitela zavedenog u sustavu slanjem SMS poruke sadržaja OPET na broj 666555. Cijena SMS-a je 0,39€. Za zaprimanje korisničkih podataka potrebno je imati uključene mobilne podatke ili omogućen pristup Wi-Fi mreži.

Ako vam je na Viber-u unutar postavki Pozivi i poruke onemogućeno zaprimanje poslovnih poruka potrebno je ponovo aktivirati isto kako bi korisnički podatci mogli biti isporučeni nakon što se zatraže.

Kandidati koji nemaju instaliranu aplikaciju Viber na svom uređaju korisničke podatke će i nadalje zaprimati unutar SMS poruke.

Isporuka korisničkih podataka na aplikaciju Viber vrijedi i za redovne učenike koji tijekom prve prijave u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr unose broj svog mobilnog telefona na koji žele primiti PIN i TAN.

Objavljeno: 5.12.2023, 15:17

Prijave ispita državne mature za prvi rok u školskoj godini 2023./2024.

Prijave ispita državne mature za prvi rok u školskoj godini 2023./2024. počinju 1. prosinca 2023. godine u 12.00 sati i traju do 15. veljače 2024. godine u 12.00 sati.


Sve važne datume za pristupnike, kao i korisne kontakte i poveznice možete preuzeti u nastavku:

Važni datumi za pristupnike 2023./2024. – prvi rok


Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pridržavati se uputa koje se odnose na pojedinu kategoriju:


- Upute za učenike u redovitom sustavu obrazovanja

- Upute za pristupnike koji su redovito srednje obrazovanje završili prije ove školske godine

- Upute za pristupnike koji su strani državljani, završavaju obrazovanje u inozemstvu ili su srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine

- Upute za pristupnike koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih.


Pristupnici trebaju pratiti naslovnice mrežnih stranica www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije.


Također, nužno je pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave.


Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-adresu: drzavna.matura@ncvvo.hr ili na broj telefona: 01 4501 899.

Objavljeno: 1.12.2023, 09:31

Prilagodba ispitne tehnologije za prvi rok državne matura u školskoj godini 2023./2024.

Učenici u redovitome sustavu obrazovanja u školskoj godini 2023./2024. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora u školi koju pohađaju.


Ostali pristupnici koji žele polagati ispite državne mature, a koji imaju potrebu za prilagodbom ispitne tehnologije, trebaju poslati upit za obrazac Zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za pristupnike i dodatne upute na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

 

Upit se šalje od 1. prosinca 2023. do 15. veljače 2024. godine.


Za dodatne informacije o prilagodbi ispitne tehnologije na državnoj maturi možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr ili na broj telefona +385 (0)1 4501 899.


Objavljeno: 1.12.2023, 09:25

Objavljene su konačne rang-liste u jesenskom upisnom roku 2023.

18. rujna, u 15:01 objavljene su konačne rang-liste za upis prijediplomskih i integriranih studijskih programa na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2023. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 18.9.2023, 15:08

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima drugoga roka državne mature u šk. god. 2022./2023.

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (prvi i drugi rok). Učenici koji neopravdano izostanu s ispita dužni su platiti trošak ispita s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Skeniranu uplatnicu treba poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr. Svjedodžba/potvrda ne može se ispisati niti preuzeti sve dok se ne izvrši uplata.

2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite koje su položili u svojim školama prethodnih godina trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.

3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde od 19. rujna 2023. godine u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11 (Bundek centar) od 8,30 do 17,00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu i Pučkog otvoreno učilišta Zagreb preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.

4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) mogu preuzeti potvrde s prvoga i drugoga roka 2023. godine od 19. rujna od 8,30 do 17.00 sati u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb.

Potvrde se i nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8.00 do 16.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom (plaćanje po preuzimanju) i slanjem zahtjeva na
e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr. U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju ili podatke druge osobe na čiju se adresu dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavu poštom

Pristupnicima koji žive izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Objavljeno: 12.9.2023, 12:43

Hrvatski jezik - rezultati na drugom (jesenskom) roku

Obavještavamo Vas da je zbog tehničke pogreške u obradi Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na visoka učilišta došlo do pogrešnog prikaza rezultata ispita iz Hrvatskog jezika.

Molimo Vas da ponovno provjerite svoje rezultate.


FER

Objavljeno: 11.9.2023, 14:46

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature

Prvi (privremeni) rezultati ispita jesenskog (drugog) roka državne mature u školskoj godini 2022./2023. bit će objavljeni danas 11. rujna 2023. u 12.00 sati.

Prema Pravilniku o polaganju državne mature članak 43. na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 13. rujna 2023. u 12.00 sati.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose školskom ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

VAŽNO

1. Potrebno je prigovore podnijeti putem sustava.
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na bodovanje. Prigovor treba sadržavati jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
4. Privatni razlozi kao uzrok pogreške nisu valjan argument za prigovor.
5. Ako je pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore to nije valjan argument za prigovor.
6. Molba za ponovnim pregledom cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“ nije valjan argument za prigovor.

Prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na sažetak i na esej. U tom slučaju, pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik - test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik - školski esej.

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovore na odluku CentraObrazac za prigovore na odluku Centra nalazi se na poveznici 

Obrazac za prigovor na odluku Centra

2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra, prigovor neće moći biti obrađen.

4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra u obrazac upisati:

- Ime i prezime

- OIB

- Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori

- Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)

- Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je  učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

 

Objavljeno: 11.9.2023, 09:23

Polaganje ispita državne mature 2022./2023. uz prilagodbu ispitne tehnologije u drugom (jesenskome) roku

1. Učenici

a) Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima ljetnoga roka državne mature 2022./2023. godine i koji žele istu vrstu ranije odobrene prilagodbe za iste ispite i razine ispita o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora.

2. Pristupnici

a) Ostali pristupnici kojipristupaju drugom (jesenskomu) ispitnom roku, abila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature na bilo kojemu roku ispita državne mature prijašnjih godina ili u ispitima ljetnoga roka državne mature 2022./2023.o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebajuobavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 1. 8. 2023. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju, osim u slučaju zdravstvenih teškoća.

b) Ostali pristupnicikoji žele pristupiti ispitima drugoga (jesenskoga) roka, a koji se do sada nisu koristili pravom na prilagodbu ispitne tehnologije i smatraju da im jepotrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr do 1. 8. 2023. godine.

Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.Popunjeni Obrazac zahtjeva za prilagodbu (te medicinsku i drugu dokumentaciju koja dokazuje postojanje teškoće/invaliditeta) potrebno je dostaviti do 1. 8. 2023. godine.
Svim pristupnicima koji žele dostaviti zahtjev preporučujemo pripremu odgovarajuće dokumentacije:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Rok za dostavljanje obavijesti i zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije je 1. 8. 2023. godine.
Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenoga roka neće razmatrati i neće biti odobreni.

Objavljeno: 25.7.2023, 11:45

Državna matura – jesenski (drugi) rok u šk. god. 2022./2023.

Prijava ispita za drugi (jesenski) rok moguća je
od 22.7.2023. od 12:00 sati do 31.7.2023. do 12:00 sati.

Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i putem svoje stranice.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za drugi rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

1. Provedba ispita državne mature u drugom roku:

- od 21.8.2023. do 6.9.2023. prema Kalendaru državne mature 2022./2023. za jesenski rok

2. Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj   ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u gradu kojega trebaju odabrati na svojoj stranici pod poveznicom Moje postavke. Mogu birati mjesto pisanja u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Splitu. Mjesto pisanja ispita moguće je birati do 5.8.2023.

- Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet   dana prije pisanja ispita.

3. Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u drugom roku:

- Rok za uplatu: 5.8.2023. do 23:59 sati

Uplate koje budu izvršene nakon 5.8.2023. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana.

Napomene:
- Ako pristupnici koji su prijavili više od jednoga ispita odustanu od polaganja određenog ispita, a ne odjave ga u   roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja zato što se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

Učenici koji su ove godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

Učenici koji trebaju ponovno polagati ispite jer ih nisu položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

4. Važni datumi za pristupnike

Važna napomena:

Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako ih pristupnik već samostalno nije prijavio, a u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangiranje i upis na prijavljeni studijski program.
Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.
U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

Važni datumi

5. Naknadna prijava ispita:

1.8.2023. do 5.8.2023.

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku, može se prijaviti naknadno.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr 
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za naknadnu prijavu ispita

6. Promjena ispita i promjena razine ispita:

1.8.2023. do 5.8.2023.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr  
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za promjenu ispita

Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita

7. Odjava ispita:

   1.8.2023. do 5.8.2023.

   - Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava.dm@ncvvo.hr

   - Obrazac za odjavu ispita

8. Dostava dokumentacije

    Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

    - svjedodžbe svih razreda srednje škole
    - završnu svjedodžbu.

       Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika i ne vraćaju se pristupnicima.

       Rok za dostavu dokumentacije: od 22.7.2023. do 5. 8. 2023.

       Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 5.8.2023.

       Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 2.9.2023.

       Adresa za dostavu dokumentacije:

       Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
       Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
       10020 Zagreb
       Naznaka "dokumenti za DM"

       Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
       -  pozivom na broj: 01/4501 899
       -  slanjem upita e-poštom na adresu: 
drzavna.matura@ncvvo.hr

       Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u šk. god. 2022./2023. – drugi rok

Objavljeno: 20.7.2023, 12:14

Konačne rang-liste

19. srpnja, u 15:04 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2023. godine. 

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 19.7.2023, 15:06

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima prvoga roka državne mature u šk. god. 2022./2023.

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti zaduženje za ispit s kojega su izostali, kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Ispit/ispite je potrebno što prije platiti i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.

2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji nisu ranije preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite koje su položili u svojoj školi prethodnih godina, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.

3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 21. srpnja 2023. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 18.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.

4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s ljetnoga roka 2023. godine 21. srpnja od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom između 8.00 i 16.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika ili zatražiti slanje poštom.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom (plaćanje po preuzimanju) i slanjem zahtjeva na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr . U zahtjevu treba navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju ili podatke druge osobe na čiju adresu se navedeni dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina, a pisali su ispite u ispitnim centrima, ne mogu ih preuzeti 21. srpnja 2023. godine u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb.

Objavljeno: 13.7.2023, 09:56

Objavljene su privremene rang-liste

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista  19. srpnja 2023. iza 15:00h. 
S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.
Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa 19. srpnja do 13:59 h, a objava konačnih rang-lista je iza 15:00h. 

Objavljeno: 12.7.2023, 14:32

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature

Prvi (privremeni) rezultati ispita ljetnog (prvog) roka državne mature u školskoj godini 2022./2023. bit će objavljeni danas 12. srpnja 2023. u 12.00 sati.

Prema Pravilniku o polaganju državne mature članak 43. na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 14. srpnja 2023. u 12.00 sati.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose školskom ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

VAŽNO

1. Potrebno je prigovore podnijeti putem sustava.
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.

3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na bodovanje. Prigovor treba sadržavati jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
4. Privatni razlozi kao uzrok pogreške nisu valjan argument za prigovor.
5. Ako je pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore to nije valjan argument za prigovor.
6. Molba za ponovnim pregledom cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“ nije valjan argument za prigovor.

Prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na sažetak i na esej. U tom slučaju, pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik - test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik - školski esej.

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovore na odluku Centra. Obrazac za prigovore na odluku Centra nalazi se na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_1_23.

2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora), prigovor neće moći biti obrađen.


4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati:

- Ime i prezime

- OIB

- Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori

- Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)

- Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je  učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Objavljeno: 12.7.2023, 09:26

Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta

Zbog povezanosti Registra osoba s invaliditetom s Nacionalnim informacijskim sustavom prijava na visoka učilišta (NISpVU), kandidati koji imaju određeni postotak ili stupanj tjelesnog oštećenja više ne moraju dostavljati dokaz o istom Središnjem prijavnom uredu.
Potrebno je ispuniti formu za upit putem mrežne stranice www.studij.hr, izbornika Česta pitanja/Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta/Slanje OIB-a za provjeru tjelesnog oštećenja. Središnji prijavni ured će evidentirati pravo prednosti u NISpVU svim onim kandidatima za koje se ustanovi da imaju šezdesetpostotno ili veće tjelesno oštećenje kao i kandidatima s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma – Listi I“.

Objavljeno: 7.7.2023, 08:42

Obavijest za pristupnike - Odluka o načinu polaganja ispita iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi 2022./2023.

Radi standardizacije provedbe ispita iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi u školskoj godini 2022./2023. učenici, odnosno pristupnici dužni su pristupiti svim ispitnim cjelinama: I. cjelina (čitanje, književnost i Hrvatski jezik), II. cjelina (Sažetak) i III. cjelina (Školski esej).

Ispit nije moguće položiti ako se ne pristupi provedbi svih triju cjelina ispita.

Objavljeno: 20.4.2023, 09:35

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita - Državna matura 2022./2023. - ljetni rok

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

·        teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita

·        smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 2. svibnja 2023. (uključujući i taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

 1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnu prijavu ili promjenu prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava NCVVO.
  Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.

 2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine ispita dostavljaju NCVVO-u na adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr

Obrasci zamolbe:

·        Zamolba za naknadnu prijavu ispita

·        Zamolba za promjenu ispita

·        Zamolba za promjenu razine ispita

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2022. do 15. veljače 2023.
Nepotpune zamolbe Povjerenstvo NCVVO-a neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 2. svibnja 2023. (uključujući i taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se NCVVO-u na adresu odjava.dm@ncvvo.hr nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Važna napomena

Ako ste zatražili ili Vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenu ispita, promjenu razine ispita i odjavu ispita trebate poslati obavijest i na adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj 01 4501 899 ili na adresu drzavna.matura@ncvvo.hr.

Objavljeno: 15.2.2023, 10:44

Uvjeti upisa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2023. godine u 9:00 sati. Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2023./2024.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Objavljeno: 12.12.2022, 12:18

Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2022./2023.

Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2022./2023. počinju 1. prosinca 2022. godine u 12.00 sati i traju do 15. veljače 2023. godine u 12.00 sati.

Sve važne datume za pristupnike, kao i korisne kontakte i poveznice možete preuzeti u nastavku:

Važni datumi za pristupnike 2022./2023. – ljetni rok

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pridržavati se uputa koje se odnose na pojedinu kategoriju:

Pristupnici trebaju pratiti naslovnice mrežnih stranica www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije.

Također, nužno je pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave.

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-adresu: drzavna.matura@ncvvo.hr ili na broj telefona: 01 4501 899.

Objavljeno: 1.12.2022, 09:52

Objavljene su konačne rang-liste u jesenskom upisnom roku 2022.

19. rujna, u 15:01 objavljene su konačne rang-liste za upis preddiplomskih i integriranih studijskih programa na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2022. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 19.9.2022, 15:04

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima jesenskoga roka državne mature u šk. god. 2021./2022

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (ljetni i jesenski rok). Učenici koji neopravdano izostanu s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Ispit/ispite je potrebno što prije platiti i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr. Svjedodžba/potvrda se ne može ispisati niti preuzeti sve dok se ne izvrši i evidentira uplata (može trajati do 2 radna dana).

2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji nisu ranije preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite koje su položili u svojim školama prethodnih godina trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.

3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 20. rujna 2022. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 18.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.

4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s jesenskoga i ljetnoga roka 2022. godine 20. rujna od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom (plaćanje po preuzimanju, oko 50,00 kn) i slanjem zahtjeva na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr. U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju ili podatke druge osobe na čiju se adresu dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavu poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina, a pisali su ispite u ispitnim centrima ne mogu ih preuzeti 20. rujna 2022. godine na Pučkome otvorenom učilištu, već nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb.

Objavljeno: 14.9.2022, 09:12

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature - jesenski rok

Prema Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, 1/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21 i 126/21) u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

Prvi (privremeni) rezultati ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. (jesenski rok) objavljeni su 12. rujna 2022. u 12.00 sati.

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 14. rujna 2022. u 12.00 sati.


VAŽNO
1. Prigovori trebaju biti upisani u sustav.
2. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
3. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
6. Neće se razmatrati prigovori koji se odnose na tehničke uvjete provedbe ispita te prigovori na odluku o poništavanju ispita.

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovoreObrazac za prigovore nalazi se na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_22_2


2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.


3.
  Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora), prigovor se neće razmatrati.

4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati:

¦   Ime i prezime

¦   OIB

¦   Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori

¦   Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)

¦  Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Objavljeno: 13.9.2022, 09:45

Jesenski upisni rok

Danas, 21.7. 2022. godine u 12 sati počele su prijave na studijske programe za jesenski upisni rok. Studijske programe moguće je prijaviti na onim visokim učilištima na kojima je ostalo mjesta nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku. S obzirom da na nekim visokim učilištima upisi još traju, visoka učilišta mogu i naknadno označiti da provode prijave za upise u jesenskom roku. Također, iz istih razloga moguće je naknadno mijenjanje kvota.

Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 19. rujna 2022.g. do 13:59 sati. Visoko učilište može odrediti i raniji rok za prijavu na pojedine studijske programe.

Objavljeno: 21.7.2022, 12:02

Državna matura - Jesenski rok u šk. god. 2021./2022.

Prijava ispita za jesenski rok moguća je
od 21. 7. 2022. od 12:00 sati do 31. 7. 2022. do 12:00 sati.

Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i putem svoje stranice.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 17. 8. 2022. do 2. 9. 2022. prema Kalendaru državne mature 2021./2022. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u gradu kojega trebaju odabrati na svojoj stranici pod poveznicom Moje postavke. Mogu birati mjesto pisanja u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Splitu. Mjesto pisanja ispita moguće je birati do 2. 8. 2022.

- Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored,  najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 2. 8. 2022. do 23:59 sati

Uplate koje budu izvršene nakon 2. 8. 2022. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana.

Napomene:
- Ako pristupnici koji su prijavili više od jednoga ispita odustanu od polaganja određenog ispita, a ne odjave ga u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja zato što se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

Učenici koji su ove godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

Učenici koji moraju ponovno polagati ispite jer ih nisu položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Važni datumi za kandidate

Važno:
Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako ih pristupnik već samostalno nije prijavio, a u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangiranje i upis na prijavljeni studijski program.
Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.
U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

Naknadna prijava ispita:

1. 8. 2022. i 2.8. 2022.

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku, može se prijaviti naknadno.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za naknadnu prijavu ispita

Promjena ispita:

1. 8. 2022. i 2.8. 2022.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za promjenu ispita

Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita

Odjava ispita:

1. 8. 2022. i 2.8. 2022.

- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava@ncvvo.hr

Obrazac za odjavu ispita

Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu.

Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika i ne vraćaju se pristupnicima.

Rok za dostavu dokumentacije: od 21. 7. 2022. do 5. 8. 2022.

Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 5. 8. 2022.

Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 2. 9. 2022.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10020 Zagreb
Naznaka "dokumenti za DM"

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
-  pozivom na broj: 01/4501 899
-  slanjem upita e-poštom na adresu: info.centar@ncvvo.hr

Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u šk. god. 2021./2022. – jesenski rok

Informacije o prilagodbi ispitne tehnologije objavljene su u prethodnoj obavijesti.

 

Objavljeno: 21.7.2022, 10:27

Polaganje ispita državne mature 2021./2022. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

1. Učenici

a) Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima ljetnoga roka državne mature 2021./2022. godine i koji žele istu vrstu ranije odobrene prilagodbe za iste ispite i razine ispita o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: NCVVO) slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 31. 7. 2022. godine. Nije potrebno dostavljati novi obrazac i/ili dokumentaciju.

b) Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima ljetnoga roka državne mature 2021./2022. godine i koji žele neki drugi oblik prilagodbe od oblika koji su bili odobreni u ljetnome roku ili učenici koji pristupaju jesenskomu roku, a nisu imali odobrenu prilagodbu trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 1. 8. 2022. godine. Obavijest mora sadržavati popunjen obrazac zahtjeva za prilagodbu i pripadajuću dokumentaciju koja dokazuje opravdanost tražene prilagodbe.

2. Kandidati

a) Kandidati koji pristupaju jesenskomu ispitnom roku, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature na bilo kojemu roku ispita državne mature prijašnjih godina ili u ispitima ljetnoga roka državne mature 2021./2022. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 1. 8. 2022. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju, osim u slučaju zdravstvenih teškoća.

b) Kandidati koji žele pristupiti ispitima jesenskoga roka, a koji se do sada nisu koristili pravom na prilagodbu ispitne tehnologije i smatraju da im je potrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr do 25. 7. 2022. godine.

Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. Popunjeni Obrazac zahtjeva za prilagodbu (te medicinsku i drugu dokumentaciju koja dokazuje postojanje teškoće/invaliditeta) potrebno je dostaviti do 1. 8. 2022. godine.

Svim pristupnicima koji žele dostaviti zahtjev preporučujemo pripremu odgovarajuće dokumentacije:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Rok za dostavljanje obavijesti jest 25. 7. 2022., a za dostavljanje zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije 1. 8. 2022. godine.
Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenoga roka neće razmatrati i neće biti odobreni.

Objavljeno: 20.7.2022, 11:31

Konačne rang-liste

18. srpnja, u 15:03 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2022. godine. 

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 18.7.2022, 15:15

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima ljetnoga roka državne mature u šk. god. 2021./2022.

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Ispit/ispite je potrebno što prije platiti i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.

2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA
Učenici koji nisu ranije preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite koje su položili u svojim školama prethodnih godina, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.

3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 20. srpnja 2022. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 18.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.

4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s ljetnoga roka 2022. godine 20. srpnja od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.
Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom između 8.00 i 16.00 sati.
Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom (plaćanje po preuzimanju) i slanjem zahtjeva na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr . U zahtjevu treba navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju ili podatke druge osobe na čiju adresu se navedeni dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina, a pisali su ispite u ispitnim centrima, ne mogu ih preuzeti 20. srpnja 2022. godine na Pučkom otvorenom učilištu, nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb.

Objavljeno: 14.7.2022, 10:23

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature

Prema Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, 1/13, 41/19, 127/19, 55/20 i 53/21) u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

Prvi (privremeni) rezultati ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. (ljetni rok) bit će objavljeni 11. srpnja 2022. u 12.00 sati.

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 13. srpnja 2022. u 12.00 sati.

VAŽNO
1. Centar će rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
6. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
7. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovoreObrazac za prigovore nalazi se na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_prigovor_22

2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3.  
Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora), prigovor se neće razmatrati.

4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati:

¦   Ime i prezime

¦   OIB

¦   Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori

¦   Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)

¦  Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Objavljeno: 11.7.2022, 10:59

Državna matura 2021./2022. – ljetni rok – Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

 • teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
 • smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 2. svibnja 2022. (uključujući i taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

 1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
  Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.
 2. Ostali kandidati zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine ispita dostavljaju Centru na e-adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr.

