Pomoć

Prijava


Korisničko ime
Lozinka
Prijavi se

Novosti

Ispit dodatnih provjera za upis na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje) za upis na pravni studij i studij socijalnoga rada

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici (uključujući i redovne učenike četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj) koji su u propisanome roku prijavili studijske programe i uplatili troškove polaganja ispita.

Rok za prijavu studijskih programa (u Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta „Postani student“) i uplatu troškova polaganja ispita: 23. svibnja 2014.

Pristupnici su dužni pri odabiru studija za upis prijaviti svaki od studija zasebno.
Naknadne prijave neće biti uvažene.

Troškovi polaganja ispita u iznosu 150,00 kn uplaćuju se na račun Pravnoga fakulteta.
Prilikom uplate obvezno navesti ime i prezime pristupnika te svrhu uplate:  "Test provjere posebnih sposobnosti“

Broj računa za uplatu:
- za pravni studij:  IBAN: HR9823600001101264729 ; poziv na broj: 00 65269-1011
- za studij socijalnoga rada: IBAN: HR9823600001101264729 ; poziv na broj: 00 65269-1014

Ako se pristupnik prijavio i na studij 'pravo' i na studij 'pravo izvanredni' uplaćuje samo 150,00 kuna. Jednako tako uplaćuje samo 150,00 kuna ako se prijavio i na studij 'socijalni rad' i na studij 'socijalni rad izvanredni'.

Potvrdu o uplati pristupnici su dužni dostaviti na mail adresu: upisi@pravo.hr; ili osobno u studentsku referadu (Trg m. Tita 14, II kat, sobe 50 i 51) najkasnije do 26. svibnja 2014.

Mjesto pisanja: Zagreb (ispit se piše na više lokacija, a točna adresa ispitnoga mjesta bit će objavljena na stranicama pristupnika na poveznici Moj raspored pet dana prije pisanja ispita).

Vrijeme održavanja ispita:
- za pravni studij: 12. lipnja 2014. u 9.00 sati 
- za studij socijalnoga rada: 12. lipnja 2014. u 13.00 sati

Trajanje ispita: 75 minuta

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom.
Prilikom održavanja ispita pristupnici ne smiju imati kod sebe elektroničke uređaje.
Svi pristupnici dužni su na ispit doći najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita i sa sobomponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i pribor za pisanje.
Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se pristupnicima koji ne dođu na početak ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

U slučaju potrebe za dodatnim obavijestima pristupnici mogu poslati upit na e-mail adresu: upisi@pravo.hr.

Objavljeno: 17.4.2014, 13:44

Obavijest pristupnicima o uplatama troškova za polaganje ispita državne mature

Rok za uplate troškova za polaganje ispita državne mature traje do 25. travnja 2014. 
Pristupnicima koji ne podmire troškove polaganja u roku ispiti će biti odjavljeni. Podatci za uplatu, odnosno broj računa i zaduženje po prijavljenim ispitima, objavljeni su na stranicama pristupnika na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate. Ispite možete uplatiti u bilo kojoj poslovnici banke ili u poštanskom uredu ili internet bankarstvom.
Pristupnicima koji su prijavili više ispita, a ne žele sve polagati, napominjemo: uplate se knjiže redom, prema kalendaru polaganja ispita i ne mogu se na uplatnici birati ispiti koji se uplaćuju. Ispite na kojima pristupnik ne namjerava pristupiti, a prijavljeni su, mora odjaviti (prema uputama u obavijesti od 4.2.2014.).
Centru ne treba dostavljati uplatnice, jer su uplate vidljive u sustavu na stranicama pristupnika u roku 3 do 7 dana od uplate. Ukoliko nakon toga roka uplata nije vidljiva, obavijestite Centar putem e-maila na adresu: uplata.dm@ncvvo.hr
Na mrežnim stranicama Centra, na poveznici http://dokumenti.ncvvo.hr/SS/2011-03-14/uplate_iz_inozemstva.pdf objavljena je uputa za pristupnike koji uplate obavljaju u inozemstvu. 
Osim ispita državne mature, na isti način obavljaju se i uplate za ispite dodatnih provjera koje provodi Centar u suradnji s Medicinskim fakultetom i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Rokovi za te ispite traju i nakon 25.4.2014., kako piše i u obavijestima.
Za sve ostale ispite dodatnih provjera uplate se ne obavljaju putem ove stranice, nego na način kako stoji u obavijestima pojedinoga fakulteta.

Objavljeno: 14.4.2014, 15:16

Ispit dodatnih provjera za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij. Prag po svakom predmetu na testu provjere znanja je 33%, a ukupni prag na testu je 50%. )
Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku: prijavili studijske programe, dostavili liječničku potvrdu (izdanu 2014. godine) i izjavu te podmirili obvezu plaćanja troškova polaganja ispita.

Troškovi naknade za polaganje ispita iznose 175,00 kn za sve pristupnike (uključujući i ovogodišnje učenike četvrtih razreda).
Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, svim prijavljenim kandidatima bit će vidljiv na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Rok za uplatu: 18.6.2014.

Mjesto pisanja: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva 4, Zagreb
Vrijeme održavanja ispita:  10.7.2014. 
Vrijeme dolaska – početak prozivanja pristupnika: 8.20 sati 
Prozivanje pristupnika i ulaz u ispitnu prostoriju: 8.30 sati 
Trajanje ispita: 9.30 - 12.15 sati 

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom, džepno računalo istih karakteristika kao za ispite državne mature (bez poklopca).

Svi pristupnici dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i dozvoljeni pribor za pisanje.
Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se kandidatima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

Objavljeno: 3.4.2014, 14:43

Obavijest kandidatima za prijavu na studije Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

Počela je prijava studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu. 