Obrasci zamolbe:

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2021. do 15. veljače 2022.
Nepotpune zamolbe Povjerenstvo Centra neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 2. svibnja 2022. (uključujući i taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali kandidati javljaju se Centru na e-adresu odjava@ncvvo.hr nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Važna napomena

Ako ste zatražili ili vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenom ispita, promjenom razine ispita i odjavom ispita trebate poslati obavijest i putem e-adrese prilagodba.dm@ncvvo.hr

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici   www.postani-student.hr dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj infocentra 01 4501 899 ili na e-adresu info.centar@ncvvo.hr.

Objavljeno: 16.2.2022, 09:02

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.

- Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2021./2022. završavaju 4. razred srednjih škola /5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

- Priručnik za prijavu ispita Državne mature za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2021. godine u srednjim školama u Republici Hrvatskoj

- Priručnik za prijavu ispita Državne mature za kandidate koji su završili ili završavaju četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2021./2022. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

Objavljeno: 24.1.2022, 13:38

Ostvarivanje prava na prilagodbu ispitne tehnologije za učenike s teškoćama i kandidate s invaliditetom - DM 2021./2022.

- Ostvarivanje prava na prilagodbu ispitne tehnologije za učenike s teškoćama i kandidate s invaliditetom

Objavljeno: 17.1.2022, 07:11

Prijave studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2022. godine u 9:00 sati.
Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2022./2023.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Objavljeno: 1.12.2021, 15:29

Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2021./2022.

Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2021./2022. počinju 1. prosinca 2021. godine u 12.00 sati.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2022. godine u 12.00 sati.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pratiti naslovnice mrežnih stranica www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije, kao i važni datumi i rokovi.

Važno je pridržavati se uputa prema kategoriji pristupnika dostupnih u nastavku ove obavijesti.
Također, nužno je pozorno pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa pri prvoj prijavi.

Dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete dobiti na broj telefona 01 4501 899 ili pitanja poslati na e-adresu info.centar@ncvvo.hr.

Upute za učenike u redovnome sustavu obrazovanja

Upute za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2021. godine

Upute za kandidate koji su strani državljani ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju u inozemstvu

Upute za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih

Važni datumi 2021./2022. – ljetni rok

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 30.11.2021, 15:02

Objavljene su konačne rang-liste u jesenskom upisnom roku 2021.

16. rujna, u 16:01 objavljene su konačne rang-liste za upis preddiplomskih i integriranih studijskih programa na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2021. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 16.9.2021, 16:15

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima jesenskoga roka državne mature u šk. god. 2020./2021.

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (ljetni i jesenski rok).
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je odmah uplatiti ispit i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr. Svjedodžba/potvrda se ne može ispisati niti preuzeti sve dok se ne izvrši uplata.

2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA
Učenici koji nisu ranije preuzeli svjedodžbe/potvrde iz prethodnih godina, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.

3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 17. rujna 2021. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 18.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.

4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s jesenskoga i ljetnoga roka 2021. godine na dan 17. rujna od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.
Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom između 8.00 i 16.00 sati.

S obzirom na epidemiološku situaciju, molimo pristupnike da koriste zaštitnu masku prilikom preuzimanja potvrda.
Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.
Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom ( plaćanje po preuzimanju, cca 50 kn) i slanjem zahtjeva na e-adresu info.centar@ncvvo.hr . U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina ne mogu ih preuzeti 17. rujna 2021. godine na Pučkome otvorenom učilištu nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, nakon što pošalju osobne podatke na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 10.9.2021, 12:21

PRIGOVORI – Obavijest pristupnicima

Danas 8. rujna 2021. u 12:00 sati bit će objavljeni prvi (privremeni) rezultati ispita državne mature – jesenski rok 2021. 
Obavještavamo sve pristupnike o mogućnosti i postupku ulaganja prigovora na dodijeljene bodove u pojedinome zadatku u ispitu državne mature.
U nastavku je opisan postupak ulaganja prigovora.
1. ULAGANJE PRVOSTUPANJSKIH PRIGOVORA

•      Rok ulaganja prvostupanjskih prigovora na dodijeljene bodove je do petka 10. rujna u 12:00 sati.

U PRIGOVORU TREBA BITI NAPISAN:
BROJ ZADATKA NA KOJI SE ŽALITE I KONKRETAN PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE I DOBIVENE BODOVE.
SLOBODNO SE POZOVITE NA ISPITNI KATALOG I KLJUČ ZA ODGOVORE.

Neće se razmatrati prigovor u kojemu navodite privatne razloge zbog kojih ste pogriješili.
Ne upisujte u prigovor da ste zaboravili prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore.
Ne upisujte u prigovor da ponovno pregledamo cijeli vaš ispit jer vam nedostaje jedan bod.
Ne upisujte u prigovor da vam nedostaje jedan bod ili dva boda za „prolaz”.
Povjerenstvo za rješavanje prigovora može rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
Redovni učenici (maturanti u redovnome sustavu obrazovanja) trebaju se javiti ispitnomu koordinatoru u školi za ulaganje prigovora.
Ostali pristupnici mogu sami upisati prigovor na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

2. ULAGANJE DRUGOSTUPANJSKIH PRIGOVORA

Pristupnik koji nije zadovoljan odgovorom Centra može u roku jednoga dana od dana dobivanja odgovora podnijeti prigovor Upravnomu vijeću Centra koje donosi konačnu odluku.
Pristupnik šalje prigovor Upravnomu vijeću Centra putem obrasca za prigovore. Obrazac se nalazi na poveznici  https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_prigovor_21_2 
Pristupnik je obvezan pri ulaganju drugostupanjskoga prigovora u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.
Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis drugostupanjskih prigovora, prigovor se neće razmatrati.
Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja drugostupanjskog prigovora u obrazac upisati:
   - Ime i prezime
   - OIB
   - Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori
Pisani odgovor Centra na prvostupanjski prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
Tekst drugostupanjskog prigovora

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 8.9.2021, 10:26

Jesenski upisni rok

23.7. u 12 sati počele su prijave studijskih programa za jesenski upisni rok. Studijske programe moguće je prijaviti na onim visokim učilištima na kojima je ostalo mjesta nakon provedenih upisa ljetnog upisnog roka. S obzirom da na nekim visokim učilištima upisi još traju, visoka učilišta će naknadno označiti da provode prijave za upise u jesenskom roku. 
Također, iz istih razloga je moguće naknadno mijenjanje kvota.

Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 16.rujan 2021.g. do 14:59. Visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe. 

Objavljeno: 23.7.2021, 14:03

Konačne rang-liste

21. srpnja, u 15:03 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2021. godine. 

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 21.7.2021, 15:06

Državna matura - Jesenski rok u šk. god. 2020./2021.

Prijava ispita za jesenski rok moguća je

od 23. 07. 2021. od 12:00 sati do 31. 07. 2021. do 12:00 sati.

- Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i pristupom svojoj stranici.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 18. 08. 2021. do 3. 09. 2021. prema Kalendaru državne mature 2020./2021. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u gradu kojega trebaju odabrati na svojoj stranici pod poveznicom Moje postavke. Mogu birati mjesto pisanja u Zagrebu, Slavonskom Brodu i    Splitu. Mjesto pisanja ispita moguće je birati do 2. 08. 2021.

- Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored,  najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 2. 08. 2021. do 23:59 sati

Uplate koje budu izvršene nakon 2. 08. 2021. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana.

Napomene:
- Ako pristupnici koji su prijavili više od jednoga ispita odustanu od polaganja određenog ispita, a ne odjave ga u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja zato što se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

Učenici koji su ove godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

Učenici koji ponavljaju polaganje ispita jer ih nisu s uspjehom položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

- Važni datumi za kandidate

Važno:
Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako pristupnik samostalno nije prijavio ispite u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangirane i upis na prijavljeni studijski program.
Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.
U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

Naknadna prijava ispita:

od 1. 08. 2021. do 2.08. 2021. (uključujući i 2. 08. 2021.)

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku, može se prijaviti naknadno.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

- Obrazac za naknadnu prijavu ispita

Promjena ispita:

od 1. 08. 2021. do 2. 08. 2021. (uključujući i 2. 08. 2021)

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

- Obrazac za promjenu ispita.

- Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita

Odjava ispita:

od 1. 08. 2021. do 2.08.2021. (uključujući i 2. 08. 2021)

- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava@ncvvo.hr

- Obrazac za odjavu ispita

Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu.

Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika jer se ne vraćaju pristupnicima.

Rok za dostavu dokumentacije: od 23. 07. 2021. do 7. 08. 2021.

Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 7. 08. 2021.

Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 3. 09. 2021.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10020 Zagreb
Naznaka "dokumenti za DM"

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
-  pozivom na broj Info centra 01/4501 899
-  slanjem upita e-poštom na adresu: info.centar@ncvvo.hr  

Kalendar i vremenik ispita državne mature 2020./2021.

Objavljeno: 21.7.2021, 13:44

Polaganje ispita državne mature u jesenskome roku u školskoj godini 2020./2021. uz prilagodbu ispitne tehnologije

1. Učenici

 • Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2020./2021. i koji žele istu vrstu ranije odobrene prilagodbe o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

  NCVVO je o tome potrebno obavijestiti do 31. srpnja 2021. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju.

 • Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2020./2021. i koji žele neki drugi oblik ranije odobrene prilagodbe ili učenici koji pristupaju ispitima državne mature u jesenskome roku, a nisu imali odobrenu prilagodbu trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

  NCVVO je o tome potrebno obavijestiti do 3. kolovoza 2021. Obavijest mora sadržavati popunjen Obrazac zahtjeva za prilagodbu i pripadajuću dokumentaciju koja dokazuje opravdanost tražene prilagodbe.

2. Kandidati

 • Kandidati koji pristupaju ispitima državne mature u jesenskome ispitnom roku, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature u bilo kojemu roku prijašnjih godina ili u ispitima u ljetnome roku u školskoj godini 2020./2021. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

  NCVVO je potrebno o tome obavijestiti do 3. kolovoza 2021. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju.

 • Kandidati koji žele pristupiti ispitima državne mature u jesenskome roku i koji se do sada nisu koristili pravom na prilagodbu ispitne tehnologije, a smatraju da im je potrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida itd.) o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr do 31. srpnja 2021.

  Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
  Svim pristupnicima koji žele dostaviti zahtjev preporučujemo da pripreme:
  a) medicinsku dokumentaciju i/ili
  b) psihološku dokumentaciju i/ili
  c) defektološku dokumentaciju i/ili
  d) rješenje o stupnju invaliditeta.

  Rok za dostavljanje obavijesti jest 31. srpnja 2021., a rok za dostavljanje zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije 3. kolovoza 2021.
  Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenoga roka neće razmatrati, tj. neće biti odobreni.

Objavljeno: 19.7.2021, 13:46

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima ljetnoga roka državne mature u šk. god. 2020./2021.

 1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
  Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je uplatiti ispit odmah i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.
 2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA
  Učenici koji nisu ranije preuzeli svjedodžbe/potvrde iz prethodnih godina, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.
 3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
  Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 23. srpnja 2021. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 18.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.
 4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s ljetnoga roka 2021. godine 23. srpnja od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom između 8.00 i 16.00 sati.

S obzirom na epidemiološku situaciju, molimo pristupnike da koriste zaštitnu masku prilikom preuzimanja potvrda.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom (plaćanje po preuzimanju) i slanjem zahtjeva na e-adresu info.centar@ncvvo.hr .U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina ne mogu ih preuzeti 23. srpnja 2021. godine na Pučkom otvorenom učilištu, nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, nakon što pošalju osobne podatke na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Objavljeno: 15.7.2021, 08:40

Privremene rang-liste

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista  21. srpnja 2021. iza 15:00h. 
S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.
Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa 21. srpnja do 13:59 h, a objava konačnih rang-lista je iza 15:00h. 

Objavljeno: 14.7.2021, 14:04

PRIGOVORI – Obavijest pristupnicima

PRIGOVORI – Obavijest pristupnicima

 • U srijedu 14. srpnja 2021. u 12.00 sati bit će objavljeni prvi (privremeni) rezultati ispita državne mature – ljetni rok 2021. 
  Obavještavamo sve pristupnike o mogućnosti i postupku ulaganja prigovora na dodijeljene bodove u pojedinome zadatku u ispitu državne mature.
  U nastavku je opisan postupak ulaganja prigovora.
 1. ULAGANJE PRVOSTUPANJSKIH PRIGOVORA
 • Rok je ulaganja prvostupanjskih prigovora na dodijeljene bodove do petka 16. srpnja u 12.00 sati.

U PRIGOVORU TREBA BITI NAPISAN:
BROJ ZADATKA NA KOJI SE ŽALITE I KONKRETAN PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE I DOBIVENE BODOVE.
SLOBODNO SE POZOVITE NA ISPITNI KATALOG I KLJUČ ZA ODGOVORE.

 1. Neće se razmatrati prigovor u kojemu navodite privatne razloge zbog kojih ste pogriješili.
 2. Ne upisujte u prigovor da ste zaboravili prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore.
 3. Ne upisujte u prigovor da ponovno pregledamo cijeli vaš ispit jer vam nedostaje jedan bod.
 4. Ne upisujte u prigovor da vam nedostaje jedan bod ili dva boda za „prolaz”.
 • Povjerenstvo za rješavanje prigovora može rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
 • Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
 • Redovni učenici (maturanti u redovnome sustavu obrazovanja) trebaju se javiti ispitnomu koordinatoru u školi za ulaganje prigovora.
 • Ostali pristupnici mogu upisati prigovor sami na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

        2. ULAGANJE DRUGOSTUPANJSKIH PRIGOVORA

 • Pristupnik koji nije zadovoljan odgovorom Centra može u roku jednoga dana od dana dobivanja odgovora podnijeti prigovor Upravnomu vijeću Centra koje donosi konačnu odluku.
 • Pristupnik šalje prigovor Upravnomu vijeću Centra putem obrasca za prigovore. Obrazac se nalazi na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_prigovor_21 
 • Pristupnik je obvezan pri ulaganju drugostupanjskoga prigovora u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.
 • Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis drugostupanjskih prigovora, prigovor se neće razmatrati.
 • Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja drugostupanjskog prigovora u obrazac upisati:
 1. Ime i prezime
 2. OIB
 3. Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori
 4. Pisani odgovor Centra na prvostupanjski prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
 5. Tekst drugostupanjskog prigovora

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja


Objavljeno: 14.7.2021, 11:32

Obavijest za kandidate izvan Republike Hrvatske – prijelaz granice VAŽNO

Poštovani,

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja dostavio je Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za granice tablicu s popisom kandidata izvan Republike Hrvatske koji ostvaruju pravo polaganja ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2020./2021. Uprava za granice dostavit će popis svim graničnim prijelazima Republike Hrvatske.

Ovim vas putem obavještavamo da je za prijelaz granice i pristupanje ispitima državne mature potrebno imati vjerodostojan dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu), kao i dokument koji sadrži OIB Republike Hrvatske kako bi granični službenik mogao sve točno provjeriti.

Za dolazak u Republiku Hrvatsku nije potrebno imati dodatnu potvrdu ili uvjerenje koje je izdao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, već je dovoljno na stranici www.postani-student.hr ući u postavku „Moji podatci” › „Moj raspored” i ispisati raspored ispita državne mature.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam puno uspjeha u polaganju ispita državne mature.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 2.6.2021, 14:59

Obavijest za pristupnike

Poštovani pristupnici,

obavještavamo vas da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio Upute za provedbu  državne mature  školske godine 2020./2021. – ljetni rok tijekom epidemije COVID – 19.

Upute možete preuzeti na poveznici:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-provedbu-dr%C5%BEavne-mature-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19-.pdf

Objavljeno: 4.5.2021, 09:14

Državna matura 2020./2021. – ljetni rok – uplata ispita

Podsjećamo sve pristupnike koji su obveznici plaćanja naknade za prijavljene ispite državne mature da je rok za uplatu ispita 2. svibnja 2021. godine (uključujući i taj dan).
Ukupno zaduženje i podatci kojima se trebate koristiti pri uplati nalaze se na Vašoj stranici na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Pri uplati se ne smijete koristiti podatcima druge osobe.
Uplatu možete izvršiti u pošti, banci ili internetskim bankarstvom.
Napominjemo kako pri uplati ne možete birati koji ispit plaćate jer se uplate evidentiraju na prijavljenim ispitima prema kalendaru pisanja ispita.
Ako postoje zaduženja iz prethodnih razdoblja, uplata koju izvršite bit će prvo evidentirana na zaduženja iz prethodnih razdoblja, a nakon toga na prijavljene ispite za ljetni rok 2020./2021.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 9.3.2021, 14:30

Državna matura 2020./2021. – ljetni rok - Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature Članak 10. stavak 6. propisuje opravdane razloge za naknadnu prijavu ispita.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 2. svibnja 2021. (uključujući i taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

 1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
  Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.
 2. Ostali kandidati zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom, promjenom ispita ili promjenom razine ispita, dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr

Obrasci zamolbe:
Zamolba za naknadnu prijavu
Zamolba za promjenu ispita
Zamolba za promjenu razine ispita

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti  skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanom roku od 1.12.2020. do 15.02.2021.
Nepotpune zamolbe Povjerenstvo Centra neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 2. svibnja 2021. (uključujući i taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

 1. Ostali kandidati javljaju se Centru putem e-pošte odjava@ncvvo.hr nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici www.postani-student.hr , dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Infocentra: 01 4501 899 ili e-poštom info.centar@ncvvo.hr

Objavljeno: 16.2.2021, 09:25

Obavijest pristupnicima - Državna matura 2020./2021. – ljetni rok

Podsjećamo sve pristupnike da prijava ispita državne mature za ljetni rok školske godine 2020./2021. traje do 15.veljače 2021. do 12:00 sati.
Prema prethodnoj obavijesti od 1. veljače 2021. omogućena je prijava i studijskih programa.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 1.2.2021, 12:12

Prijave studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2021. godine u 9:00 sati.
Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2021./2022.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Objavljeno: 4.1.2021, 09:44

Obavijest za pristupnike

Poštovani pristupnici,

na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr u rotirajućem pravokutniku naziva „Državna matura“ objavili smo link „Česta pitanja“, na kojemu možete pronaći odgovore na vaša najčešća pitanja. 

Pitanja i odgovori podijeljeni su u pet naslova. Klikom na svaki od naslova otvoriti će vam se poglavlja, u kojima su odvojena pitanja i odgovori, posebno za redovne učenike i posebno za kandidate. 

Ukoliko ne pronađete odgovor na vaše pitanje, možete nas kontaktirati na sljedeće e-adrese: info.centar@ncvvo.hr , ncvvo@ncvvo.hr ili nazvati na broj telefona 01 4501 899.

Želimo vam puno uspjeha u polaganju ispita državne mature, 

NCVVO

Objavljeno: 17.12.2020, 10:11

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2020./2021. završavaju 4. razred srednjih škola /5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2020. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za kandidate koji su završili ili završavaju četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2020./2021. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

Objavljeno: 9.12.2020, 14:06

Ostvarivanje prava na prilagodbu ispitne tehnologije za učenike s teškoćama i kandidate s invaliditetom

Ostvarivanje prava na prilagodbu ispitne tehnologije za učenike s teškoćama i kandidate s invaliditetom

Objavljeno: 1.12.2020, 13:36

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2020./2021

prijave ispita

Upute za učenike u redovnom sustavu obrazovanja
Upute za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2020. godine
Upute za kandidate koji su strani državljani ili kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. ili ga završavaju u inozemstvu
Upute za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih
Važni datumi 2020./2021. - ljetni rok

Objavljeno: 1.12.2020, 11:47

Objavljene su konačne rang-liste u jesenskom upisnom roku 2020.

17. rujna, u 16:03 objavljene su konačne rang-liste za upis preddiplomskih, stručnih i integriranih studijskih programa na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2020. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 17.9.2020, 16:05

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima jesenskoga roka državne mature u šk. god. 2019./2020.

 1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (ljetni i jesenski rok).
  Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je uplatiti ispit odmah i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.
 2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA
  Učenici koji nisu ranije preuzeli svjedodžbe/potvrde iz prethodnih godina, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.
 3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
  Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 17. rujna 2020. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 18.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.
 4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, maturanti iz prethodnih godina i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s jesenskoga i ljetnoga roka 2020. godine na dan 17. rujna od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb radnim danom između 9.00 i 17.00 sati.

S obzirom na epidemiološku situaciju, molimo pristupnike da koriste zaštitnu masku prilikom preuzimanja potvrda.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom na e-adresu info.centar@ncvvo.hr , zahtjevom za dostavu poštom - plaćanje pouzećem.

U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina ne mogu ih preuzeti 17. rujna 2020. godine na Pučkome otvorenom učilištu nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, nakon što pošalju osobne podatke na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 14.9.2020, 11:27

Obavijest za pristupnike - PRIGOVORI

Danas u 12:00 sati objavljeni su prvi rezultati ispita jesenskoga roka te vas podsjećamo na daljnji postupak:

– rok za ulaganje prigovora na ocjenu je do petka, 11. rujna u 12:00 sati, a u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost

– prigovor se može rješavati samo ako je upisan u sustav.

– redovnim učenicima prigovor u sustav upisuje ispitni koordinator kojemu možete prigovor uputiti i elektroničkim putem

– ostali pristupnici prigovor mogu upisati sami na svojoj stranici pod poveznicom Moji prigovori.

– pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednoga dana od dana donošenja odluke podnijet prigovor na odluku Centra  povjerenstvu za praćenje državne mature koje donosi konačnu odluku. Takav se prigovor podnosi elektroničkim putem na adresu DM-prigovori-2020@mzo.hr.

Objavljeno: 9.9.2020, 12:02

Obavijest pristupnicima jesenskoga roka državne mature

U srijedu 19. kolovoza 2020. godine započinje jesenski rok državne mature.

Podsjećamo da je provedba jesenskoga roka usklađena s
Uputama za provedbu državne mature – Jesenski rok,  Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo.
https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/08/DM_upute_HZJZ_za_jesenski-_rok.pdf
Nužno je na sve ispite donijeti vlastitu kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.
Prije polaganja ispita na poveznici Moj raspored provjerite adresu na kojoj pišete ispit.

Želimo vam puno uspjeha!
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 18.8.2020, 16:21

Mjesto pisanja ispita državne mature – Jesenski rok VAŽNO!

Obavještavamo sve kandidate da zbog novonastalih okolnosti kao mjesto pisanja ispita na jesenskom roku u sustavu pod poveznicom Moje postavke mogu birati:

 • Zagreb
 • Slavonski Brod
 • Split

Redovni učenici prijavljene ispite pišu u svojim školama.

Objavljeno: 24.7.2020, 13:56

Konačne rang-liste

20. srpnja, u 16:03 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2020. godine. 

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Objavljeno: 20.7.2020, 16:11

Jesenski rok državne mature 2019./2020.

Prijava ispita državne mature:

od 20.07.2020. od 22:00 sata do 31.07.2020. do 23:59 sati.

- Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i pristupom svojoj stranici.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 19.08.2020. do 4.09.2020. prema Kalendaru državne mature 2019./2020. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Splitu.

- Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored,  najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 4.08.2020. do 23:59 sati

Uplate koje će biti izvršene nakon 4.08.2020. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu, koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana niti nakon pet dana.

Napomene:
Pristupnici koji su prijavili više ispita i odustanu od polaganja nekih ispita, a ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

Učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

Učenici koji ponavljaju polaganje ispita jer nisu s uspjehom položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

- Važni datumi za kandidate

VAŽNO:
Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako pristupnik samostalno nije prijavio ispite u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangirane i upis na prijavljeni studijski program.
Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.
U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

Naknadna prijava ispita:

od 1.08.2020. do 4.08.2020. (uključujući i taj dan)

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku može se prijaviti naknadno.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

- Obrazac za naknadnu prijavu ispita

Promjena ispita:

od 1.08.2020. do 4.08.2020. (uključujući taj dan)

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

- Obrazac za promjenu ispita

- Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita

Odjava ispita:

od 1.08.2020. do 4.08.2020. (uključujući taj dan)
- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava@ncvvo.hr

- Obrazac za odjavu ispita

Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu.

Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika jer se ne vraćaju pristupnicima.

Rok za dostavu dokumentacije: od 20.07.2020. do 10.08.2020.

Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 10.08.2020.

Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 2.09.2020.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10020 Zagreb
Naznaka "dokumenti za DM"

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
-  pozivom na broj Info centra 01/4501 899
-  slanjem upita e-poštom na adresu: info.centar@ncvvo.hr  

Kalendar polaganja ispita državne mature Jesenski rok 2020.

Polaganje ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije

Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih/petih razreda srednjih škola u RH, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ili im je bila odobrena na ispitima državne mature ljetnoga roka 2019./2020. godine, o potrebi prilagodbe u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnog koordinatora u školi.

Ostali pristupnici koji pristupaju jesenskome ispitnim roku, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ili im je bila odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature proteklih godina ili na ispitima ljetnoga roka 2019./2020. godine o potrebi prilagodbe u jesenskome roku trebaju obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja slanjem e-pošte: prilagodba.dm@ncvvo.hr

Rok za dostavljanje obavijesti je 31. srpnja 2020. godine.

Objavljeno: 20.7.2020, 13:40

Privremene rang-liste

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista  20. srpnja 2020. iza 16:00h. 
S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.
Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa 20. srpnja do 14:59 h, a objava konačnih rang-lista je iza 16:00h. 

Objavljeno: 15.7.2020, 11:59

Ažurirajte e-mail adrese

S ciljem očuvanja zdravlja svojih budućih studenata, neka će visoka učilišta ove godine cjelokupni postupak upisa provesti online. Molimo zato buduće studente da prate web-stranice visokih učilišta koja žele upisati i da u svome korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere jesu li im podaci za kontakt ažurirani. Posebno se to odnosi na adresu elektroničke pošte putem koje će pojedina visoka učilišta dostavljati ključne informacije za upis.

Objavljeno: 15.7.2020, 09:42

Obavijest za pristupnike - PRIGOVORI

U ponedjeljak, 13. srpnja u 12:00 sati objavljeni su prvi rezultati ispita te vas podsjećamo na daljnji postupak:

- rok za ulaganje prigovora na ocjenu je do srijede, 15. srpnja u 12:00 sati, a u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost

- prigovor se može rješavati samo ako je upisan u sustav.

- redovnim učenicima prigovor u sustav upisuje ispitni koordinator kojemu možete prigovor uputiti i elektroničkim putem

- ostali pristupnici prigovor mogu upisati sami na svojoj stranici pod poveznicom Moji prigovori.

- pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednoga dana od dana donošenja odluke podnijet prigovor na odluku Centra  povjerenstvu za praćenje državne mature koje donosi konačnu odluku. Takav se prigovor podnosi elektroničkim putem na adresu DM-prigovori-2020@mzo.hr.

Objavljeno: 14.7.2020, 13:30

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima ljetnoga roka državne mature u šk. god. 2019./2020.

 1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
  Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je uplatiti ispit odmah i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.
 2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA
  Učenici koji nisu ranije preuzeli svjedodžbe/potvrde iz prethodnih godina, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.
 3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIHKandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 22. srpnja 2020. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 18.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.
 4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, kandidati koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s ljetnoga roka 2020. godine 22. srpnja od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom između 9.00 i 17.00 sati.

S obzirom na epidemiološku situaciju, molimo pristupnike da koriste zaštitnu masku prilikom preuzimanja potvrda.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom na e-adresu info.centar@ncvvo.hr , zahtjevom za dostavu poštom (plaćanje pouzećem). U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina ne mogu ih preuzeti 22. srpnja 2020. godine na Pučkom otvorenom učilištu nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, nakon što pošalju osobne podatke na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Objavljeno: 14.7.2020, 10:33

Obavijest za pristupnike izvan Republike Hrvatske – prijelaz granice VAŽNO

Ovim putem vas obavještavamo kako je za prijelaz preko granice i pristupanje pisanju ispita DM potrebno imati vjerodostojan dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu), kao i dokument koji sadrži hrvatski OIB, kako bi granični službenik mogao izvršiti točnu provjeru. Granični službenici će provjeru vršiti putem popisa kandidata dostavljenog od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Za dolazak u Republiku Hrvatsku nije potrebno imati dodatnu potvrdu ili uvjerenje izdanu od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja već je dovoljno na vašoj stranici www.postani-student.hr ući u postavku „Moji podatci“ › „Moj raspored“ i ispisati  Raspored ispita državne mature.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo puno uspjeha na polaganju ispita državne mature.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 

Objavljeno: 5.6.2020, 12:10

Obavijest pristupnicima - Državna matura 2019./2020. - ljetni rok

Poštovani maturanti i ostali pristupnici ispitima državne mature,

u ponedjeljak 8. lipnja 2020. godine ispitom iz Hrvatskoga jezika na višoj razini (Književnost i jezik) započinje ljetni rok državne mature.

Podsjećamo da je ovogodišnja provedba usklađena s Uputama za provedbu državne mature Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo. Nužno je na sve ispite donijeti vlastitu kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Prije polaganja ispita na poveznici Moj raspored provjerite gdje pišete ispit.

Želimo vam puno uspjeha!

Objavljeno: 5.6.2020, 09:49

Državna matura 2019./2020. – ljetni rok - VAŽNO!

Uplate, naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene, odjave i uplate ispita državne mature propisane su Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11.
Danas 9. svibnja 2020. na snagu je stupio Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature kojim se omogućava, a iznimno za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj u odnosu na koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara prijavljeni ispiti koji nisu prijavljeni mogu se prijaviti, promijeniti, odjaviti i uplatiti najkasnije u roku 8 dana od promjene Kalendara ispita.

U skladu s navedenim rokovi su:
- naknadna prijava ispita do 15. svibnja 2020.
- naknadna promjena ispita do 15. svibnja 2020.
- naknadna odjava ispita do 15. svibnja 2020.
- uplata ispita do 15. svibnja 2020.

Način navedenih postupaka ostaje nepromijenjen, a objavljen je u obavijesti na ovoj mrežnoj stranici 17.veljače 2020.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 9.5.2020, 15:54

Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020. - ljetni rok - NOVO

Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020. - ljetni rok - NOVO

Objavljeno: 8.5.2020, 13:09

Izmjena sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u šk. god. 2019./2020.

Izmjena sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u šk. god. 2019./2020.

Suglasnost na izmjenu sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u šk. god. 2019./2020.

Objavljeno: 4.5.2020, 18:41

Državna matura – ljetni rok 2019./2020.

Uplata, odjava, promjena, naknadna prijava ispita državne mature

Podsjećamo sve pristupnike koji su obveznici plaćanja prijavljenih ispita državne mature da je rok za uplatu ispita 9.5.2020. (uključujući i taj dan).
Uplatu trebate izvršiti prema zaduženju i podatcima koji se nalaze na vašoj stranici pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.

9.5.2020. (uključujući i taj dan) je također rok za odjavu ispita, promjenu ispita i promjenu razine prijavljenih ispita kao i za naknadnu prijavu ispita.
Naputak o odjavi, promjeni i naknadnoj prijavi ispita objavili smo na ovoj mrežnoj stranici 17.2.2020.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 4.5.2020, 12:50

Orijentacijske rang liste

30. travnja 2020. godine objavljene su orijentacijske rang liste na kojima svaki kandidat može pratiti svoje privremeno bodovno stanje s obzirom na prijavljene studijske programe u izborniku Moji rezultati/Rezultati po prijavljenim studijskim programima.  

Napominjemo da su orijentacijske rang liste podložne promjenama te će se osvježavati svakoga punog sata.

Objavljeno: 30.4.2020, 12:12

Obavijest pristupnicima

Prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. travnja 2020. obavještavamo sve pristupnike kako se sukladno epidemiološkoj situaciji dio ispita iz Hrvatskoga jezika – esej čija je provedba planirana 16.svibnja 2020. neće provoditi u predviđenom terminu.

Provedba ispita Hrvatski jezik - esej odgađa se za lipanj.

O novom datumu provođenja ispita naknadno ćemo obavijestiti sve pristupnike.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 21.4.2020, 16:41

Prijava u NISpVU

Obavještavamo sve maturante koji imaju poteškoća s prijavom u sustav putem mrežne stranice www.postani-student.hr i pristupanjem svojoj stranici u sustavu da nadležne tehničke podrške intenzivno rade na otkrivanju i rješavanju poteškoća.
Molimo vas za strpljenje.
Nadamo se kako će vrlo brzo s prijavom u sustav biti sve u redu.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovane obrazovanja će vas i nadalje o svim novostima obavještavati putem mrežnih stranica www.ncvvo.hr  i www.postani-student.hr .
Također je važno da ste u kontaktu sa svojim ispitnim koordinatorom u školi.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 23.3.2020, 14:15

Državna matura 2019./2020. – ljetni rok - Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su
Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 9. svibnja 2020. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10020 Zagreb
Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana 11
Naznaka - Povjerenstvo za ispite DM

Obrasci zamolbe:
Zamolba za naknadnu prijavu
Zamolba za promjenu ispita
Zamolba za promjenu razine ispita

Napomena:
- uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature Članak 10. stavak 6.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi
- uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.
- Nepotpune zamolbe Povjerenstvo neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 9. svibnja 2020. (uključujući taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr  nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Infocentra: 01 4501 899 ili e-mailom info.centar@ncvvo.hr 

Objavljeno: 17.2.2020, 10:10

Obavijest pristupnicima

Poštovani pristupnici ispitima državne mature u ljetnom roku šk. god. 2019./2020., podsjećamo da prijave ispita završavaju 15. veljače 2020. godine u 12.00 sati.

Kako je Ispit iz Hrvatskoga jezika - ESEJ predviđen za provedbu izvan roka, u subotu 16. svibnja 2020. godine, dakle prije završetka nastavne godine, moći će ga polagati svi pristupnici koji su taj ispit na vrijeme prijavili, a obveznici plaćanja i na vrijeme podmirili troškove.

Ostalim ispitima od 6. lipnja 2020. nadalje, pa tako i drugom dijelu ispita iz Hrvatskoga jezika – TEST, moći će pristupiti samo oni maturanti koji su s uspjehom završili nastavnu godinu i pristupnici iz drugih država čiji su dokumenti na vrijeme verificirani.

Pristupnici koji neće pristupiti polaganju u ljetnom, moći će prijaviti polaganje ispita u jesenskom roku.

Želimo vam puno uspjeha!

Objavljeno: 10.2.2020, 11:52

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature

Poštovani pristupnici,

obraćamo vam se zbog vaših upita o promjenama polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. kako bismo vam pomogli u polaganju ispita.

Ispiti državne mature i ispitni katalozi izrađuju se prema važećim nastavnim planovima i programima. S obzirom na višednevni štrajk nastavnika, cjelokupni obrazovni sustav morao se prilagoditi izvanrednoj situaciji. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja trudio se pronaći najbolje rješenje na temelju termina nadoknade nastave koje su predložile škole.

Pojedini pristupnici žalili su se na sadržaj ispita jer smatraju da je potrebno izbaciti neke sadržaje četvrtoga razreda. Moramo naglasiti da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne može utjecati na ishode nastavnoga procesa niti je za njih odgovoran.

Pojedini pristupnici nezadovoljni su promjenama u kalendaru polaganja ispita državne mature, ali kalendar mora zadovoljiti sve uvjete pripreme, provedbe i ocjenjivanja ispita.

Ispit iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih cjelina (Književnost i jezik i Školski esej).

U ispitu iz Hrvatskoga jezika na objema razinama (i višoj i osnovnoj) možete ostvariti ukupno 120 bodova (Književnost i jezik – 80 bodova, Školski esej – 40 bodova).

Iako ove školske godine nije propisan minimalan rezultat koji pristupnik mora ostvariti u školskome eseju, nužno je pristupiti obama dijelovima ispita iz Hrvatskoga jezika kako bi ga pristupnik položio. Dobar rezultat u ispitnoj cjelini Književnost i jezik može nadoknaditi i najlošiji rezultat u ispitnoj cjelini Školski esej. Svaki bod ostvaren u školskome eseju povećava ukupan rezultat i omogućuje dobivanje veće ocjene.

Da biste položili ispit iz Hrvatskoga jezika, morate pristupiti i prvome i drugome dijelu ispita!

Slobodno nam se obratite ako imate pitanja na koja ne možete pronaći odgovor u objavljenome ispitnom katalogu

Ispitni katalog iz Hrvatskog jezika

Želimo vam puno uspjeha u ovogodišnjim ispitima državne mature!

Objavljeno: 17.1.2020, 10:20

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. - NOVO!

NOVO!

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2019./2020. završavaju 4. razred srednjih škola /5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2019. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za kandidate koji su završili ili završavaju četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2019./2020. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

Objavljeno: 16.12.2019, 15:17

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2019./2020.

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2019./2020.

1. prosinca 2019. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2020. godine u 12.00 sati.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr www.postani-student.hr  na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije kao i važni datumi i rokovi.

Važno je pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti.
Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave. 

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr

Pitanja o prijavama studijskih programa možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php

Upute za učenike u redovnom sustavu obrazovanja

Upute za pristupnike koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2019. godine

Upute za pristupnike koji su strani državljani ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju u inozemstvu

Upute za pristupnike koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih

Važni datumi 2019./2020. – ljetni rok

Objavljeno: 30.11.2019, 20:46

Objavljene su konačne rang-liste u jesenskom upisnom roku 2019.

17. rujna 2019., u 16:01 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2019. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.

Ako kandidat ne upiše studijski program na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj, visoko učilište mu može naplatiti oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.
Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Objavljeno: 17.9.2019, 16:15

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima jesenskoga roka državne mature u šk. god. 2018./2019.

 1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (ljetni i jesenski rok).
  Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je uplatiti ispit odmah i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.
 2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA
  Učenici koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.
 3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
  Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 19. rujna 2019. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb od 9.00 do 19.00 sati.Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi za obrazovanje odraslih.
 4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, maturanti iz prethodnih godina i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s jesenskoga i ljetnoga roka 2019. godine na dan 19. rujna od 9.00 do 19.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb radnim danom između 9.00 i 17.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu na
e-adresu info.centar@ncvvo.hr poslati zahtjev za dostavom poštom (plaćanje pouzećem).

U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina ne mogu ih preuzeti 19. rujna 2019. godine na Pučkome otvorenom učilištu nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, nakon što pošalju osobne podatke na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Objavljeno: 13.9.2019, 14:58

Objavljene privremene rang-liste, jesenski rok 2019.

11. rujna 2019. u 15:00 h objavljene su privremene rang-liste za upis na studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za jesenski upisni rok. Privremene rang-liste podložne su promjenama sve do objave konačnih rang-lista 17. rujna 2019. u 16:00 h.
Napominjemo, da su s privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.
Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa 17. rujna 2019. do 14:59 h, a objava konačnih rang-lista je u 16:00 h. 

Objavljeno: 12.9.2019, 15:20

Prijava studijskih programa u jesenskom upisnom roku 2019.

Od današnjeg dana, 23.07.2019. počele su prijave studijskih programa za jesenski upisni rok. Studijske programe moguće je prijaviti na onim visokim učilištima na kojima je ostalo mjesta nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku. S obzirom na to da na nekim visokim učilištima upisi još traju, visoka učilišta će naknadno označiti da provode prijave za upise u jesenskom roku. 

Također je iz istih razloga moguće naknadno mijenjanje kvota.

Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 17.rujna 2019.g. do 14:59. Visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave za  pojedine studijske programe. 

Objavljeno: 23.7.2019, 13:01

Jesenski rok državne mature 2018./2019.

Prijava ispita državne mature:

od 20.07.2019. od 12:00 sati do 31.07.2019. do 12:00 sati

- Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na
www.postani-student.hr

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 21.08.2019. do 6.09.2019. prema Kalendaru državne mature 2018./2019. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u Zagrebu.

- Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored,  najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 6.08.2019. do 23:59 sati

Uplate koje će biti izvršene nakon 6.08.2019. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu, koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana niti nakon pet dana.

Napomene:
pristupnici koji su prijavili više ispita i odustanu od polaganja nekih ispita, a ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanjajer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Naknadna prijava ispita:

od 31.07.2019. do 6.08.2019. (uključujući i taj dan)

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku može se prijaviti naknadno.
opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za naknadnu prijavu ispita

Promjena ispita:

od 31.07.2019. do 6.08.2019. (uključujući taj dan)

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr .
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za promjenu ispita
Obrazac za promjenu razine ispita

 

Odjava ispita:

od 31.07.2019. do 6.08.2019. (uključujući taj dan)
- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava@ncvvo.hr

Obrazac za odjavu ispita

Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu

Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika, jer se ne vraćaju pristupnicima.

Rok za dostavu dokumentacije: od 20.07.2019. do 10.08.2019.

Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 10.08.2019.

Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 4.09.2019.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11
10020 Zagreb
Naznaka "dokumenti za DM"

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
 -  pozivom na broj Info centra 01/4501 899
-  slanjem upita e-poštom na adresu: info.centar@ncvvo.hr  

- Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2018./2019. za jesenski rok

Polaganje ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije

- pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih/petih razreda srednjih škola u RH, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ili im je bila odobrena na ispitima državne mature ljetnoga roka 2018./2019. godine, o potrebi prilagodbe u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnog koordinatora u školi.

- ostali pristupnici koji pristupaju jesenskome ispitnim roku, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ili im je bila odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature proteklih godina ili na ispitima ljetnoga roka 2018./2019. godine o potrebi prilagodbe u jesenskome roku trebaju obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja slanjem e-pošte: prilagodba.dm@ncvvo.hr

Rok za dostavljanje obavijesti je 31. srpnja 2019. godine.

Objavljeno: 15.7.2019, 14:56

Preporuke kandidatima u vezi prijavljenih studijskih programa

U ponedjeljak, 15. srpnja 2019. godine, u svrhu unapređenja sustava za upis na studijske programe i s ciljem pružanja dodatnih informacija pojedinim kandidatima koji su prijavili studijske programe slati ćemo SMS i elektroničke poruke. Molimo vas obratite pažnju na zaprimljene preporuke. 

Objavljeno: 12.7.2019, 16:45

Obavijest o polaganju ispita iz hrvatskoga jezika na razini B2 - INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na razini B2 za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu odnosno drugu godinu preddiplomskoga stručnog studija te specijalističkoga diplomskog stručnog studija u skladu odlukama visokih učilišta.

Ispit će se održati u utorak 3. rujna 2019. u 9.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb.

Ispitu smiju pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn.

Rok za prijavu i uplatu: 30. kolovoza 2019. godine

PRIJAVE ZA ISPIT

 1. Pristupnici popunjavaju obrazac prijavnice  objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.
 2. Pristupnici uplaćuju iznos od 300,00 kuna prema sljedećim podatcima:

Za upis u prvu godinu studija svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja na stranicama www.postani-student.hr, na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate, bit će prikazano zaduženje i broj računa na koji se uplaćuje naknada za troškove polaganja ispita. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici pošte ili banke ili internetskim bankarstvom. Molimo kandidate da pažljivo prepišu brojeve s uplatnica na stranicama.

Za upis u drugu godinu studija, odnosno za kandidate koji su upisani ranijih godina i imaju obvezu polaganja ispita troškovi naknade za polaganje ispita uplaćuju se na broj računa objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr:

Platitelj: ime i prezime, adresa, grad
Primatelj: Državni proračun RH, Zagreb
Iznos: 300,00kn 
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5665-40883-JMBAG
Opis plaćanja: Uplata za Ini hrvatski B2.


 1. Popunjena prijavnica i skenirana uplatnica šalju se e-poštom na adresu: ini.hr.studenti@ncvvo.hr.

NAPOMENA
Prijave i uplate zaprimljene nakon 30. kolovoza 2019. neće se uzimati u obzir.

Objavljeno: 12.7.2019, 11:58

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima ljetnog roka državne mature u šk. god. 2018./2019.

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je uplatiti ispit odmah i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.

2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.

3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde 17. srpnja 2019. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 86, Zagreb od 9.00 do 19.00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.

4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, maturanti iz prethodnih godina i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s ljetnoga roka 2019. godine 17. srpnja od 9.00 do 19.00 sati u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Potvrde se nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb radnim danom između 9.00 i 17.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu na e-adresu info.centar@ncvvo.hr poslati zahtjev za dostavom poštom (plaćanje pouzećem).
U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavom poštom

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Pristupnici koji nisu preuzeli potvrde prethodnih godina ne mogu ih preuzeti 17. srpnja 2019. godine na Pučkome otvorenom učilištu nego nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, nakon što pošalju osobne podatke na e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Objavljeno: 11.7.2019, 16:46

Objavljene privremene rang-liste

10. srpnja 2019. u 14:00 h objavljene su privremene rang-liste za upis na studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za ljetni upisni rok.

Privremene rang-liste podložne su promjenama sve do objave konačnih rang-lista 15. srpnja 2019. u 16:00 h. Napominjemo, da su s privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe.

Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.

Putem ovog sustava moguće je ostavriti pravo upisa samo na jedan jednopredmetni ili dva dvopredmetna studijska programa.

 

Objavljeno: 10.7.2019, 14:39

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika B2 razini – INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stručnog studija te specijalističkoga diplomskog stručnog studija u skladu odlukama visokih učilišta.

Ispit će se održati 9. srpnja 2019. u 9.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb.

Ispitu smiju pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn.

Rok za prijavu i uplatu: zaključno s 1. srpnja 2019.

PRIJAVE ZA ISPIT

 1. Za upis u prvu godinu studija svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja na stranicama www.postani-student.hr, na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate, bit će prikazano zaduženje i broj računa na koji se uplaćuje naknada za troškove polaganja ispita. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici pošte ili banke ili internetskim bankarstvom. Molimo kandidate da pažljivo prepišu brojeve s uplatnica na stranicama.
 2. Za upis u drugu godinu studija, odnosno za kandidate koji su upisani ranijih godina i imaju obvezu polaganja ispita, prijave se obavljaju na sljedeći način:

- na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr, na poveznici INI HRVATSKI B2, objavljen je obrazac prijavnice za polaganje ispita i broj računa na koji se uplaćuju troškovi naknade za polaganje ispita u iznosu od 300,00 kn.

Podatci za uplatu:

Platitelj: ime i prezime, adresa, grad
Primatelj: Državni proračun RH, Zagreb
Iznos: 300,00kn
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5665-40883-JMBAG
Opis plaćanja: Uplata za Ini hrvatski B2.

2.1. Popunjenu prijavnicu i skeniranu uplatnicu poslati e-poštom na adresu: ini.hr.studenti@ncvvo.hr.


Napominjemo
 svim kandidatima da se prijave i uplate nakon 29. lipnja 2019. neće uzimati u obzir.

Objavljeno: 7.6.2019, 09:46

Poteškoće s prijavom studijskih programa

Obavještavamo sve kandidate da su poteškoće s prijavom studijskih programa otklonjene u periodu od 11:00 do 12:00 sati te je od tada moguće neometano prijavljivati, brisati prijave studijskih programa i mijenjati listu prioriteta. 

Objavljeno: 3.6.2019, 14:53

Uplata ispita državne mature – ljetni rok 2019.

Dana 3. svibnja 2019. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature prijavljenih za ljetni rok 2019.
Uplatu je moguće izvršiti i 3. svibnja 2019. do 23;59 sati.
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju vidljiv je svim obveznicima plaćanja naknade troškova za polaganje ispita državne mature na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Za uplatu nije dozvoljeno korištenje podataka drugoga pristupnika.

Objavljeno: 29.4.2019, 08:46

Državna matura 2018./2019. - Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom
17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 03. svibnja 2019. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga  za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10020 Zagreb
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
Naznaka - Povjerenstvo za ispite DM

Obrasci zamolbe:
-  Zamolba za naknadnu prijavu
-  Zamolba za promjenu ispita
-  Zamolba za promjenu razine ispita

Napomena:
- uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
- uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.
- Nepotpune zamolbe Povjerenstvo neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 14. svibnja 2019. (uključujući taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u  Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr  nakon čega će  dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Infocentra: 01 4501 899 ili e-mailom info.centar@ncvvo.hr 

Objavljeno: 18.2.2019, 09:39

Obavijest pristupnicima

Obavještavamo sve pristupnike kako će danas 13. veljače 2019. u periodu od 13:00 do 14:00 sati biti onemogućena prijava u sustav zbog redovnog ažuriranja.


Objavljeno: 13.2.2019, 11:24

Državna matura – Prijava studijskih programa

Od danas 1. veljače 2019. otvorena je mogućnost prijava studijskih programa.
Podsjećamo, odabirom pojedinog studijskog programa u sustavu se automatski prijavljuju i ispiti državne mature na razinama koje taj studijski program zahtjeva.
Također, od danas su vidljivi i ovogodišnji uvjeti za prijavu na svaki od odabranih studijskih programa.
Nužno je, za već prijavljene ispite, provjeriti jesu li u skladu sa uvjetima odabranih studijskih programa.

Ispite državne mature za polaganje u ljetnom roku možete prijaviti do 15. veljače 2019. u 12:00 sati.

Ostale potrebne informacije možete naći u objavljenim priručnicima:

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2018./2019. završavaju 4. razred srednjih škola / 5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Priručnik za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2018. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

Priručnik za kandidate koji su završili ili završavaju četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2018./2019. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

Objavljeno: 1.2.2019, 12:07

Prijava studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2019. u 9 sati. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2019./2020.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa

Objavljeno: 8.1.2019, 12:03

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2018./2019. završavaju 4. razred srednjih škola / 5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Priručnik za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2018. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

Priručnik za kandidate koji su završili ili završavaju četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2018./2019. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

Objavljeno: 10.12.2018, 15:40

Prijave studijskih programa

01. prosinca tehnička služba koja održava NISpVU sustav, a putem kojeg kandidati prijavljuju ispite državne mature i studijske programe greškom je omogućila prijavu studijskih programa prije planiranog početka prijava studijskih programa. Svim kandidatima koji su prijavili studijske programe isti će biti obrisani. Kalendar s obveznim rokovima za kandidate bit će objavljen na mrežnoj stranici www.studij.hr krajem prosinca ove godine kada će biti objavljen i datum o početku prijava studijskih programa u ljetnom roku 2018./2019. godine

Objavljeno: 4.12.2018, 15:35

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2018./2019.

1. prosinca 2018. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2019. godine u 12.00 sati.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr www.postani-student.hr  na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije kao i važni datumi i rokovi.

Važno je pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti.
Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave. 

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr

Za pitanja o prijavama studijskih programa upit možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php

Upute za učenike u redovnom sustavu obrazovanja

Upute za pristupnike koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2018. godine

Upute za pristupnike koji su strani državljani ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju u inozemstvu

Upute za pristupnike koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih

Važni datumi 2018./2019. – ljetni rok

Objavljeno: 30.11.2018, 15:07

Objavljene su konačne rang-liste za jesenski upisni rok

19. rujna, u 16:02 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2018. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Objavljeno: 19.9.2018, 16:07

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature - jesenski rok 2018.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Učenici koji imaju neopravdani izostanak sa ispita i imaju zaduženje, obvezni su podmiriti troškove.
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata ispita učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-pošte na adresu
uplata.dm@ncvvo.hr

Podjela svjedodžbi i potvrda za pristupnike (ne za redovne učenike) obavljat će se  21. rujna od 9.00 do 19.00 sati u prostorijama  Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, u Ulici grada Vukovara 68 u Zagrebu.

Sve nepreuzete potvrde o položenim ispitima pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka svakoga radnoga dana od 9,00 do 12,00 te od 15,00 do 17,00 sati u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11 (Centar Bundek) u Zagrebu.
 
Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba trebaju drugoj osobi dati punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika

 Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zahtjev za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-pošte na adresu: info.centar@ncvvo.hr

U zahtjevu trebaju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju.

Za pristupnike koji žive izvan RH: potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.

 -  Zahtjev za slanje poštom

Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenom roku. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem e-pošte na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 17.9.2018, 11:43

Prijave studijskih programa za jesenski upisni rok

24.7. u 12 sati počinju prijave studijskih programa za jesenski upisni rok. Studijske programe moguće je prijaviti na onim visokim učilištima na kojima je ostalo mjesta nakon provedenih upisa ljetnog upisnog roka. S obzirom da na nekim visokim učilištima upisi još traju, visoka učilišta će naknadno označiti da provode prijave za upise u jesenskom roku. 
Također je iz istih razloga moguće naknadno mijenjanje kvota.

Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 19.rujan 2018.g. do 15:59. Visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe. 

Objavljeno: 24.7.2018, 09:13

Jesenski rok državne mature 2017./2018.

Prijava ispita državne mature:

od 20.07.2018. od 12:00 sati  do 31.07.2018. u 12:00 sati

- Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na www.postani-student.hr

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.

Svi ostali pristupnici prijavnice šalju poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10000 Zagreb
Naznaka "prijavnica DM"

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 22.08.2018. do 7.09.2018. prema Kalendaru državne mature 2017./2018. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u Zagrebu.

- Adresa ispitnoga mjesta bi će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

Odjava ispita:

od 31.07.2018. do 2.08.2018. (uključujući taj dan)
- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava@ncvvo.hr 
Obrazac odjave ispita

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 2.08.2018. do 23:59 sati

Uplate koje će biti izvršene nakon 2.08.2018. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama, na poveznici
Moji podatci/Zaduženja i uplateOsim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu, koje moraju upisati na uplatnicu.

Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.

Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana niti nakon pet dana.

Napomene:
pristupnici koji su prijavili više ispita i odustanu od polaganja nekih ispita, a ne odjave ih u roku,     ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku.

učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu
- domovnicu i
- prijavnicu ispita državne mature koju nakon zaključavanja prijave ispita trebaju ispisati sa svoje    stranice s poveznice Moj odabir link Prijavnica, a koja se pojavljuje nakon zaključavanja prijave   ispita.
- Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika, jer se ne vraćaju pristupnicima.

Rok za dostavu dokumentacije: od 20.07.2018. do 10.08.2018.

Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 10.08.2018.

Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 4.09.2018.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11
10020 Zagreb
Naznaka "dokumenti za DM"

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
 -  pozivom na broj Info centra 01/4501 899
-  slanjem upita e-poštom na adresu: info.centar@ncvvo.hr  

Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018. za jesenski rok

Polaganje ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije

- pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih/petih razreda srednjih škola u  RH, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ili im je bila odobrena na ispitima državne mature ljetnoga roka 2017/2018. godine, o potrebi prilagodbe u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnog koordinatora škole

- pristupnici koji pristupaju jesenskome ispitnim roku, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ili im je bila odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature proteklih godina ili na ispitima ljetnoga roka 2017./2018. godine o potrebi prilagodbe u jesenskome roku trebaju obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja slanjem e-pošte na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr

Rok za dostavljanje obavijesti je 31. srpnja 2018. godine.

Objavljeno: 19.7.2018, 20:09

Objavljene su konačne rang-liste

16. srpnja, u 16:03 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2018. godine.
Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.
Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Objavljeno: 16.7.2018, 16:14

Objavljene privremene rang liste

11. srpnja 2018. u 14 sati objavljene su privremene rang-liste (s privremenim rezultatima ispita državne mature) za upis na studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za ljetni upisni rok.

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista 16. srpnja 2018. iza 16 sati. 

S privremenih rang-lista brisani su svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na studijskom programu na kojem bi ostvario pravo upisa te na onim studijskim programima koji se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od studija na kojem je ostvareno pravo upisa.

Pravo upisa moguće je ostvariti samo na jednom studijskom programu.

Objavljeno: 12.7.2018, 17:07

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature - ljetni rok 2018.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Učenici koji imaju neopravdani izostanak sa ispita i imaju zaduženje, obvezni su podmiriti troškove.
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata ispita učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-pošte na adresu
uplata.dm@ncvvo.hr

Podjela svjedodžbi i potvrda za pristupnike (ne za redovne učenike) obavljat će se  18. i 19. srpnja od 9.00 do 19.00 sati u prostorijama  Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, u Ulici grada Vukovara 68, Zagreb.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba trebaju drugoj osobi dati punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

 Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zahtjev za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-pošte na adresu: info.centar@ncvvo.hr

U zahtjevu trebaju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju.

Za pristupnike koji žive izvan RH: potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.

Zahtjev za slanje poštom

Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem e-pošte na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 11.7.2018, 11:15

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

11. srpnja 2018. u 12.00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 11. srpnja 2018. u 12.00 sati do 13. srpnja 2018. u 12.00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. završili četvrti/peti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem
Školskom ispitnom povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti/peti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama pod povezniciom Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 16. srpnja 2018. u 12.00 sati.

Objavljeno: 11.7.2018, 09:35

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ispit provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije održat će se 6. srpnja 2018. godine u 9.00 sati.

Mjesto pisanja ispita: Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 1 i Ivana Lučića 5.
Adresu pisanja ispita kao i dvoranu u kojoj pristupnici pišu ispit mogu vidjeti na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moj raspored.
Na tu adresu pristupnici trebaju doći najkasnije do 8.30 sati.

Nije dopušteno kašnjenje na ispit. Pristupnicima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće biti dopušten ulazak u ispitnu prostoriju.
Zbog velikog broja pristupnika, a ograničenog prostora, molimo da se na ispitno mjesto dolazi bez pratnje, kojoj nije dopušten ulazak u zgradu.
Ulazak u zgradu fakulteta dozvoljen je isključivo samo pristupnicima.

Objavljeno: 4.7.2018, 11:02

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu - Medicina

Prijavom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, automatski se u sustavu prijavljuje Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij. 

Troškovi naknade za polaganje testa iznose 200,00 kuna za sve pristupnike.
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, vidljiv je svim pristupnicima na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Troškovi naknade trebaju biti podmireni do 30. svibnja 2018.
Sve informacije u svezi uplate možete dobiti pozivom na broj 01/4501 899 ili slanjem e-maila na adresu uplata.dm@ncvvo.hr

Napominjemo da se izvršene uplate u sustavu evidentiraju prema kalendaru pisanja ispita državne mature odnosno testa dodatne provjere.

Test provjere znanja održati će se 06. srpnja 2018.
Mjesto pisanja ispitaZagreb
Adresa pisanja testa pristupnicima će biti vidljiva na njihovoj stranici u sustavu pet dana prije pisanja ispita na poveznici Moj raspored.

Objavljeno: 28.5.2018, 08:55

Uplata ispita državne mature – ljetni rok 2018.

Dana 2. svibnja 2018. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature prijavljenih za ljetni rok 2018.
Uplatu je moguće izvršiti i 2. svibnja 2018. do 23;59 sati.
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju vidljiv je svim obveznicima plaćanja naknade
troškova za polaganje ispita državne mature na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Za uplatu nije dozvoljeno korištenje podataka drugoga pristupnika.

Objavljeno: 25.4.2018, 10:52

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu - Medicina

Prijavom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, automatski se u sustavu prijavljuje Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij. 

Troškovi naknade za polaganje testa iznose 200,00 kuna za sve pristupnike.
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, vidljiv je svim pristupnicima na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Troškovi naknade trebaju biti podmireni do 30. svibnja 2018.

Napominjemo da se izvršene uplate u sustavu evidentiraju prema kalendaru pisanja ispita državne mature odnosno testa dodatne provjere.

Test provjere znanja održati će se 06. srpnja 2018.
Mjesto pisanja ispitaZagreb
Adresa pisanja testa pristupnicima će biti vidljiva na njihovoj stranici u sustavu pet dana prije pisanja ispita na poveznici Moj raspored.

Objavljeno: 26.3.2018, 09:52

Obavijest kandidatima koji su prijavili ispite državne mature

Obavijest kandidatima koji su prijavili ispite državne mature, a stječu ili su stekli najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u ustanovama za obrazovanje odraslih ili školama koje provode programe obrazovanja odraslih

Prema najnovijem naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja razlikovni ispiti trebaju se vrednovati za ispunjavanje uvjeta za prijavu ispita državne mature, odnosno vrednuju se u prosjeku svih zaključnih ocjena.

Slijedom navedenoga molimo kandidate koji su obrazovanje završili ili ga završavaju u gore navedenim ustanovama da uz već poslanu dokumentaciju u svrhu prijava ispita državne mature pošalju i ovjerene preslike svjedodžbi o položenim predmetnim ispitima, (razlika predmeta za 1., 2. i 3. razred), najkasnije do 28.5.2018. godine kako bi ocjene razlikovnih ispita upisali u sustav.


Objavljeno: 8.3.2018, 14:57

Državna matura 2017./2018. - Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Naknadne prijave, promjene ispita

Rok: do 07. svibnja 2018. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

 1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u  Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
  Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se  trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.
 2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte na adresu:

                 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10020 Zagreb
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
Naznaka - Povjerenstvo za ispite DM

Obrasci zamolbe:
-  Zamolba za naknadnu prijavu
-  Zamolba za promjenu ispita
-  Zamolba za promjenu razine ispita

Napomena:
- uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
- uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.
- Nepotpune zamolbe Povjerenstvo neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 17. svibnja 2018. (uključujući taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

 1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.
 2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr  nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom info.centar@ncvvo.hr .

Objavljeno: 16.2.2018, 15:59

Državna matura

Podsjećamo sve pristupnike da ispite državne mature za ljetni rok 2018. godine.

mogu prijaviti do 15. veljače 2018. godine do 12:00 sati.


Odjel za organizaciju i provođenje ispita

Objavljeno: 9.2.2018, 12:25

Prijave studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2018. godine u 09:00 sati. Uvjeti upisa vezani uz ispite državne mature su ažurirani.  Svi ostali podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2018./2019.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa. 

Objavljeno: 22.12.2017, 13:24

Državna matura 2017./2018. - priručnici

PRIRUČNIK ZA UČENIKE - koji 2017./2018. završavaju 4./5. razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj

PRIRUČNIK ZA KANDIDATE - koji su četverogodišnje/petogodišnje obrazovanje završili od 2010. do 2017. godine u srednjim    školama u Republici Hrvatskoj

PRIRUČNIK ZA KANDIDATE - koji završavaju najmanje četverogodišnje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 12.12.2017, 12:20

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

1. prosinca 2017. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2018. godine u 12.00 sati.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr www.postani-student.hr  na kojima ćemo objaviti priručnike o prijavi ispita državne mature s važnim datumima i rokovima.

Važno je pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti.
Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave.

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr

Za pitanja o prijavama studijskih programa upit možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php

Upute za učenike u redovnom sustavu obrazovanja

Upute za pristupnike koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2017.

Upute za pristupnike koji su strani državljani ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju u inozemstvu

Upute za pristupnike koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih

Važni datumi 2017./2018. - ljetni rok

Objavljeno: 1.12.2017, 12:14

Objavljene konačne rang liste za jesenski upisni rok

19. rujna, u 16:02 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2017. godine.
Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.
Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Objavljeno: 19.9.2017, 16:05

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature JESENSKI ROK 2017.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Učenici koji imaju neopravdani izostanak sa ispita i imaju zaduženje, obvezni su podmiriti troškove.
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata ispita učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-pošte na adresu
uplata.dm@ncvvo.hr

Podjela svjedodžbi i potvrda za pristupnike (ne za redovne učenike) obavljat će se  21. rujna od 9.00 do 19.00 sati u prostorijama  Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11 – Centar Bundek (prizemlje, konferencijska dvorana)

Sve nepodignute potvrde o položenim ispitima pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka svakoga radnoga dana od 9,00 do 12,00 te od 15,00 do 17,00 sati.
 
Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba: potrebno je sa sobom uzeti svoju osobnu iskaznicu i podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-pošte na adresu: info.centar@ncvvo.hr

U zamolbi trebaju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju.

Za pristupnike koji žive izvan RH: potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.

Obrazac zamolbe

Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenom roku. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem e-pošte na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 15.9.2017, 08:28

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u jesenskome roku školske godine 2016./2017.

Danas u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u jesenskome roku školske godine 2016./2017.
Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 13. rujna 2017. u 12:00 sati do 15. rujna 2017. u 12:00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. završili četvrti/peti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 19. rujna 2017. u 12:00 sati.


Objavljeno: 13.9.2017, 08:33

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature na jesenskom roku

Poštovani pristupnici ispitima državne mature na jesenskom roku,

želimo vas još jednom podsjetiti da je u Kalendaru provedbe ispita u jesenskom roku napravljena zamjena termina pisanja dijelova ispita Test i Esej:

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/03/kalendar_jesenki_16_17.pdf

Tako će se u predmetima Hrvatski jezik i materinski jezici nacionalnih manjina prvoga dana provoditi dio ispita Test, a sljedećega dana Esej.

Želimo vam puno uspjeha!

Objavljeno: 26.8.2017, 12:17

Jesenski rok državne mature 2016./2017.

Prijava ispita državne mature

od 20. 07. 2017. od 12:00 sati  do 31.07. 2017. u 12:00 sati

- Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na www.postani-student.hr

Napomena:
učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.

Svi ostali pristupnici prijavnice šalju poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10000 Zagreb
Naznaka "prijavnica DM"

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 23. 08. 2017. do 8. 09. 2017. prema Kalendaru državne mature 2016./2017. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Kandidati prijavljene ispite pišu u Zagrebu.

- Adresa ispitnoga mjesta bi će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

Odjava ispita:

od 31.07.2017. do 4.08.2017. (uključujući taj dan)
- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: 
odjava@ncvvo.hr 
Obrazac odjave ispita

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 4. 08. 2017. (uključujući i taj dan)

Uplate koje će biti izvršene nakon 4. 08. 2017. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu, koje moraju upisati na uplatnicu.

Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.

Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana niti nakon pet dana.

Napomene:
pristupnici koji su prijavili više ispita i odustanu od polaganja nekih ispita, a ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita.

pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku.

učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Kandidati koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu
- domovnicu i
- prijavnicu ispita državne mature koju nakon zaključavanja prijave ispita trebaju ispisati sa svoje stranice s poveznice Moj odabir link Prijavnica i koja se pojavljuje   nakon zaključavanja prijave ispita.
- Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika, jer se ne vraćaju kandidatima.

 Rok za dostavu dokumentacije: od 20. 07.2017.  do 11. 08. 2017.

 Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda za verifikaciju: do 11.08.2017.

 Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 4. 09. 2017.

 Adresa za dostavu dokumentacije:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11
10020 Zagreb
Naznaka "dokumenti za DM"

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti .
 -  pozivom na broj Info centra 01/4501 899
-  slanjem upita e-poštom na adresu: 
info.centar@ncvvo.hr  

Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2016./2017. za jesenski rok NOVO!
Jesenski rok 2017. - ključni datumi

Objavljeno: 18.7.2017, 15:58

Objavljene konačne rang-liste

17. srpnja, u 18:04 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2017. godine.
Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.
Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Objavljeno: 17.7.2017, 18:09

Prvi put STEM stipendije za STEM brucoše i studente

U akademskoj godini 2017./2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja započinje provoditi projekt „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima znanosti (STEM)“, koji će se financirati iz Operativnoga programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.' u sklopu Europskoga socijalnog fonda.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2017./2018. akademskoj godini najmanje 3.000 državnih stipendija studentima koji su upisani na studijske programe u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti te na studijske programe kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije. Od ukupnoga broja stipendija, 40% (najmanje 1.300 stipendija) dodijelit će se studentima prve godine koji upišu navedene studijske programe u akademskoj godini 2017./2018.
Na ovaj način studenti se usmjeravaju na studijske programe koji imaju najveću perspektivu generiranja ekonomskoga rasta u Hrvatskoj te se potiče strukturno usklađivanje obrazovanja i kvalifikacija s potrebama tržišta rada i zapošljavanje diplomanata. 
Planirani početak provedbe projekta je u kolovozu 2017. godine, a dodjele prvih stipendija očekuju se u prosincu 2017. godine. Iznos stipendije je 1.200 kuna, a stipendija se dodjeljuje devet mjeseci. 
Postupak dodjeljivanja stipendija u STEM području bit će u potpunosti automatiziran u skladu sa zahtjevima eGovernmenta na način da će Ministarstvo prepoznati studente koji imaju pravo na ovaj vid potpore te ih automatski obavijestiti da oni svoje pravo mogu ostvariti. Poruka svim studentima je da redovito prate elektroničku poštu jer će mailom dobiti obavijest o ostvarenome pravu na stipendiju u STEM području. 

Objavljeno: 13.7.2017, 11:05

Objavljene privremene rang liste

12. srpnja 2017. u 10 sati objavljene su privremene rang-liste (s privremenim rezultatima ispita državne mature) za upis na studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za ljetni upisni rok.

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista 17. srpnja 2017. iza 18 sati. 

S privremenih rang-lista brisani su svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na studijskom programu na kojem bi ostvario pravo upisa te na onim studijskim programima koji se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od studija na kojem je ostvareno pravo upisa.

Pravo upisa moguće je ostvariti samo na jednom studijskom programu.Objavljeno: 12.7.2017, 10:11

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

12. 07. 2017. u 09.00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave:
od 12. srpnja 2017. u 09.00 sati do 14. srpnja 2017. u 09.00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. završili četvrti/peti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti/peti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 17. srpnja 2017. u 12.00 sati.

Objavljeno: 11.7.2017, 14:17

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature - ljetni rok 2016./2017.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Učenici koji imaju neopravdani izostanak sa ispita i imaju zaduženje, obvezni su podmiriti troškove.
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata ispita učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-pošte na adresu
uplata.dm@ncvvo.hr

Podjela svjedodžbi i potvrda za pristupnike (ne za redovne učenike) obavljat će se  20. i 21. srpnja od 9.00 do 19.00 sati u prostorijama  Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, u Ulici grada Vukovara 68, Zagreb.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba: potrebno je sa sobom uzeti svoju osobnu iskaznicu i podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-pošte na adresu: info.centar@ncvvo.hr

U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju.

Za pristupnike koji žive izvan RH: potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.

Obrazac zamolbe

Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem e-pošte na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 10.7.2017, 11:11

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ispit provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije održat će se 7. srpnja 2017. godine u 9.00 sati.

Mjesto pisanja ispita: Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 1 i Ivana Lučića 5.
Adresu pisanja ispita pristupnici mogu vidjeti na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moj raspored.
Na tu adresu pristupnici trebaju doći najkasnije do 8.30 sati.

Nije dopušteno kašnjenje na ispit. Pristupnicima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće biti dopušten ulazak u ispitnu prostoriju.
Zbog velikog broja pristupnika, a ograničenog prostora, molimo da se na ispitno mjesto dolazi bez pratnje.

Objavljeno: 6.7.2017, 11:42

Polaganje ispita državne mature 2016./2017. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

Polaganje ispita državne mature 2016./2017. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku:

a)  Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature ljetnoga roka 2016./2017. godine, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnog koordinatora škole koji će obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja slanjem e-maila na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 4.08.2017. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju.

b)  Pristupnici koji pristupaju jesenskomu ispitnomu roku, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. , 2015./2016. ili na ispitima ljetnoga roka državne mature 2016./2017. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 4.08.2017. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju.


c) Svi ostali pristupnici koji žele pristupiti ispitima jesenskoga roka, koji do sada nisu koristili pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, a smatraju da im je potrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) upućujemo na dokument za učenike s teškoćama "Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature" objavljen na 
www.ncvvo.hr.
O potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adresu: 
prilagodba.dm@ncvvo.hr do 24.07.2017.

Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. 
Svim pristupnicima, koji žele dostaviti zahtjev, preporučujemo da pripreme odgovarajuću dokumentaciju kao što je:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Rok za dostavljanje obavijesti je 24.07. 2017., a za dostavljanje zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije rok je 4.8. 2017. godine.

Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće razmatrati, odnosno neće biti odobreni.

Objavljeno: 3.7.2017, 15:49

Obavijest za pristupnike ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika (A i B) – Test

Podsjećamo vas da je novo vrijeme provedbe ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika (A i B) – Test u srijedu, 28.06.2017 u 14:00 sati.

Također vas obavještavamo da će vam prije pisanja ispita biti izuzete ispitne knjižice koje se nalaze u sigurnosnoj vrećici nakon čega će vam biti uručene nove od strane osoba koje su nadležne za provedbu ispita u vašoj ispitnoj prostoriji.

Objavljeno: 27.6.2017, 12:20

Obavijest o dolasku na mjesto pisanja ispita državne mature Matematika B (osnovna razina)

Molimo sve kandidate koji u ponedjeljak 26.06.2017. pišu ispit državne mature iz Matematike B (osnovna razina), a na svojoj stranici pod poveznicom
Moj raspored imaju navedeno mjesto pisanja ispita:
Sveučilište u Zagrebu, Zagrebački Velesajam, Avenija Dubrovnik 15 (Paviljon 8A, Zagreb, Paviljon 8a - NCVVO) da na adresu pisanja ispita dođu u 8:15 sati.

Objavljeno: 24.6.2017, 08:22

Obavijest pristupnicima državne mature školske godine 2016./2017. koji pohađaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina

Obavještavamo vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo suglasnost na izmjene Kalendara polaganja ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je uz suglasnost škola u kojima učenici pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina i uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja odredio sljedeće termine polaganja ispita iz materinskih jezika:

29. lipnja 2017. u 9 sati - Mađarski materinski jezik (Test)
29. lipnja 2017. u 14 sati - Talijanski materinski jezik (Test)
1. srpnja 2017.  u 9 sati - Srpski materinski jezik (Test).

Objavljeno: 22.6.2017, 09:39

Obavijest pristupnicima ispitu iz Latinskog jezika državne mature školske godine 2016./2017.

Obavještavaju se pristupnici ispitu iz Latinskog jezika  državne mature školske godine 2016./2017. da će se ispit iz

Latinskog jezika (A i B razina) provesti 27. lipnja 2017. u 9 sati.

Objavljeno: 19.6.2017, 16:30

Obavijest svim pristupnicima državne mature školske godine 2016./2017.

Obavještavaju se svi pristupnici državne mature školske godine 2016./2017. da će se ispit iz

Hrvatskoga jezika – Test (A i B razina) provesti 28. lipnja 2017. godine u 14 sati.

Objavljeno: 19.6.2017, 16:29

Priopćenje pristupnicima državne mature i medijima

Danas, 19. lipnja 2017. godine pristupnici državne mature školske godine 2016./2017. u 9.00 su sati pristupili polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika – Esej na A (višoj) i na B (osnovnoj razini).

U jednoj je splitskoj školi kompromitiran sadržaj ispita iz Hrvatskoga jezika – Test na A (višoj) i na B (osnovnoj) razini. Umjesto ispita iz Hrvatskoga jezika – Esej na obje razine učenicima je podijeljen ispitni materijal iz Hrvatskoga jezika – Test.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja donosi Odluku o odgodi ispita iz Hrvatskoga jezika – Test na A (višoj) i na B (osnovnoj) razini.

Točan datum provedbe ispita iz Hrvatskoga jezika – Test (A i B razina) bit će objavljen tijekom današnjega dana na mrežnoj stranici Centra, MZO-a i stranici postani student.

Objavljeno: 19.6.2017, 14:01

Obavijest pristupnicima s područja zahvaćenim požarom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Molimo sve pristupnike koji zbog požara na području Makarske nisu u mogućnosti doći do ispitnoga mjesta da niti ne kreću na put i ne izlažu se opasnosti sve dok je na snazi službena zabrana prometa.

NCVVO će u najkraćem mogućem roku objaviti pojedinosti o polaganju prvoga dijela ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika-školski esej za sve koji su u nemogućnosti stići do ispitnog mjesta zbog požara.

Objavljeno: 19.6.2017, 08:21

Obavijest o polaganju ispita iz hrvatskog jezika B2 razini - INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stručnog studija te specijalističkoga diplomskog stručnog studija sukladno odlukama visokih učilišta.

Ispit će se održati 3. srpnja 2017. u 9.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb

Ispitu mogu pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn.

Rok za prijavu i uplatu: zaključno s 26. lipnja 2017.

PRIJAVE ZA ISPIT

 1. Za upis u prvu godinu studija svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja na stranicama www.postani-student.hr na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate, bit će prikazano zaduženje i broj računa na koji se uplaćuje naknada za troškove polaganja ispita. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici pošte ili banke ili putem internet bankarstva. Molimo kandidate da sa svoje stranice pažljivo prepišu podatke za uplatu jer je poziv na broj osoban i ne može ga koristiti druga osoba.
 2. Za upis u drugu godinu studija, odnosno za kandidate koji su upisani ranijih godina i imaju obvezu polaganja ispita, prijave se obavljaju na sljedeći način:

- na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr, na poveznici INI HRVATSKI B2, objavljen je obrazac prijavnice za polaganje ispita koji možete preuzeti na kraju ove obavijesti i broj računa na koji se uplaćuju troškovi naknade za polaganje ispita u iznosu od 300,00 kn.

Podatci za uplatu:
Platitelj: Ime i prezime, adresa, grad
Primatelj: Državni proračun RH, Zagreb
Iznos: 300,00kn
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5665-40883-JMBAG
Opis plaćanja: Uplata za Ini Hrvatski B2.

2.1. Popunjenu prijavnicu i skeniranu uplatnicu treba poslati putem e-pošte na adresu:         ini.hr.studenti@ncvvo.hr.

Napominjemo svim kandidatima da se prijave i uplate nakon 26.lipnja 2016. neće uzeti u obzir.

- PRIJAVNICA

Objavljeno: 5.6.2017, 13:30

Unapređenja procesa prijava i pružanja pomoći kandidatima prilikom prijava

Dragi maturanti, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Princeton University provode znanstveno istraživanje radi unapređenja procesa prijava i pružanja pomoći kandidatima prilikom prijava. Izdvojite 10 minuta vašeg vremena i time ulazite u krug potencijalnih dobitnika tablet računala.


U anketi mogu sudjelovati svi redovni učenici završnih razreda četvrogodošnjih/petogodišnjih srednjih škola sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. 

Objavljeno: 12.4.2017, 09:31

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu - Medicina

Prijavom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, automatski se u sustavu prijavljuje Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij. 

Troškovi naknade za polaganje testa iznose 200,00 kuna za sve pristupnike.
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, vidljiv je svim pristupnicima na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Troškovi naknade trebaju biti podmireni do 29. svibnja 2017.
Sve informacije u svezi uplate možete dobiti pozivom na broj 01/4501 899 ili slanjem e-maila na adresu uplata.dm@ncvvo.hr 

Napominjemo da se izvršene uplate u sustavu evidentiraju prema kalendaru pisanja ispita državne mature odnosno testa dodatne provjere.

Test provjere znanja održati će se 07. srpnja 2017.
Mjesto pisanja ispita: Zagreb
Adresa pisanja testa pristupnicima će biti vidljiva na njihovoj stranici u sustavu pet dana prije pisanja ispita na poveznici Moj raspored.

Objavljeno: 20.3.2017, 09:58

Naknadne prijave i odjave ispita

Državna matura

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Naknadne prijave, promjene ispita

Rok: do 08. svibnja 2017. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10020 Zagreb
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
Naznaka - Povjerenstvo za ispite DM

Obrasci zamolbe:
-
Zamolba za naknadnu prijavu
Zamolba za promjenu ispita
Zamolba za promjenu razine ispita

Napomena:
- uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se  dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
- uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.
- Nepotpune zamolbe Povjerenstvo neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 18. svibnja 2017. (uključujući taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr  putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom 
info.centar@ncvvo.hr .

Objavljeno: 16.2.2017, 11:35

Državna matura

Podsjećamo sve pristupnike koji žele prijaviti ispite državne mature za ljetni rok 2017. da ispite mogu prijaviti do 15. veljače 2017. u 12:00 sati.
Studijske programe moguće je odabirati ili promijeniti do 17. srpnja 2017.

Odjel za organizaciju i provođenje ispita

Objavljeno: 8.2.2017, 15:28

Državna matura 2016./2017. - Priručnici za prijavu ispita državne mature

- PRIRUČNIK ZA UČENIKE – koji 2016./2017. završavaju 4./5. razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj

- PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji su četverogodišnje/petogodišnje obrazovanje završili od 2010. do 2016. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

- PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji završavaju najmanje četverogodišnje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u RH i za kandidate iz inozemstva

Objavljeno: 9.12.2016, 15:47

Prijave studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 9. siječnja 2017. u 12 sati. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2017./2018.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Objavljeno: 5.12.2016, 14:36

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

U četvrtak, 1. prosinca 2016. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2017. godine u 12.00 sati.
Sve informacije o prijavama studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr  .

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr na kojima ćemo objaviti priručnike o prijavi ispita državne mature s važnim datumima i rokovima.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti. 
Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave. 

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr

Za pitanja o prijavama studijskih programa upit možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php.

 

Važni datumi:

           Vrijeme Aktivnost
         od          do
1. 1. 12. 2016. 15. 2. 2017.
prijave ispita državne mature do 
15. 02. 2017. do 12:00 sati
2. 1. 12. 2016. 25. 2. 2017.
dostava dokumentacije Centru
3. 1. 12. 2016. 17. 2. 2017. dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije
4. 15. 2. 2017. 8. 5. 2017. - naknadne prijave – samo iz opravdanih razloga 

- promjene prijavljenih ispita – samo iz opravdanih razloga

5. 15. 2. 2017. 18. 5. 2017. odjave prijavljenih ispita
6. 1. 12. 2016. 2.5.2017 uplate ispita državne mature
7.         do 25. 5. 2017. dostava svjedodžbe o završenom 4. razredu
ako kandidat završava 4. razred
8.           do 3. 7. 2017. dostava završne svjedodžbe

Objavljeno: 1.12.2016, 09:16

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature sa jesenskoga roka šk. god. 2015./2016.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila. U svojim školama mogu preuzeti svjedodžbe/potvrde sa ljetnoga i jesenskoga roka ove godine.

Učenici koji nisu preuzeli svoje svjedodžbe/potvrde ranijih godina kada su kao redovni maturanti polagali ispite državne mature u svojim školama, trebaju ih tamo preuzeti.

Napominjemo da učenici koji za prijavljeni ispit državne mature imaju vidljiv evidentiran neopravdani izostanak, obvezni su podmiriti troškove.
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata ispita učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-maila na adresu,
uplata.dm@ncvvo.hr

Podjela potvrda za pristupnike (osim redovnih učenika) obavljat će se 22. rujna od 9.00 do 19.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11 (Centar Bundek).
Sve nepodignute potvrde o položenim ispitima pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka svakoga radnoga dana od 9,00 do 12,00 te od 15,00 do 17,00 sati.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba
: potrebno je sa sobom uzeti svoju osobnu iskaznicu i podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-maila na adresu: info.centar@ncvvo.hr

U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju. Zamolbe s nepotpunim podatcima neće se razmatrati.

Obrazac zamolbe

 Pristupnicima koji žive izvan RH potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.

Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem maila na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 19.9.2016, 09:42

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u jesenskome roku školske godine 2015./2016.

Zagreb, 14. rujna 2016.

Danas u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati
ispita državne mature koje su pristupnici polagali u jesenskome roku školske godine 2015./2016.
Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 14. rujna 2016. u 12:00 sati do 16. rujna 2016. u 12:00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2015./2016. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred. 

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 20. rujna 2016. u 12:00 sati.


Objavljeno: 19.9.2016, 09:37

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Pravo

Pisanje Testa u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje - pravni studij održati će se 15. 09. 2016. s početkom u 9:00 sati.
Adresa pisanja testa pristupnicima je vidljiva na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moj raspored.

Svi pristupnici dužni su na ispit doći najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita i sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i pribor za pisanje.
Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se pristupnicima koji ne dođu na početak ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.
Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom.

Objavljeno: 13.9.2016, 09:47

Obavijest o polaganju ispita iz hrvatskoga jezika na B2 razini – INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stručnog studija te specijalističkoga diplomskog stručnog studija sukladno odlukama visokih učilišta.

Ispit će se održati 1. rujna 2016. u 9.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb

Ispitu mogu pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn.

Rok za prijavu i uplatu: zaključno s 23. kolovoza 2016.

PRIJAVE ZA ISPIT

 1. Za upis u prvu godinu studija svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja na stranicama www.postani-student.hr na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate, bit će prikazano zaduženje i broj računa na koji se uplaćuje naknada za troškove polaganja ispita. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici pošte ili banke ili putem internet bankarstva. Molimo kandidate da pažljivo prepišu brojeve s uplatnica na njihovim stranicama.
 2. Za upis u drugu godinu studija, odnosno za kandidate koji su upisani ranijih godina i imaju obvezu polaganja ispita, prijave se obavljaju na sljedeći način:

- na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr, na poveznici INI HRVATSKI B2, objavljen je obrazac prijavnice za polaganje ispita koji možete preuzeti na kraju ove obavijesti i broj računa na koji se uplaćuju troškovi naknade za polaganje ispita u iznosu od 300,00 kn.

Podatci za uplatu:

Platitelj: Ime i prezime, adresa, grad
Primatelj: Državni proračun RH, Zagreb
Iznos: 300,00kn
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5665-40883-JMBAG
Opis plaćanja: Uplata za Ini Hrvatski B2.

2.1. Popunjenu prijavnicu i skeniranu uplatnicu treba poslati putem e-pošte na adresu:  ini.hr.studenti@ncvvo.hr.

Napominjemo svim kandidatima da se prijave i uplate nakon 23. kolovoza 2016. neće uzeti u obzir.

- PRIJAVNICA

Objavljeno: 9.8.2016, 12:40

Državna matura – jesenski rok 2015./2016.

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda   

   srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.

- Svi ostali pristupnici ispite pišu u Zagrebu.

Objavljeno: 25.7.2016, 11:28

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2015./2016.

Početak prijava 20.07.2016. od 12:00 sati  do 31.07.2016. u 12:00 sati

- Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr  
Napomena: učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.

  Svi ostali pristupnici prijavnice šalju poštom na adresu: 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11 
10000 Zagreb 
Naznaka "prijavnica DM"

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 24.08.2016. do 9.09.2016.

Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.

- Svi ostali pristupnici ispite pišu u Zagrebu.

- Adresa ispitnoga mjesta pristupnicima će biti vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

Odjava ispita:
od 31.07.2016. do 4.08.2016.
(uključujući taj dan)
- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr 

- Obrazac odjave ispita

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 4. 08. 2016. (uključujući i taj dan)

Uplate koje će biti izvršene nakon 4. 08. 2016. nećemo biti u mogućnosti prihvatiti. 
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su ispisani i podatci za uplatu, koje moraju prepisati na uplatnicu i koji se odnose isključivo na pristupnikove podatke. Nije moguće s tim pozivom na broj odobrenja uplatiti nečiji drugi ispit, niti od drugoga    pristupnika prepisati broj.

Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana    zbog pogrešno upisanog podatka na uplatnici.

 Napomene:
- pristupnici koji su prijavili više ispita, a odustanu od polaganja ispita, a ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit plaćaju.
Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita.

- pristupnici koji imaju zaduženja iz ljetnoga roka moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova, kako je objavljeno na poveznici Zaduženja i uplate

- učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku. 

- učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Kandidati koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju: 
- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu
- domovnicu i
- prijavnicu ispita državne mature koju nakon zaključavanja prijave ispita trebaju ispisati sa svoje stranice s poveznice Moj odabir link Prijavnica koja se pojavljuje nakon zaključavanja prijave   ispita.
- Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika, jer se ne vraćaju kandidatima.

- Rok za dostavu dokumentacije: od 20. 07.2016.  do 13. 08. 2016.

- Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda za verifikaciju do 13.08.2016.

- Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 5. 09. 2016.

Adresa za dostavu dokumentacije:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11 
10020 Zagreb 
Naznaka "dokumenti za DM"

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti .
 -  pozivom na broj Info centra 01/4501 899
 -  slanjem upita e-mailom na adresu:
info.centar@ncvvo.hr 

Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2015./2016. za jesenski rok
Ključni datumi ispita državne mature u šk. god. 2015./2016. za jesenski rok


Objavljeno: 18.7.2016, 10:50

Radno vrijeme Središnjeg prijavnog ureda

U subotu, 16. srpnja i nedjelju 17. srpnja 2016. radno vrijeme Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje bit će od 8:00 do 16:00 sati, a u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. od 8:00 do 20:00 sati.

Središnji prijavni ured može se kontaktirati putem telefona 01 6274-844 ili putem mrežne stranice www.studij.hr izbornika Česta pitanja.

Objavljeno: 16.7.2016, 09:54

Objavljene privremene rang liste

13. srpnja 2016. u 12 sati objavljene su privremene rang-liste s privremenim rezultatima ispita državne mature za upis na studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za ljetni upisni rok.
Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista 18. srpnja 2016.
S privremenih rang-lista brisani su svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na studijskom programu na kojem bi ostvario pravo upisa te na onim studijskim programima koji se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama.

Objavljeno: 13.7.2016, 12:28

Objava privremenih rezultata ispita državne mature provedenih u ljetnome roku školske god. 2015./2016.

Danas u 12.00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2015./2016. 

Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave: 
od 13. srpnja 2016. u 12.00 sati do 15. srpnja 2016. u 12.00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2015./2016. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 18. srpnja 2016. u 12.00 sati.


Objavljeno: 13.7.2016, 09:23

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature u ljetnome roku šk. god. 2015./16.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.
Napominjemo da učenici koji za prijavljeni ispit državne mature imaju vidljiv evidentiran neopravdani izostanak, obvezni su podmiriti troškove.
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata ispita učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-maila na adresu uplata.dm@ncvvo.hr 

Podjela svjedodžbi i potvrda za pristupnike (ne za redovne učenike) obavljat će se  21. i 22. srpnja od 9.00 do 20.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11 (Centar Bundek).
Sve nepodignute svjedodžbe pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka te svakoga radnoga dana od 9,00 do 12,00 te od 15,00 do 17,00 sati.
Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba: potrebno je sa sobom uzeti svoju osobnu iskaznicu i podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.
Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-maila na adresu: info.centar@ncvvo.hr
U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju. Zamolbe s nepotpunim podatcima neće se razmatrati.

- Obrazac zamolbe

Za pristupnike koji žive izvan RH potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.

Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem maila na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr


Objavljeno: 12.7.2016, 13:41

Polaganje ispita državne mature 2015./2016. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

Polaganje ispita državne mature 2015./2016. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku:

 1. Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature ljetnoga roka 2015./2016. godine, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnog koordinatora škole koji će obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja slanjem e-maila na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr

  Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 4.08.2016. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju. 


 2. Pristupnici koji pristupaju jesenskomu ispitnomu roku, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. ili na ispitima ljetnoga roka državne mature 2015./2016. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

  Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 4.08.2016. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju.

 3. Svi ostali pristupnici koji žele pristupiti ispitima jesenskoga roka, koji do sada nisu koristili pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, a smatraju da im je potrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) upućujemo na dokument za učenike s teškoćama "Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature" objavljen na www.ncvvo.hr.
  O potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr do 31.07.2016. 


Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. 
Svim pristupnicima, koji žele dostaviti zahtjev, preporučujemo da pripreme odgovarajuću dokumentaciju kao što je:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Rok za dostavljanje obavijesti je 31.07. 2016., a za dostavljanje zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije rok je 4.8. 2016. godine.

Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće razmatrati, odnosno neće biti odobreni.


Objavljeno: 8.7.2016, 12:41

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ispit provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije održat će se 7. srpnja 2016. godine u 9.00 sati.

Mjesto pisanja ispita: Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 1 i Ivana Lučića 5.
Pristupnici mogu vidjeti adresu pisanja ispita na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moj raspored.
Na tu adresu pristupnici trebaju doći najkasnije do 8.30 sati.

Nije dopušteno kašnjenje na ispit. Pristupnicima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće biti dopušten ulazak u ispitnu prostoriju. Zbog velikog broja pristupnika, a ograničenog prostora, molimo da se na ispitno mjesto dolazi bez pratnje.

Objavljeno: 5.7.2016, 18:22

Najava radova na HEP sustavu opskrbe električnom energijom - Središnji prijavni ured

Sukladno najavi iz HEP - Operator distribucijskog sustava u četvrtak, 30. lipnja 2016.godine, neće biti električne energije na adresi Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 8.00 do 14.00 sati zbog redovitoga održavanja transformatorskih stanica i električne mreže te nećemo biti dostupni u navedenom  terminu putem telefonskih linija već nas je moguće kontaktirati navedenog dana od 14.00 do 16.00 sati.

Objavljeno: 28.6.2016, 11:14

Obavijest za pristupnike ispitima državne mature

Zbog neistinitih obavijesti o odgađanju ispita državne mature koje kruže društvenim mrežama i instant messaging klijentima obavještavamo sve pristupnike da sve službene obavijesti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr i naslovnici mrežne stranice www.postani-student.hr .

Obavijesti objavljene na navedenim mrežnim stranicama jedine su službene obavijesti i zato molimo sve pristupnike da ne vjeruju obavijestima koje dobivaju putem društvenih mreža i instant messaging klijenata već da prate obavijesti na navedenim mrežnim stranicama.

Želimo svima puno dobrih rezultata.

Odjel za organizaciju i provođenje ispita


Objavljeno: 14.6.2016, 06:18

Obavijest za pristupnike ispitima državne mature

Poštovani pristupnici ispitima državne mature,

započinje drugi tjedan provedbe u kojemu se provodi i prvi obvezni ispit iz Hrvatskoga jezika (Esej i Test) na obje razine i za koji je objavljena Odluka o izmjeni provedbe prvoga dijela ispita iz Hrvatskoga jezika (školski esej), odnosno o izmjeni načina isporuke zadatka za pisanje školskoga eseja i sadržaja ispitnoga materijala u sigurnosnoj vrećici ( https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2015/12/odluka-o-izmjeni-provedbe-ispita-iz-hr-jezika.pdf ).

Svima želimo puno uspjeha!


Objavljeno: 13.6.2016, 14:34

Rok za uplatu ispita državne mature – ljetni rok do 7. svibnja 2016.

Dana 07. svibnja 2016. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature prijavljenih za ljetni rok 2016.

Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, vidljiv je svim obveznicima plaćanja naknade troškova za polaganje ispita državne mature na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Objavljeno: 2.5.2016, 08:57

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Pravo i/ili Socijalni studij

Prijavom Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studija Prava i/ili Socijalnoga studija automatski se u sustavu prijavljuje Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje - pravni studij i/ili Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje - socijalni studij.

Troškovi naknade za polaganje testa iznose 175,00 kuna za sve pristupnike.
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, vidljiv je svim pristupnicima na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Troškovi naknade trebaju biti podmireni do 13. lipnja 2016.
Sve informacije u svezi uplate možete dobiti pozivom na broj 01/4501 899 ili slanjem e-maila na adresu uplata.dm@ncvvo.hr 

Napominjemo da se izvršene uplate u sustavu evidentiraju prema kalendaru pisanja ispita državne mature odnosno testa dodatne provjere.

Test provjere znanja održati će se 30. lipnja 2016.
Mjesto pisanja ispita: Zagreb
Adresa pisanja testa pristupnicima će biti vidljiva na njihovoj stranici u sustavu pet dana prije pisanja ispita na poveznici Moj raspored.


Objavljeno: 27.4.2016, 12:55

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu - Medicina

Prijavom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, automatski se u sustavu prijavljuje Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij. 

Troškovi naknade za polaganje testa iznose 175,00 kuna za sve pristupnike.
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, vidljiv je svim pristupnicima na njihovoj stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Troškovi naknade trebaju biti podmireni do 31. svibnja 2016.
Sve informacije u svezi uplate možete dobiti pozivom na broj 01/4501 899 ili slanjem e-maila na adresu uplata.dm@ncvvo.hr 

Napominjemo da se izvršene uplate u sustavu evidentiraju prema kalendaru pisanja ispita državne mature odnosno testa dodatne provjere.

Test provjere znanja održati će se 07. srpnja 2016.
Mjesto pisanja ispita: Zagreb
Adresa pisanja testa pristupnicima će biti vidljiva na njihovoj stranici u sustavu pet dana prije pisanja ispita na poveznici Moj raspored.


Objavljeno: 25.4.2016, 09:53

Državna matura - Obavijest pristupnicima

Dana 07. svibnja 2016. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature prijavljenih za ljetni rok 2016.
Zaduženja i podatci za uplatu pristupnicima su vidljiva na njihovoj stranici, na poveznici Moji podatci/ Zaduženja i uplate.


Objavljeno: 15.4.2016, 09:59

Državna matura

Obavijest kandidatima koji su dužni poslati dokumente uz prijavu ispita državne mature

Postupak zaprimanja i verifikacije dokumenata je proces koji ima propisane procedure i traje nešto duže. Podatci se unose svakodnevno, prema redu pristizanja. Pojedinačno zaprimanje dokumentacije nismo u mogućnosti provjeravati. Kada Vaši dokumenti dođu na red, sve podatke unijet ćemo u sustav i bit će Vam vidljivo na Vašoj stranici na poveznici Moji podatci/Zaprimljeni dokumenti. Pri tome je bitno da su dokumenti poslani zaključno sa 10. 02. 2016., a ne kada su zaprimljeni.
U slučaju da ste dokumente uz prijavu ispita državne mature greškom poslali na adresu Središnjeg prijavnog ureda, Središnji prijavni ured proslijedit će nam Vaše dokumente.


Objavljeno: 8.2.2016, 13:55

Naknadne prijave i odjave ispita

Državna matura

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita


Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Naknadne prijave, promjene ispita

Rok: do 07. svibnja 2016. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte na adresu:

    Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
    10000 Zagreb
    Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
    uz naznaku (Povjerenstvo za ispite dm)


Zamolba za naknadnu prijavu
Zamolba za promjenu ispita

Zamolba za promjenu razine ispita

     Napomena:
     - uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
     - uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.         
  
Odjave ispita

Rok: do 17. svibnja 2016. (uključujući taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr.

Objavljeno: 3.2.2016, 16:07

Državna matura

Podsjećamo sve pristupnike koji žele prijaviti ispite državne mature za ljetni rok 2016. da ispite mogu prijaviti do 2. veljače 2016. u 12:00 sati.

Studijske programe moguće je odabirati ili promijeniti do 18. srpnja 2016.


Odjel za organizaciju i provođenje ispita


Objavljeno: 27.1.2016, 10:59

Državna matura 2015./2016.

Obavještavamo sve kandidate koji se prvi puta registriraju u sustav da su nakon registracije, primitka korisničkih podataka za prijavu i nakon uspješne prijave u sustav i pristupanja svojoj stranici u sustavu obvezni : 

unijeti završne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje škole za svaku završenu školsku godinu pod poveznicom Moji podatci/Ocjene 
- prijaviti željene ispite državne mature i studijske programe.

Postupak registracije i ostale informacije kandidati mogu pronaći u objavljenim Priručnicima za prijavu ispita državne mature.


Objavljeno: 18.1.2016, 11:46

Državna matura 2015./2016.

PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za učenike koji u školskoj godini 2015./2016. završavaju 4. razred srednjih škola/5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završavaju u školskoj godini 2015./2016. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji 4. razred završavaju u inozemstvu

PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2015. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

Objavljeno: 13.1.2016, 08:38

Državna matura

Poštovani pristupnici ispitima državne mature na ljetnom roku 2016. godine,

od danas vam je omogućen odabir studijskih programa. Podsjećamo da uz svaki odabrani studijski program, sustav automatski prijavljuje ispite državne mature, na traženoj razini, koje zahtijevaju ti studijski programi.

Kalendar ključnih datuma 

- Za kandidate koji školske godine 2015./2016. četverogodišnje srednje obrazovanje završavaju u Republici Hrvatskoj u sustavu obrazovanja odraslih i kandidate koji četverogodišnje srednje obrazovanje završavaju u inozemstvu. 

- Za kandidate koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili od 2010. do 2015. godine u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj.


PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE
za učenike koji u školskoj godini 2015./2016. završavaju 4. razred srednjih škola odnosno 5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj.

Objavljeno: 7.1.2016, 13:07

Uvjeti upisa za sljedeću akademsku godinu

Prijave studijskih programa će započeti 7. siječnja 2016. u 12 sati. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2016./2017.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Objavljeno: 2.12.2015, 12:16

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2015./2016.

U utorak, 1. prosinca 2015. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2015./2016. 
Prijave ispita državne mature završavaju 2. veljače 2016. godine u 12.00 sati.

Sve informacije o prijavama studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr na kojima ćemo objaviti priručnike o prijavi ispita državne mature s važnim datumima i rokovima.
Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti. 
Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave. 

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Info centar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati e-mailom na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr .

Za pitanja o prijavama studijskih programa upit možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php  klikom na Pošaljite upit.

Objavljeno: 30.11.2015, 11:58

OBAVIJEST

Obavještavamo sve pristupnike da u razdoblju od 30.listopada do 16.studenog 2015.godine nećemo biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju. 

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama. 

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumente za verifikaciju možete  slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenoga 2015. 

Naša nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj ćemo početi s radom 16.studenog 2015.

Sve informacije možete dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije


Objavljeno: 30.10.2015, 12:45

Državna matura

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature u jesenskome roku 2015.


Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj
svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama (sa ljetnoga i jesenskoga roka) prema rasporedu koji je škola odredila.


Napominjemo da učenici
koji za prijavljeni ispit državne mature imaju vidljiv evidentiran neopravdani izostanak obvezni su podmiriti troškove ispita. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-maila na adresu: uplata.dm@ncvvo.hr 
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.


Podjela svjedodžbi i potvrda za pristupnike koji nisu redovni učenici obavljat će se 
24. i 25. rujna od 9.00 do 20.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Petračićeva 4.
Sve nepodignute svjedodžbe pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka svakoga radnoga dana od 9.00 do 12.00 sati i od 15.00 do 17.00 sati.
Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba: treba  sa sobom imati svoju osobnu iskaznicu i podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.


Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument
, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-maila na adresu: info.centar@ncvvo.hr
U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju. Zamolbe s nepotpunim podatcima neće se razmatrati.

- Obrazac zamolbe


Za pristupnike koji žive izvan RH potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.


Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem maila na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 22.9.2015, 11:40

Objavljene rang liste za jesenski upisni rok

U ponedjeljak, 21. rujna 2015. objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku.
Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa. Upisi na većini visokih učilišta počinju u utorak 22. rujna 2015.  

Objavljeno: 21.9.2015, 16:18

Državna matura

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u jesenskome roku školske godine 2014./2015.

Danas u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u jesenskome roku školske godine 2014./2015.

Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 16. rujna 2015. u 12:00 sati do 18. rujna 2015. u 12:00 sati.
 
Učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred. 
 
Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.
 
Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 21. rujna 2015.

Objavljeno: 16.9.2015, 09:42

Počele prijave studijskih programa za jesenski upisni rok 2015.

Studijske programe moguće je prijaviti na onim visokim učilištima na kojima je ostalo mjesta nakon provedenih upisa ljetnog upisnog roka. S obzirom da na nekim visokim učilištima upisi još traju, visoka učilišta će naknadno označiti da provode prijave za upise u jesenskom roku. 
Također je iz istih razloga moguće naknadno mijenjanje kvota, posebno na studijskim programima koji imaju kvotu 1. 

Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 21.rujan 2015.g. do 15:59. Visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe. 

Objavljeno: 22.7.2015, 12:12

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2014./2015.

Prijave ispita u jesenskome roku:

- Trajanje prijava: 20. – 31. 7. 2015.

- Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr 
  Napomena: učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u    Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u    Centar.
  Svi ostali pristupnici prijavnice šalju poštom na adresu:
  Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
  Petračićeva 4
  10000 Zagreb
  Naznaka "prijavnica DM"

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

- od 26.8. 2015. do 11.9.2015.


Mjesto pisanja ispita državne mature:

- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda   
  srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.

- Svi ostali pristupnici ispite pišu u Zagrebu.

- Adresa ispitnoga mjesta pristupnicima će biti vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom
  Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.
- Mjesto pisanja nije moguće mijenjati.

Odjave ispita:

- Rok: od 31.7. do 6.8.2015. (uključujući taj dan)
- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem
  e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr 

- Obrazac odjave ispita


Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

- Rok za uplatu: 6. 8. 2015. (uključujući i taj dan)

   Uplate koje će biti izvršene nakon 6. 8. 2015. nećemo biti u mogućnosti prihvatiti.
   Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama,
   na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
   Osim zaduženja pristupnicima su ispisani i podatci za uplatu, koje moraju prepisati na
   uplatnicu i koji se odnose isključivo na pristupnikove podatke, nije moguće s tim brojem     uplatiti nečiji drugi ispit, niti od drugoga pristupnika prepisati broj.
   Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
   Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana zbog     pogrešno upisanog podatka na uplatnici.

 

Napomene:
- pristupnici koji su prijavili više ispita, a odustanu od polaganja ispita, a ne odjave ih u roku, ne    mogu birati koji ispit plaćaju.
  Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita.
- pristupnici koji imaju zaduženja iz ljetnoga roka
moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate   evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova, kako je objavljeno na     poveznici Zaduženja i uplate
- učenici koji su ove godine završili četvrti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one     ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku.
- učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne    plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Kandidati koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:
- svjedodžbe svih razreda srednje škole
- završnu svjedodžbu
- domovnicu i
- prijavnicu ispita državne mature koju nakon zaključavanja prijave ispita trebaju ispisati sa svoje    stranice s poveznice Moj odabir link Prijavnica koja se pojavljuje nakon zaključavanja prijave ispita.
- Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika, jer se ne vraćaju kandidatima.

- Rok za dostavu dokumentacije: od 20. srpnja do 17. kolovoza. 2015.

- Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 4. rujna 2015.

   Adresa za dostavu dokumentacije:
   Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
   Petračićeva 4
   10000 Zagreb
   Naznaka "dokumenti za DM"

  
 Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
  -  pozivom na broj Info centra 01/4501 899
  -  slanjem upita e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr


- Kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku 2014./2015.

Objavljeno: 17.7.2015, 18:16

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature u ljetnome roku 2015.

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Napominjemo da učenici koji za prijavljeni ispit državne mature imaju vidljiv evidentiran neopravdani izostanak obvezni su podmiriti troškove ispita.
Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom  Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-maila na adresu
uplata.dm@ncvvo.hr
Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.

 

Podjela svjedodžbi i potvrda za pristupnike obavljat će se  22., 23., 24. i 25. srpnja od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Petračićeva 4.
Sve nepodignute svjedodžbe pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka te svakoga radnoga dana od 9.00 do 16.00sati.
Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za koje će to napraviti druga osoba: potrebno je sa sobom imati svoju osobnu iskaznicu i podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-maila na adresu: info.centar@ncvvo.hr

U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju. Zamolbe s nepotpunim podatcima neće se razmatrati.

Obrazac zamolbe

 Za pristupnike koji žive izvan RH potvrde o položenim ispitima državne mature nismo u mogućnosti poslati poštom.

Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem maila na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Objavljeno: 14.7.2015, 16:10

Privemene rang liste

Objavljene su privremene rang-liste studijskih programa s kojih su obrisani kandidati koji nisu zadovoljili sve preduvjete.

Plasmani na privremenim listama i dalje će se mijenjati, kao posljedica usvajanja prigovora na rezultate ispita državne mature ili promjena lista prioriteta (do 17. srpnja u 17:59 sati). Dana 17. srpnja u 18:00 sati rang-liste postaju konačne.

Objavljeno: 13.7.2015, 15:55

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u ljetnome roku školske god. 2014./2015.


Danas u 12.00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2014./2015. 

Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave: 
od 13. srpnja 2015. u 12.00 sati do 15. srpnja 2015. u 12.00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 17. srpnja 2015. 

Objavljeno: 13.7.2015, 11:11

Važna obavijest

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava da se danas neće provoditi ispit državne mature iz Hrvatskog jezika – A i B razine – ESEJ.

Pisanje eseja odgađa se za sutra, četvrtak,  18. lipnja 2015., s početkom u 10 sati.

Pisanje Hrvatskog jezika – A i B razine – TESTA odgađa se za, petak, 26. lipnja 2015., s početkom u 9 sati.

Izmjene u Kalendaru polaganja državne mature 2014./2015. donesene su u suradnji i uz suglasnost nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  

Do ovih pomicanja termina došlo je jer su tijekom jučerašnjeg dana u jednoj školi otuđena dva rezervna primjerka ispita Hrvatskog jezika – A i B razina – ESEJ, zbog čega policija obavlja istragu.

Objavljeno: 17.6.2015, 10:14

VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo sve pristupnike koji su 17. lipnja 2015. u 9.00 sati trebali pristupiti pisanju ispita

Hrvatski jezik A i B razine – ESEJ

da se ispit NEĆE PROVODITI u tom terminu.


NOVO VRIJEME PROVEDBE:
- 18. lipnja 2015. u 10.00 sati na istom mjestu pisanja koje je vidljivo pristupnicima na njihovoj    stranici na poveznici Moj raspored.

Objavljeno: 17.6.2015, 00:53

Nagrada Soljacic

OBJAVA ZA MEDIJE

Maturant/ica koji/a ove godine postigne najbolji rezultat iz Matematike, A razine, te iz Fizike, osvojit će Nagradu Soljačić u iznosu od pet tisuća američkih dolara, odnosno oko 33.500,00 kuna, koja će mu/joj biti dodijeljena 31. srpnja 2015. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.Riječ je o nagradi koja je uspostavljena financijskom donacijom hrvatskog znanstvenika Marina Soljačića, profesora na Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Bostonu, a dodijelit će je osobno prof. dr. sc. Soljačić, zajedno s prof. dr. sc. Vedranom Mornarom, ministrom znanosti, obrazovanja i sporta. Nagrada će se dodjeljivati i narednih godina. 

Objavljeno: 28.5.2015, 15:03

Obavijest pristupnicima

VAŽNA OBAVIJEST PRISTUPNICIMA

Dana 06. svibnja 2015. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature prijavljenih za ljetni rok 2015.

Zaduženja i podatci za uplatu su pristupnicima vidljiva na njihovoj stranici , na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Objavljeno: 5.5.2015, 08:52

Obavijest pristupnicima

Dana 06. svibnja 2015. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature prijavljenih za ljetni rok 2015.
Zaduženja su pristupnicima vidljiva na njihovoj stranici, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate kao i broj računa na koji se sredstva uplaćuju.

Napomena: naknadu troškova za ispite dodatnih provjera plaćaju i učenici 4. razreda četverogodišnjega obrazovanja koji su prijavili Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Pravo ili Socijalni rad).
Zaduženja su pristupnicima vidljiva na njihovoj stranici, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate kao i broj računa na koji se sredstva uplaćuju.

Pristupnicima koji u navedenome roku ne uplate navedene troškove ispiti će se smatrati odjavljenima i neće im moći pristupiti.

Zaduženja su vidljiva i za ispite dodatnih provjera kandidatima koji su prijavili Medicinski i Pravni fakultet Sveu
čilišta u Zagrebu koji se provode u suradnji s Centrom pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate u iznosu od 175,00 kuna.
Troškovi naknade za navedene ispite dodatnih provjera mogu se prijaviti i uplatiti i nakon propisanoga roka za ispite državne mature, odnosno:

do 12. lipnja 2015. za Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij, koje provodi Medicinski fakultet u Zagrebu 09. srpnja 2015.

do 12. lipnja 2015. za Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje, ispit dodatnih provjera za studij Prava i Socijalnoga rada, koje provodi Pravni fakultet u Zagrebu 02. srpnja 2015.

Za sve ostale studijske programe troškovi ispita dodatnih provjera ne uplaćuju se na ovaj način nego na način kako je navedeno u uvjetima natječaja ili na mrežnim stranicama pojedinoga fakulteta.

Važna napomena:
Izvršene uplate prijavljenih ispita u sustavu se evidentiraju prema datumu provedbe.

Objavljeno: 22.4.2015, 15:28

Obavijest o slanju dokumentacije za pristupnike ispitima državne mature

Svi pristupnici ispitima državne mature koji  dokumentaciju šalju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja  i nadalje kao dokaz o državljanstvu trebaju slati domovnicu. 

Objavljeno: 22.4.2015, 14:57

Obavijest za kandidate koji su završili srednje obrazovanje prije 2010.g. ili izvan RH

Kandidati koji posjeduju OIB više nisu dužni Središnjem prijavnom uredu dostaviti dokaze o državljanstvu.

Objavljeno: 1.4.2015, 16:24

Ljetni rok državne mature 2014./2015.

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.
 
Odjave ispita
Rok: do 16. svibnja 2015. (uključujući taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Promjene ispita, naknadne prijave
Rok: do 06. svibnja 2015. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještavaju Centar.

2. Ostali pristupnici zamolbu sa priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, 


dostavljaju Centru poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10000 Zagreb
Petračićeva 4
uz naznaku (Povjerenstvo za ispite dm)

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Kalendari aktivnosti prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.

Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr.

Objavljeno: 9.2.2015, 14:43

VAŽNO

Podsjećamo pristupnike koji namjeravaju polagati ispite državne mature u ljetnome roku škol. god. 2014./2015. da prijave ispita državne mature traju do 2. veljače 2015. (do 11.59 sati).

Objavljeno: 29.1.2015, 15:58

Prijave za vojne studijske programe

Prijava studijskih programa Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo započet će 21. sječnja 2015. godine. 

Objavljeno: 14.1.2015, 15:28

Prijave studijskih programa

U srijedu, 7. siječnja 2015. godine počele su prijave studijskih programa. 

Prijave studijskih programa u ljetnom upisnom roku trajati će do 17. srpnja 2015. godine, a izuzetak su studijski programi za koje je visoko učilište odredilo raniji rok prijave. Ranije rokove prijava moguće je provjeriti u izborniku Studijski programi, odabirući željeni studijski program.

Orijentacijske rang liste bit će objavljene 30. travnja 2015. godine. 

Objavljeno: 7.1.2015, 14:36

Kalendar aktivnosti za pristupnike koji prijavljuju ispite državne mature u školskoj godini 2014./2015.

Objavljeno: 5.12.2014, 20:17

Obavijest za kandidate

Sve kandidate koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije školske godine 2014./2015. i osobe koje su završile ili završavaju srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske, a koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature u ljetnomu roku 2014./2015. i  smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida ...), upućujemo na dokument “Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature” objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

Također, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Rok za dostavljanje obavijesti je 10. siječnja 2015. godine. Nakon toga svaki će kandidat dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
Svim kandidatima koji žele postaviti zahtjev preporučujemo da pripreme odgovarajuću
dokumentaciju kao što je:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) logopedska i/ili socijalno-pedagoška i/ili edukacijsko-rehabilitacijska.

Dokumentaciju uz zahtjev za prilagodbu biti će potrebno dostaviti do 6. veljače 2015. godine.

Objavljeno: 1.12.2014, 15:35

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2014./2015.

U ponedjeljak, 1. prosinca 2014. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2014./2015. Prijave ispita državne mature završavaju 2. veljače 2015. godine u 12.00 sati.

U isto vrijeme bit će omogućene i aktivacije prošlogodišnjih maturanata i registracije za pristupnike koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine, pristupnike koji završavaju srednjoškolsko  obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, u inozemstvu ili su strani državljani.

Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku bit će omogućene od 7. siječnja 2015. godine do 17. srpnja 2015. godine (osim studijskih programa koji su odredili raniji rok prijave).

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti. 

Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave

Molimo sve pristupnike da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr. 

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete kontaktirati Info centar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati e-mailom na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr.

Za pitanja o prijavama studijskih programa upit možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php klikom na Pošaljite upit.

Objavljeno: 28.11.2014, 16:03

Uvjeti upisa za sljedeću akademsku godinu

Obavještavamo vas da se objavljeni uvjeti upisa odnose se na prošlu (2014./2015.) akademsku godinu.

Ažurirane informacije, koje se odnose na uvjete upisa za sljedeću (2015./2016.) akademsku godinu bit će objavljene u siječnju iduće godine.

Objavljeno: 4.11.2014, 14:59

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature u jesenskom roku 2014.

Podjela svjedodžbi i potvrda obavljat će se 25. rujna od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Petračićeva 4.
Sve nepodignute svjedodžbe pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka tijekom tjedna od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.
Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za njih će to napraviti druga osoba trebaju sa sobom imati svoju osobnu iskaznicu i prilikom preuzimanja trebaju kod sebe imati podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-maila na adresu: info.centar@ncvvo.hr 

U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju. Zamolbe s nepotpunim podatcima neće se razmatrati.


Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem maila na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Objavljeno: 22.9.2014, 12:24

Konačna rang lista za jesenski upisni rok

U nedjelju, 21. rujna 2014. objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku.

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa. Upisi na većini visokih učilišta počinju u ponedjeljak 22. rujna 2014.  

Objavljeno: 21.9.2014, 12:42

Konačna objava rezultata ispita državne mature u jesenskom roku šk. god. 2013./2014.

21. rujna 2014. u 10.00 sati objavit ćemo konačne rezultate ispita državne mature provedenih u jesenskome roku šk. god. 2013./2014.

Objavljeno: 21.9.2014, 09:41

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u jesenskome roku škol. god. 2013./2014.

Danas u 14.00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u jesenskome roku šk. god. 2013./2014. 


Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 16. rujna 2014. u 14.00 sati do 18. rujna 2014. u 14.00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2013/2014. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 21. rujna 2014. 


Objavljeno: 16.9.2014, 13:47

Kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku 2013./2014.

Objavljeno: 25.8.2014, 12:29

OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA IZ HRVATSKOGA JEZIKA NA B2 RAZINI - INI HRVATSKI B2 U JESENSKOME ROKU

1. KANDIDATI KOJI ISPITU PRISTUPAJU PRVI PUT

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stručnog studija te specijalističkoga diplomskog stručnog studija sukladno odlukama visokih učilišta.

Ispit će se održati 6. rujna 2014. u 9.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Petračićeva 4.

Ispitu mogu pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn.

Rok za prijavu i uplatu: zaključno s 26. kolovoza 2014.

PRIJAVE ZA ISPIT

1. Za upis u prvu godinu studija svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja na stranicama www.postani-student.hr, na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate, bit će prikazano zaduženje i broj računa na koji se uplaćuje naknada za troškove polaganja ispita. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici pošte ili banke ili putem internet bankarstva. Molimo kandidate da pažljivo prepišu brojeve s uplatnica na njihovim stranicama.

2. Za upis u drugu godinu studija, odnosno za kandidate koji su upisani ranijih godina i imaju obvezu polaganja ispita, prijave se obavljaju na sljedeći način:
- na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr, na poveznici INI HRVATSKI B2, objavljen je obrazac prijavnice za polaganje ispita i broj računa na koji se uplaćuju troškovi naknade za polaganje ispita u iznosu od 300,00 kn.

Podatci za uplatu:

Platitelj: Ime i prezime, adresa, grad
Primatelj: Državni proračun RH, Zagreb
Iznos: 300,00kn
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5665-40883-JMBAG
Opis plaćanja: Uplata za Ini Hrvatski B2.

2.1. Popunjenu prijavnicu i skeniranu uplatnicu treba poslati putem e-pošte na adresu: ini.hr.studenti@ncvvo.hr.

2. OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SU ISPIT POLAGALI U LJETNOME ROKU A NISU POLOŽILI SVE DIJELOVE ISPITA

Datum provedbe ispita: 6. rujna 2014.

Mjesto polaganja: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb,  Petračićeva 4

Raspored polaganja ispita prema dijelovima:

Čitanje:  9.00 - 10.00 sati
Pisanje:  10.10 - 11.30 sati
Slušanje i jezična točnost:  11.45 - 13.00 sati
Govorenje: u 14.00 sati

Molimo sve kandidate da na dio ispita koji polažu dođu najkasnije 30 minuta prije ispita.

Objavljeno: 7.8.2014, 23:41

Ispit dodatnih provjera za upis na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje) za upis na pravni studij u jesenskome roku

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku prijavili studijski program i uplatili troškove polaganja ispita.

Rok za prijavu studijskog programa (u Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta „Postani student“) i uplatu troškova polaganja ispita: 29. kolovoza 2014.

Ispit polažu i pristupnici koji su ga polagali u ljetnom roku, a nisu ostvarili pravo upisa.

Naknadne prijave neće biti uvažene.

Troškovi polaganja ispita u iznosu 150,00 kn uplaćuju se na račun Pravnoga fakulteta.

Prilikom uplate obvezno navesti ime i prezime pristupnika te svrhu uplate: „Test provjere posebnih sposobnosti“.

Broj računa za uplatu: 
- za pravni studij:  IBAN: HR9823600001101264729; poziv na broj : 00 65269-1011

Potvrdu o uplati troškova polaganja ispita pristupnici su dužni dostaviti na mail adresu: upisi@pravo.hr ili osobno u studentsku referadu (Trg maršala Tita 14, II kat, sobe 50 i 51) od 25. kolovoza 2014. do najkasnije 4. rujna 2014. u 12 sati.

Mjesto pisanja: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (točna adresa ispitnog mjesta bit će objavljena na stranicama pristupnika na poveznici Moj raspored pet dana prije pisanja ispita).

Vrijeme održavanja ispita: 11. rujna 2014. u 9.00 sati.  

Trajanje ispita: 75 minuta.

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom.

Prilikom održavanja ispita pristupnici ne smiju imati kod sebe elektroničke 
uređaje.

Svi pristupnici dužni su na ispit doći najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita i sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i pribor za pisanje.

Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se pristupnicima koji ne dođu na početak ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

Objavljeno: 4.8.2014, 09:16

Počele prijave studijskih programa za jesenski upisni rok

U utorak, 22. srpnja 2014. u 12 sati otvorena je mogućnost prijave studijskih programa.

Studijske programe moguće je prijaviti na onim visokim učilištima na kojima je ostalo mjesta nakon zaključenja ljetnog upisnog roka. S obzirom da upisi još traju, neka visoka učilišta će naknadno označiti da provode prijave za upise u jesenskom roku. 

Također je moguće naknadno mijenjanje kvota kod nekih studijskih programa.

Rok za prijavu studijskih programa je 21.rujan 2014.g. do 12 sati. Visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe. 

Objavljeno: 22.7.2014, 14:12

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2013./2014.

Prijave ispita u jesenskome roku:
- Trajanje prijava: 17. – 25.7. 2014.
- Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr
Napomena: ovogodišnji učenici ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.

Svi ostali pristupnici prijavnice šalju poštom na adresu: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva 4., 10000 Zagreb, s naznakom "prijavnica DM".

Provedba ispita državne mature:
- od 27.8. 2014. do 12.9.2014.


Pisanje ispita uz prilagodbu ispitne tehnologije:

- obavijest i upute o načinu ostvarivanja prava na pisanje ispita uz prilagodbu ispitne
  tehnologije objavljene su 24.6.2014. na stranici www.postani-student.hr
  www.ncvvo.hr
- za dodatna objašnjena pristupnici se mogu javiti putem e-maila: 
  prilagodba.dm@ncvvo.hr  

Mjesto pisanja ispita državne mature:
- Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda   
  srednjih  škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.

- Svi ostali pristupnici ispite pišu u Zagrebu.
- Adresa ispitnoga mjesta pristupnicima će biti vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.
- Mjesto pisanja nije moguće mijenjati.

Odjave ispita:
Rok: 4.8.2014. (uključujući taj dan)
- Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem
  e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr

Obrazac odjave ispita

Naknadne prijava:
Rok: 4.8.2014.
 (uključujući taj dan)
Pristupnici se javljaju Centru putem e-maila na adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr. Za naknadnu prijavu potrebno je poštom, na adresu Centra, dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiv razlog opravdanosti naknadne prijave i popunjeni obrazac za naknadnu prijavu.

Obrazac za naknadnu prijavu ispita

Promjene ispita,
Rok: 4.8.2014.
- Za naknadnu promjenu ispita potrebno je poslati popunjen obrazac za          
  promjenu ispita putem e-maila na adresu naknadna.prijava@ncvvo.hr.

Obrazac za promjenu ispitaUplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

Rok: 4.8.2014. (uključujući i taj dan)
  Uplate koje će biti izvršene nakon 4.8. nećemo biti u mogućnosti prihvatiti
 - Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama,
  na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
- Osim zaduženja pristupnicima su ispisani i podatci za uplatu, koje moraju prepisati na
  uplatnicu i koji se odnose isključivo na pristupnikove podatke (nije moguće s tim brojem uplatiti nečiji drugi ispit, niti od drugoga pristupnika prepisati broj).
- Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
- Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana zbog pogrešno upisanog podatka na uplatnici.

Napomene:
- pristupnici koji su prijavili više ispita, a odustanu od polaganja ispita i ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit plaćaju. Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita
- pristupnici koji imaju zaduženja iz ljetnoga roka moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite, kako je objavljeno na poveznici Zaduženja i uplate
- pristupnici koji su ove godine završili četvrti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku. Učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Kandidati koji se prvi puta registriraju u sustav i nisu do sada prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:
- svjedodžbe svih razreda srednje škole, završnu svjedodžbu
- domovnicu i
- prijavnicu ispita državne mature.
- Dokumenti moraju biti ovjerene preslike, jer se ne vraćaju kandidatima.
Rok za dostavu dokumentacije: 25.7.2014.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su, na stranici Postani-student, dostupne brošure s detaljnim informacijama, a pitanja mogu postavljati i
- telefonom na broj Info centra: 01 4501 899
- e-mailom na adresu: ncvvo@ncvvo.hr (za pitanja u vezi državne mature za koje nisu 
navedene e-mail adrese u ovoj obavijesti).

- Kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku 2013./2014.

Objavljeno: 19.7.2014, 16:10

Konačna rang lista

U četvrtak, 17. srpnja 2014. par minuta nakon 12 sati biti će objavljene konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku. 

Svaki kandidat može imati dovoljan broj bodova za upis na više odabranih studijskih programa, ali pravo upisa može ostvariti samo za jedan studijski program, pored kojeg će pisati riječ Da i upisni broj. Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za kojeg je dobio pravo upisa nakon formiranja konačnih rang lista. 

Ako se kandidat ne pojavi na upisu za onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa fakultet mu može naplatiti oportunitetne troškove. Zbog toga je izuzetno važno da kandidati sa svoje liste prioriteta do četvrtka, 17. srpnja 2014. u 11:59 izbrišu sve one studijske programe na kojima nikada ne bi htjeli studirati (npr. zato jer nisu za njih zainteresirani). Na konačnoj listi prioriteta moraju ostati samo oni studijski programi koje je kandidat želi upisati. 

Na broj 1 liste prioriteta treba staviti onaj studijski program kojeg kandidat najviše želi. Studijski program na kojem kandidat trenutno ima pravo upisa ne mora biti nužno na prvom mjestu prioriteta. Ako kandidat objavom konačnih rang lista nema pravo upisa na svoj prvi prioritet to neće utjecati na njegov upis na studijske programe nižeg prioriteta, ako će za jedan od njih imati dovoljno bodova za dobivanje prava upisa. 

Svoju osobnu listu prioriteta nije potrebno potvrđivati TAN brojem niti na bilo koji drugi način. Ona će se objavom konačnih rang lista smatrati konačnim odabirom kandidata. 

Objavljeno: 15.7.2014, 12:02

Obavijest o početku prijavljivanja ispita državne mature u jesenskome roku

Prijave ispita državne mature u jesenskome roku škol. god. 2013./2014. bit će omogućene nakon konačne objave rang lista, odnosno, od 17. srpnja 2014. s početkom u 16.00 sati do 25. srpnja 2014. u 23.59 sati.
Napominjemo pristupnicima da će od 17. srpnja biti moguće prijavljivati samo ispite državne mature. Studijski programi, koji će objaviti slobodna mjesta u jesenskome roku, moći će se prijavljivati od 22. srpnja 2014.

Objavljeno: 15.7.2014, 11:03

Obavijest o podjeli svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature u ljetnome roku 2014.

Podjela svjedodžbi i potvrda obavljat će se  17., 18. i 19. srpnja od 9.00 do 18.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Petračićeva 4.
Sve nepodignute svjedodžbe pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka te svakoga radnoga dana od 9.00 do 16.00 sati.
Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument i za njih će to napraviti druga osoba trebaju sa sobom imati svoju osobnu iskaznicu i prilikom preuzimanja trebaju kod sebe imati podatke osobe (ime i prezime, datum rođenja, OIB) čiji dokument preuzimaju.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-maila na adresu: info.centar@ncvvo.hr
U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju. Zamolbe s nepotpunim podatcima neće se razmatrati.


Pristupnici koji prethodnih godina nisu preuzeli svoje svjedodžbe i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature ne mogu ih podignuti u navedenim rokovima. Trebaju se javiti sa svojim osobnim podatcima i podatcima o godini i roku polaganja ispita državne mature putem maila na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Objavljeno: 11.7.2014, 15:01

Objava rezultata ispita državne mature provedenih u ljetnome roku šk. god. 2013./2014.

Sutra, 7. srpnja 2014. u 14.00 sati objavit ćemo rezultate ispita državne mature u ljetnome roku šk. god. 2013./2014. Pristupnicima će na njihovim stranicama na poveznici Moji rezultati biti objavljeni svi ispitni materijali te uspjeh koji su postigli na ispitima kojima su pristupili.
 
Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 7. srpnja 2014. u 14.00 sati do 9. srpnja 2014. u 14.00 sati.
 
Učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga Centru.
 
Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.
 
Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 14. srpnja 2014. 

Objavljeno: 6.7.2014, 14:17

Polaganje ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

a) Kandidati koji pristupaju jesenskomu ispitnomu roku ispita državne mature, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature 2009./2010. i 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013. ili na ispitima ljetnoga roka državne mature 2013./2014. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr

Rok za dostavljanje obavijesti je 1. kolovoza 2014. godine.

b) Sve ostale kandidate koji pristupaju jesenskomu ispitnomu roku ispita državne mature, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) upućujemo na dokument za učenike s teškoćama "Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature" objavljen na www.ncvvo.hr
Također, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr

Rok za dostavljanje obavijesti je 15. srpnja 2014. godine.
Nakon toga svaki će kandidat dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
Svim kandidatima, koji žele postaviti zahtjev, preporučujemo da pripreme odgovarajuću dokumentaciju kao što je:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.
Dokumentaciju će biti potrebno dostaviti do 1. kolovoza 2014.

Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenih rokova neće razmatrati.

Objavljeno: 24.6.2014, 16:14

OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA IZ HRVATSKOGA JEZIKA NA B2 RAZINI - INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskog, stručnog ili integriranog studija te diplomskog i specijalističkog diplomskog studija sukladno odlukama visokih učilišta.

Ispit će se održati 5. srpnja 2014. u 9.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Petračićeva 4.

Ispitu smiju pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn.

Rok za prijavu i uplatu: zaključno s 23. lipnja 2014.

PRIJAVE ZA ISPIT

1.  Za upis u prvu godinu studija svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja na stranicama www.postani-student.hr, na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate, bit će prikazano zaduženje i broj računa na koji se uplaćuje naknada za troškove polaganja ispita. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici pošte ili banke ili putem internet bankarstva. Molimo kandidate da pažljivo prepišu brojeve s uplatnica na njihovim stranicama.

2.  Za upis u drugu godinu studija, odnosno za kandidate koji su upisani ranijih godina i imaju obvezu polaganja ispita, prijave se obavljaju na sljedeći način:

- na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr, na poveznici INI HRVATSKI B2, objavljen je obrazac prijavnice za polaganje ispita i broj računa na koji se uplaćuju troškovi naknade za polaganje ispita u iznosu od 300,00 kn.

Podatci za uplatu:

Platitelj: Ime i prezime, adresa, grad
Primatelj: Državni proračun RH, Zagreb
Iznos: 300,00kn 
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5665-40883-JMBAG
Opis plaćanja: Uplata za Ini Hrvatski B2.

2.1. Popunjenu prijavnicu i skeniranu uplatnicu treba poslati putem e-pošte na adresu: ini.hr.studenti@ncvvo.hr.

Napominjemo svim kandidatima da se prijave i uplate nakon 23. lipnja 2014. neće uvažiti. 

Objavljeno: 6.6.2014, 14:44

OBAVIJEST - DRŽAVNA MATURA – VAŽNO!

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta donosi izmijenjeni kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnome roku šk. god 2013./2014. koji se odnosi na određivanje naknadnoga roka polaganja ispita državne mature za:

učenike četvrtih razreda srednjih škola iz Slavonskoga Broda i Županje koji zbog proglašene elementarne nepogode nisu bili u mogućnosti polagati ispite državne mature u ljetnome roku u vremenu od 20. do 30. svibnja;

učenike četvrtih razreda srednjih škola Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije koji žive na područjima gdje je bila proglašena elementarna nepogoda/katastrofa u vrijeme pisanja ispita državne mature od 20. do 30. svibnja 2014. (o mjestu polaganja ispita pravovremeno ćemo obavijestiti)

i

sve ostale pristupnike, uključujući i pristupnike iz Bosne i Hercegovine, koji su ispite državne mature trebali polagati u ispitnim Centrima:
Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu, Sveučilištu u Osijeku ili Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, a žive na područjima gdje je bila proglašena elementarna nepogoda i nisu bili u mogućnosti doputovati u ispitne Centre u vremenu od  20. do 30. svibnja 2014.

Učenici navedenih škola i ostali pristupnici koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti pristupiti ispitima u ovome, naknadnome roku, ispitima mogu pristupiti u jesenskome roku, prema važećem kalendaru. Odluku o opravdanosti nepristupanja ispitima državne mature u naknadnome roku za redovne učenike donose školska ispitna povjerenstva i o tome obavještavaju Centar. O opravdanosti ostalih pristupnika odluku donosi Ispitno povjerenstvo Centra.

Objavljeno: 31.5.2014, 20:16

OBAVIJEST – važno!

Od ponedjeljka 2. lipnja 2014. ispitom iz Hrvatskoga jezika započinjemo s trećim tjednom provedbe ispita državne mature u ljetnome roku 2014. godine uz sljedeće napomene:
 
1. Ispiti državne mature provode se prema važećem kalendaru i u srednjim školama u Županji.
 
2. Svim pristupnicima koji zbog elementarne nepogode (uključujući i pristupnike iz Bosne i Hercegovine) nisu bili u mogućnosti pristupiti polaganju ispita državne mature u vremenu od 20. do 30. svibnja, omogućit će se polaganje tih ispita u vremenu od 9. do 18. lipnja prema kalendaru koji će biti objavljen na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr.

Objavljeno: 28.5.2014, 18:16

OBAVIJEST - važno!

Od ponedjeljka, 26. svibnja 2014. ispitom iz Matematike, započinjemo s drugim tjednom provedbe ispita državne mature u ljetnome roku 2014. godine uz sljedeće napomene:

1. Provedba ispita nastavlja se prema važećem kalendaru i u srednjim školama u Slavonskome Brodu te na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu gdje ispite polažu pristupnici izvan redovnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

2. Učenici srednjih škola u Županji ne započinju s polaganjem ispita državne mature.

3. Za učenike srednjih škola u Županji i pristupnike koji su zbog elementarne nepogode iseljeni iz svojih domova postoji mogućnost uključivanja u redovitu provedbu ispita državne mature od 2. lipnja 2014. o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti škole i pristupnike putem mrežnih stranica Centra i Postani-student.

4. Svim pristupnicima koji zbog elementarne nepogode (uključujući i pristupnike iz Bosne i Hercegovine) nisu bili u mogućnosti pristupiti polaganju ispita državne mature u vremenu od 20. do 23. svibnja, omogućit će se polaganje tih ispita nakon 9. lipnja 2014. prema kalendaru koji će biti objavljen na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr.

Napominjemo da će Centar pri donošenju daljnjih odluka voditi brigu o tome da se svim pristupnicima omoguće ista prava za završetak srednjoškolskoga obrazovanja i/ili nastavka obrazovanja.

Objavljeno: 22.5.2014, 18:35

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA

VAŽNO!

Obavještavamo pristupnike ispitima državne mature iz Slavonskog Broda i Županje te s pogođenih područja Bosne i Hercegovine koji su prijavili polaganje ispita državne mature da će se ispiti planirani u vremenu od 20. do 23. svibnja za njih  održati nakon 9. lipnja. Točan raspored polaganja pojedinih ispita objavit ćemo naknadno.
 
Za sve ostale pristupnike ispiti će se održati prema Kalendaru polaganja ispita državne mature.

Objavljeno: 18.5.2014, 22:06

Objava natječaja za upis u prvu godinu preddiplomskih, integiriranih i stručnih studija na javnim sveučilištima u ak. god. 2014./2015.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj, u skladu sa člankom 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju objavila
 
NATJEČAJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH TE STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.
 
 Ovdje pogledajte tekst Natječaja za:

Natječaji za upis na sva javna sveučilišta objavljeni su i na mrežnim stranicama:

Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr
Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr
Sveučilišta u Splitu: www.unist.hr
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: www.unios.hr
Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr
Sveučilišta u Dubrovniku: www.unidu.hr
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: www.unipu.hr

 

 

Objavljeno: 9.5.2014, 13:31

Obavijest o produženju roka za uplate troškova naknade za polaganje ispita državne mature

VAŽNO!

Obavještavamo sve pristupnike koji nisu uplatili troškove naknade za polaganje ispita državna mature da se rok za uplatu produžuje zaključno do subote 3. svibnja 2014. Svima koji su uplatili troškove nakon 25. travnja uplate će biti evidentirane u sustavu i vidljive na njihovim stranicama. 
Svi ostali, koji to nisu učinili u roku, mogu uplatiti troškove od danas 30. travnja do subote 3. svibnja 2014. u 23.59 sati.

Nakon ovoga dodatnog roka naknadne uplate za ispite državne mature više neće biti moguće.

Objavljeno: 30.4.2014, 10:24

Ispit dodatnih provjera za upis na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje) za upis na pravni studij i studij socijalnoga rada

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici (uključujući i redovne učenike četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj) koji su u propisanome roku prijavili studijske programe i uplatili troškove polaganja ispita.

Rok za prijavu studijskih programa (u Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta „Postani student“) i uplatu troškova polaganja ispita: 23. svibnja 2014.

Pristupnici su dužni pri odabiru studija za upis prijaviti svaki od studija zasebno.
Naknadne prijave neće biti uvažene.

Troškovi polaganja ispita u iznosu 150,00 kn uplaćuju se na račun Pravnoga fakulteta.
Prilikom uplate obvezno navesti ime i prezime pristupnika te svrhu uplate:  "Test provjere posebnih sposobnosti“

Broj računa za uplatu:
- za pravni studij:  IBAN: HR9823600001101264729 ; poziv na broj: 00 65269-1011
- za studij socijalnoga rada: IBAN: HR9823600001101264729 ; poziv na broj: 00 65269-1014

Ako se pristupnik prijavio i na studij 'pravo' i na studij 'pravo izvanredni' uplaćuje samo 150,00 kuna. Jednako tako uplaćuje samo 150,00 kuna ako se prijavio i na studij 'socijalni rad' i na studij 'socijalni rad izvanredni'.

Potvrdu o uplati pristupnici su dužni dostaviti na mail adresu: upisi@pravo.hr; ili osobno u studentsku referadu (Trg m. Tita 14, II kat, sobe 50 i 51) najkasnije do 26. svibnja 2014.

Mjesto pisanja: Zagreb (ispit se piše na više lokacija, a točna adresa ispitnoga mjesta bit će objavljena na stranicama pristupnika na poveznici Moj raspored pet dana prije pisanja ispita).

Vrijeme održavanja ispita:
- za pravni studij: 12. lipnja 2014. u 10.00 sati 
- za studij socijalnoga rada: 12. lipnja 2014. u 14.00 sati

Trajanje ispita: 75 minuta

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom.
Prilikom održavanja ispita pristupnici ne smiju imati kod sebe elektroničke uređaje.
Svi pristupnici dužni su na ispit doći najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita i sa sobomponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i pribor za pisanje.
Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se pristupnicima koji ne dođu na početak ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

U slučaju potrebe za dodatnim obavijestima pristupnici mogu poslati upit na e-mail adresu: upisi@pravo.hr.

Objavljeno: 17.4.2014, 13:44

Obavijest pristupnicima o uplatama troškova za polaganje ispita državne mature

Rok za uplate troškova za polaganje ispita državne mature traje do 25. travnja 2014. 
Pristupnicima koji ne podmire troškove polaganja u roku ispiti će biti odjavljeni. Podatci za uplatu, odnosno broj računa i zaduženje po prijavljenim ispitima, objavljeni su na stranicama pristupnika na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate. Ispite možete uplatiti u bilo kojoj poslovnici banke ili u poštanskom uredu ili internet bankarstvom.
Pristupnicima koji su prijavili više ispita, a ne žele sve polagati, napominjemo: uplate se knjiže redom, prema kalendaru polaganja ispita i ne mogu se na uplatnici birati ispiti koji se uplaćuju. Ispite na kojima pristupnik ne namjerava pristupiti, a prijavljeni su, mora odjaviti (prema uputama u obavijesti od 4.2.2014.).
Centru ne treba dostavljati uplatnice, jer su uplate vidljive u sustavu na stranicama pristupnika u roku 3 do 7 dana od uplate. Ukoliko nakon toga roka uplata nije vidljiva, obavijestite Centar putem e-maila na adresu: uplata.dm@ncvvo.hr
Na mrežnim stranicama Centra, na poveznici http://dokumenti.ncvvo.hr/SS/2011-03-14/uplate_iz_inozemstva.pdf objavljena je uputa za pristupnike koji uplate obavljaju u inozemstvu. 
Osim ispita državne mature, na isti način obavljaju se i uplate za ispite dodatnih provjera koje provodi Centar u suradnji s Medicinskim fakultetom i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Rokovi za te ispite traju i nakon 25.4.2014., kako piše i u obavijestima.
Za sve ostale ispite dodatnih provjera uplate se ne obavljaju putem ove stranice, nego na način kako stoji u obavijestima pojedinoga fakulteta.

Objavljeno: 14.4.2014, 15:16

Ispit dodatnih provjera za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij. Prag po svakom predmetu na testu provjere znanja je 33%, a ukupni prag na testu je 50%. )
Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku: prijavili studijske programe, dostavili liječničku potvrdu (izdanu 2014. godine) i izjavu te podmirili obvezu plaćanja troškova polaganja ispita.

Troškovi naknade za polaganje ispita iznose 175,00 kn za sve pristupnike (uključujući i ovogodišnje učenike četvrtih razreda).
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, svim prijavljenim kandidatima bit će vidljiv na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Rok za uplatu: 18.6.2014.

Mjesto pisanja: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva 4, Zagreb
Vrijeme održavanja ispita:  10.7.2014. 
Vrijeme dolaska – početak prozivanja pristupnika: 8.20 sati 
Prozivanje pristupnika i ulaz u ispitnu prostoriju: 8.30 sati 
Trajanje ispita: 9.30 - 12.15 sati 

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom, džepno računalo istih karakteristika kao za ispite državne mature (bez poklopca).

Svi pristupnici dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i dozvoljeni pribor za pisanje.
Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se kandidatima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

Objavljeno: 3.4.2014, 14:43

Novi broj za ponovno izdavanje korisničkih podataka

Obavještavamo Vas da će u utorak 11.3.2014. doći do promjene broja za ponovno izdavanje korisničkih podataka te da će se umjesto postojećeg broja 66354 koristiti broj 666555.

Sadržaj poruke i dalje je isti odnosno sadržaj SMS poruke je riječ OPET. Cijena usluge je 3,72 kn. 

Do 11.3. i dalje koristite broj 66354 za ponovno izdavanje korisničkih podataka.

Objavljeno: 6.3.2014, 13:32

Orijentacijske rang liste

7. veljače 2014. godine objavljene su orijentacijske rang liste na kojima svaki kandidat može pratiti svoje privremeno bodovno stanje s obzirom na prijavljene studijske programe u izborniku Moji rezultati/Rezultati po prijavljenim studijskim programima.  

Napominjemo da su orijentacijske rang liste podložne promjenama te će se osvježavati svakoga punog sata.

Objavljeno: 6.2.2014, 14:49

Ljetni rok državne mature 2013./2014.

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.
 
Odjave ispita
Rok: do 30. travnja 2014. (uključujući taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr, putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Promjene ispita, naknadne prijave
Rok: do 19. travnja 2014. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještavaju Centar.

2. Ostali pristupnici zamolbu sa priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, 

- Zamolba za naknadnu prijavu
- Zamolba za promjenu ispita

dostavljaju Centru poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10000 Zagreb
Petračićeva 4
uz naznaku (Povjerenstvo za ispite dm)

Za dodatne informacije i pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su, na stranici Postani-student, dostupne brošure s detaljnim informacijama, a za dodatna pitanja mogu se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom na adresu: ncvvo@ncvvo.hr

Objavljeno: 4.2.2014, 15:13

Obavijest pristupnicima

Podsjećamo pristupnike koji namjeravaju polagati ispite državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2013./2014. da rok za prijavu ispita završava 1. veljače 2014.
To se ne odnosi na prijave studijskih programa koje završavaju 17. srpnja 2014., osim prijava na studijske programe koji su odredili raniji rok prijava.

Objavljeno: 16.1.2014, 15:14

Državna matura u školskoj godini 2013./2014.

Objavljeno: 30.12.2013, 19:24

Prijave ispite državne mature 2013./2014. i prijave za upis na studijske programe

Objavljeno: 30.12.2013, 19:20

Ljetni rok državne mature 2013./2014.

Objavljeno: 3.12.2013, 13:19

Polaganje ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije u ljetnome roku školske godine 2013./2014.

 Sve pristupnike koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije školske godine 2013./2014, koji svoje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih ili osobe koje su završile ili završavaju srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske, a koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature u ljetnomu roku 2013./2014. i smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida ...), upućujemo na dokument za učenike s "Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature“) objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

Također, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar zavanjsko vrednovanje obrazovanja, na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Rok za dostavljanje obavijesti je 10. siječnja 2014. godine. Nakon toga svaki će kandidat dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
Svim kandidatima koji žele postaviti zahtjev preporučujemo da pripreme odgovarajuću
dokumentaciju kao što je:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) edukacijsko-rehabilitacijska (nalaz i mišljenje logopeda, socijalnog pedagoga, rehabilitatora)  i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Dokumentaciju će biti potrebno dostaviti do 7. veljače 2014. godine.

Objavljeno: 2.12.2013, 08:48

Počele su prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2013./2014.

Danas, 1. prosinca 2013. godine počinju prijave ispita državne mature i studijskih programa u školskoj godini 2013/2014. Prijave ispita državne mature trajat će do 1. veljače 2014. godine.

Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku bit će omogućene od 1. prosinca 2013. godine do 17. srpnja 2014. godine (osim studijskih programa koji su odredili raniji rok prijave).

U isto vrijeme bit će omogućene i aktivacije prošlogodišnjih maturanata i registracije za kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, kandidati koji završavaju srednje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, u inozemstvu ili su strani državljani.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti. 

Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave. 

U pripremi je i brošura u kojoj će biti detaljno objašnjeni svi postupci u vezi s radnjama koje su nužne u postupku prijava ispita državne mature, prijava studijskih programa, rangiranja i upisa na visoka učilišta, tko je obvezan i na koji način priložiti dokumentaciju za prijavu ispita i studijskih programa, mogućnost ostvarenja prava na prilagodbu ispitne tehnologije, kao i Kalendar svih rokova koji se odnose na provedbu polaganja ispita državne mature i prijave studijskih programa.

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i Postani student www.postani-student.hr

Također, za dodatnu pomoć možete kontaktirati Službu za podršku korisnicima na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr te na broj telefona Info centra 01/4501 899 za pitanja o prijavama ispita državne mature, a na broj telefona 01/6274 844 za pitanja u vezi s prijavom studijskih programa.

Objavljeno: 1.12.2013, 10:51

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature

Tijekom provedbe ispita državne mature, nakon pisanja ispita, Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adrese pristižu različite vrste žalbi, prigovora, molbi učenika u vezi s ispitnim pitanjima, neprepisivanjem odgovora u list za odgovore, nepravilnim označavanjem točnih odgovora na listovima za odgovore te žalbe na nepravilnosti u provedbi ispita. Žalbe pristigle e-mailom ne mogu se razmatrati iz sljedećih razloga:
Pravilnikom o polaganju državne mature (čl. 43) propisani su način i rokovi podnošenja prigovora koji se odnose na:
- prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita državne mature
- ocjenu.
 
Učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj obje vrste prigovora podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga Centru.
Svi ostali pristupnici pisane prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita državne mature šalju poštom na adresu Centra, a prigovore na ocjenu upisivat će u sustav na poveznici Moji prigovori.
 
Prigovori se (na gore opisani način) dostavljaju u sljedećim rokovima:
- za prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita (nepravilnosti u ispitnoj prostoriji i slično) u roku 48 sati od pisanja ispita;
- za prigovore na ocjenu u roku 48 sati od objave rezultata, odnosno od 9. do 11. srpnja 2013.
 
Odgovor pristupnicima koji putem e-maila šalju molbe jer nisu prepisali odgovore u list za odgovore:
Ispit koji ste pisali zatvoren je u sigurnosne omotnice s vašim barkodom i pohranjen zajedno sa svim ispitima pristupnika koji su pisali taj ispit.
Omotnice se ne smiju otvarati do trenutka ocjenjivanja ispita kada će ocjenjivački tim prema pravilima za ocjenjivanje toga ispita jednako tretirati sve ispite i posebne situacije. Nakon objave rezultata ispita bit će svima omogućeno uložiti prigovor.
 
Odgovor pristupnicima koji putem e-maila šalju žalbe na ispitna pitanja iz Hrvatskoga jezika:
Zadatci zatvorenoga tipa u drugome dijelu ispita prošli su višestruke stručne recenzije. Nacionalni Centar će uvijek sve nedoumice rješavati u korist pristupnika i u dobroj vjeri, uz napomenu da se sve takve situacije rješavaju tek kada se ocijene ispiti svih pristupnika i utvrdi se eventualna manjkavost zadatka.
Do tada nema mogućnosti pojedinačnog postupanja s ispitnim materijalima te vas molimo za strpljenje do objave rezultata.
 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 

Objavljeno: 6.6.2013, 20:42

Obavijest o novome datumu pisanja drugoga dijela ispita iz Hrvatskoga jezika (test)

Obavještavamo sve pristupnike da se drugi dio ispita iz Hrvatskoga jezika (test), planiran za provedbu 28. svibnja u 9.00 sati, neće održati u navedeno vrijeme. 

Do promjene  datuma održavanja ispita došlo je uslijed pogreške ispitnih koordinatora u V. gimnaziji Vladimira Nazora u Splitu, Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju i Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Đakovu gdje su učenicima, umjesto ispitnih materijala za prvi dio ispita (esej), podijeljeni ispitni materijali za drugi dio ispita (test) čime je narušena tajnost ispitnih materijala za sutrašnji ispit iz Hrvatskoga jezika i dovedena u pitanje regularnost toga dijela ispita državne mature. 

Sukladno ovlastima propisanim Pravilnikom o polaganju državne mature v. d. ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Alenka Buntić Rogić donijela je odluku o novome vremenu održavanja drugoga dijela ispita.

Ispit će se održati 31. svibnja 2013. u 14.00 sati.

Molimo sve pristupnike da budu na ispitnim mjestima najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita. 

Ispit iz Grčkoga jezika, koji je prema kalendaru provedbe trebao biti proveden 31. svibnja u 14.00 sati, održat će se 11. lipnja u 14.00 sati.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 27.5.2013, 18:58

Obavijest o početku ispitnoga roka državne mature 2012./2013.

Danas, 21. svibnja 2013. ispitima iz Likovne umjetnosti  u 9.00 sati i Informatike u 14.00 sati, počinje provedba ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2012./2013. Od ukupno 32 678 učenika četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, koji su do 1. veljače 2013. prijavili ispite državne mature, pravo pristupanja ispitu nakon završetka nastavne godine ostvarilo je 29 818 učenika. Ispite će polagati 12 584 učenika gimnazija, 17 234 učenika strukovnih škola te 5500 kandidata izvan redovnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Učenici ispite pišu u svojim školama, a kandidati u ispitnim centrima u Osijeku, Rijeci, Slavonskome Brodu, Splitu i Zagrebu.  Raspored pisanja ispita s adresom ispitnoga centra objavljuje se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr pet dana uoči svakoga ispita i vidljiv je svim pristupnicima na poveznici Moj raspored.

Pristupnici na ispit moraju doći najkasnije 30 minuta prije početka ispita. Sa sobom moraju ponijeti identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica) i dozvoljeni pribor  za pisanje ispita, propisan predmetnim ispitnim katalozima.

Želimo vam puno uspjeha na ispitima državne mature 2012./2013.

Objavljeno: 21.5.2013, 00:27

Obavijest pristupnicima o produljenju roka za uplate

Na temelju odluke ravnatelja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja svi pristupnici koji nisu uplatili troškove naknadne za polaganje ispita mogu to učiniti još u ponedjeljak, 29. travnja 2013.

Nakon ovoga dodatnoga roka naknadne uplate za ispite državne mature više neće biti moguće.

Objavljeno: 27.4.2013, 13:38

Obavijest pristupnicima

Dana 21. travnja 2013. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature. Zaduženja su pristupnicima vidljiva na njihovoj stranici, na poveznici Zaduženja i uplate kao i broj računa na koji se sredstva uplaćuju.

Pristupnicima koji u navedenome roku ne uplate navedene troškove ispiti će se smatrati odjavljenima i neće im moći pristupiti.

Zaduženja su vidljiva i za ispite dodatnih provjera kandidatima koji su prijavili Medicinski fakultet, Pravni fakultet te Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji se provode u suradnji s Centrom.

Troškovi naknade za navedene ispite dodatnih provjera mogu se uplatiti i nakon roka za ispite državne mature, odnosno:

do 3. lipnja 2013. – za Test opće informiranosti, ispit  dodatnih provjera koje provodi Učiteljski fakultet u Zagrebu;

do 14. lipnja 2013. – za Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij, koje provodi Medicinski fakultet u Zagrebu;

do 31. svibnja 2013. – za Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje, ispit  dodatnih provjera za studij Prava i Socijalnoga rada, koje provodi Pravni fakultet u Zagrebu.

Za sve ostale studijske programe troškovi ispita dodatnih provjera ne uplaćuju se na ovaj način nego na način kako je navedeno u uvjetima natječaja ili na mrežnim stranicama pojedinoga fakulteta.

Objavljeno: 17.4.2013, 21:10

Objavljene orijentacijske rang-liste

Na poveznici Moji rezultati/Rezultati po prijavljenim studijskim programima objavljene su orijentacijske rang-liste i privremeno bodovno stanje. 

Važno je napomenuti da će se bodovno stanje i  orijentacijske rang-liste kontinuirano mijenjati kako budu pristizali novi podatci na temelju kojih se bodovi izračunavaju. Bodovno stanje i ogledne rang-liste osvježavat će se svakoga punog sata.

Objašnjenje načina generiranja rang-lista možete pročitati ovdje. Napominjemo da se u ovoj oglednoj fazi svi kandidati nalaze na rang-listama bez obzira na to jesu li ili nisu zadovoljili preduvjete. Također, rangovi su izračunati prema trenutnomu bodovnom stanju koje će se drastično mijenjati.

I u ovoj oglednoj fazi svi su kandidati brisani s rang-lista studijskih programa koje su na listi prioriteta postavljene niže od studijskoga programa na kojemu se kandidat prema trenutnomu privremenom broju bodova, "nalazi unutar upisne kvote". Još jednom naglašavamo da se trenutačno "unutar upisne kvote" može biti i bez zadovoljenih preduvjeta, što u fazi privremenih i konačnih rang-lista neće biti slučaj.

Objavljeno: 5.2.2013, 15:36

Obavijest o završetku roka za prijavu ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2012./2013.

Prijava ispita državne mature završava u petak, 1. veljače 2013. u 23.59 sati

Rok za dostavu dokumentacije potrebne za prijavu ispita državne mature Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (za kandidate koji su prijavili ispite i imaju obvezu slanja dokumentacije) te potpisanih prijavnica za ispite državne mature završava 15. veljače 2013.

Objavljeno: 31.1.2013, 13:45

Brošura Prijava ispita državne mature 2012./2013. i prijava za upis na studijske programe

Objavljene su brošure Prijava ispita državne mature 2012./2013. i prijave za upis na studijske programe, prema vrstama kandidata, s detaljno objašnjenim aktivnostima u vezi s prijavama ispita, studijskih programa te propisanim rokovima.

Objavljeno: 11.1.2013, 14:06

Vremenik provedbe ispita

Objavljen je vremenik provedbe ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2012./2013. kojega možete pogledati ovdje.

Objavljeno: 10.1.2013, 11:17

Objavljen novi Pravilnik o polaganju državne mature

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je novi Pravilnik o polaganju državne mature, koji je objavljen u Narodnim novinama u br. 1/2013 2. siječnja 2013. godine. Novi je pravilnik izrađen na temelju iskustava s provedbom državne mature u posljednje dvije godine, a donosi poboljšanja u tehničko-provedbenom smislu rješavajući određene poteškoće uočene u provedbi te uzimajući za temelj analize provedbe te prijedloge i primjedbe svih sudionika sustava - učenika, ispitnih koordinatora i ravnatelja.

Tekst Pravilnika možete pročitati ovdje.

Objavljeno: 7.1.2013, 17:38

Kalendar aktivnosti za pristupnike

Objavljeno: 22.12.2012, 16:35

Počele prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2012./2013.

Danas su započele prijave ispita državne mature i studijskih programa. Prijave ispita državne mature trajat će, sukladno Pravilniku o polaganju državne mature, od 1. prosinca 2012. godine do 1. veljače 2013. godine. Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku bit će omogućene od 1. prosinca 2012. godine do 16. srpnja 2013. godine (osim studijskih programa koji su odredili raniji rok prijave).

U isto vrijeme bit će omogućene i aktivacije prošlogodišnjih maturanata i registracije za kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, kandidati koji završavaju srednje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, u inozemstvu ili su strani državljani.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti. Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave

U pripremi je i brošura u kojoj će biti detaljno objašnjeni svi postupci u vezi s radnjama koje su nužne u postupku prijava ispita državne mature, prijava studijskih programa, rangiranja i upisa na visoka učilišta, tko je obvezan i na koji način priložiti dokumentaciju za prijavu ispita i studijskih programa, mogućnost ostvarenja prava na prilagodbu ispitne tehnologije, kao i Kalendar svih rokova koji se odnose na provedbu polaganja ispita državne mature i prijave studijskih programa.

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i Postani student www.postani-student.hr, a u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja obrate se na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr ili matura@skole.hr.

Objavljeno: 30.11.2012, 22:51

Dozvoljena džepna računala na ispitima državne mature iz Matematike, Fizike i Kemije

Uputu o vrsti džepnih računala koja se mogu koristiti na ispitima državne mature možete pročitati na poveznici: http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2010-03-31/uputa_o_racunalima.pdf

Najčešća pitanja odnose se na džepna računala CASIO fx-82MS i CASIO fx-82MS PLUS te CASIO fx-991ES i CASIO fx-991ES PLUS koja su, u skladu s uputama, dozvoljena.

Objavljeno: 23.5.2012, 13:36

Obavijest o uplatama kandidata iz inozemstva

Kandidati koji ispite državne mature žele uplatiti iz inozemstva, mogu to načiniti putem doznake, uz sljedeće parametre plaćanja.

Objavljeno: 11.4.2012, 09:16

Odluka o naknadi troškova polaganja ispita državne mature u 2012. godini

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donio je novu Odluku o naknadi troškova za polaganje ispita državne mature koja vrijedi za sve ispitne rokove u 2012. godini. Odluku možete pročitati ovdje.

Objavljeno: 17.12.2011, 12:18

Copyright © 2011 FER
Kontakt: matura@skole.hr