Krajnji rok za prijavu tih studijskih programa  je 15. svibanj 2014. godine.

Više informacija o vojnim studijima možete naći na vojni.unizg.hr

Objavljeno: 1.4.2014, 11:33

Novi broj za ponovno izdavanje korisničkih podataka

Obavještavamo Vas da će u utorak 11.3.2014. doći do promjene broja za ponovno izdavanje korisničkih podataka te da će se umjesto postojećeg broja 66354 koristiti broj 666555.

Sadržaj poruke i dalje je isti odnosno sadržaj SMS poruke je riječ OPET.

Do 11.3. i dalje koristite broj 66354 za ponovno izdavanje korisničkih podataka.

Objavljeno: 6.3.2014, 13:32

Orijentacijske rang liste

7. veljače 2014. godine objavljene su orijentacijske rang liste na kojima svaki kandidat može pratiti svoje privremeno bodovno stanje s obzirom na prijavljene studijske programe u izborniku Moji rezultati/Rezultati po prijavljenim studijskim programima.  

Napominjemo da su orijentacijske rang liste podložne promjenama te će se osvježavati svakoga punog sata.

Objavljeno: 6.2.2014, 14:49

Ljetni rok državne mature 2013./2014.

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.
 
Odjave ispita
Rok: do 30. travnja 2014. (uključujući taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr, putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Promjene ispita, naknadne prijave
Rok: do 19. travnja 2014. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještavaju Centar.

2. Ostali pristupnici zamolbu sa priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, 

- Zamolba za naknadnu prijavu
- Zamolba za promjenu ispita

dostavljaju Centru poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10000 Zagreb
Petračićeva 4
uz naznaku (Povjerenstvo za ispite dm)

Za dodatne informacije i pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su, na stranici Postani-student, dostupne brošure s detaljnim informacijama, a za dodatna pitanja mogu se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom na adresu: ncvvo@ncvvo.hr

Objavljeno: 4.2.2014, 15:13

Obavijest pristupnicima

Podsjećamo pristupnike koji namjeravaju polagati ispite državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2013./2014. da rok za prijavu ispita završava 1. veljače 2014.
To se ne odnosi na prijave studijskih programa koje završavaju 17. srpnja 2014., osim prijava na studijske programe koji su odredili raniji rok prijava.

Objavljeno: 16.1.2014, 15:14

Državna matura u školskoj godini 2013./2014.

Objavljeno: 30.12.2013, 19:24

Prijave ispite državne mature 2013./2014. i prijave za upis na studijske programe

Objavljeno: 30.12.2013, 19:20

Ljetni rok državne mature 2013./2014.

Objavljeno: 3.12.2013, 13:19

Polaganje ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije u ljetnome roku školske godine 2013./2014.

 Sve pristupnike koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije školske godine 2013./2014, koji svoje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih ili osobe koje su završile ili završavaju srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske, a koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature u ljetnomu roku 2013./2014. i smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida ...), upućujemo na dokument za učenike s "Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature“) objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

Također, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar zavanjsko vrednovanje obrazovanja, na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Rok za dostavljanje obavijesti je 10. siječnja 2014. godine. Nakon toga svaki će kandidat dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
Svim kandidatima koji žele postaviti zahtjev preporučujemo da pripreme odgovarajuću
dokumentaciju kao što je:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) edukacijsko-rehabilitacijska (nalaz i mišljenje logopeda, socijalnog pedagoga, rehabilitatora)  i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Dokumentaciju će biti potrebno dostaviti do 7. veljače 2014. godine.

Objavljeno: 2.12.2013, 08:48

Počele su prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2013./2014.

Danas, 1. prosinca 2013. godine počinju prijave ispita državne mature i studijskih programa u školskoj godini 2013/2014. Prijave ispita državne mature trajat će do 1. veljače 2014. godine.

Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku bit će omogućene od 1. prosinca 2013. godine do 17. srpnja 2014. godine (osim studijskih programa koji su odredili raniji rok prijave).

U isto vrijeme bit će omogućene i aktivacije prošlogodišnjih maturanata i registracije za kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, kandidati koji završavaju srednje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, u inozemstvu ili su strani državljani.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti. 

Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave. 

U pripremi je i brošura u kojoj će biti detaljno objašnjeni svi postupci u vezi s radnjama koje su nužne u postupku prijava ispita državne mature, prijava studijskih programa, rangiranja i upisa na visoka učilišta, tko je obvezan i na koji način priložiti dokumentaciju za prijavu ispita i studijskih programa, mogućnost ostvarenja prava na prilagodbu ispitne tehnologije, kao i Kalendar svih rokova koji se odnose na provedbu polaganja ispita državne mature i prijave studijskih programa.

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i Postani student www.postani-student.hr

Također, za dodatnu pomoć možete kontaktirati Službu za podršku korisnicima na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr te na broj telefona Info centra 01/4501 899 za pitanja o prijavama ispita državne mature, a na broj telefona 01/6274 844 za pitanja u vezi s prijavom studijskih programa.

Objavljeno: 1.12.2013, 10:51

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature

Tijekom provedbe ispita državne mature, nakon pisanja ispita, Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adrese pristižu različite vrste žalbi, prigovora, molbi učenika u vezi s ispitnim pitanjima, neprepisivanjem odgovora u list za odgovore, nepravilnim označavanjem točnih odgovora na listovima za odgovore te žalbe na nepravilnosti u provedbi ispita. Žalbe pristigle e-mailom ne mogu se razmatrati iz sljedećih razloga:
Pravilnikom o polaganju državne mature (čl. 43) propisani su način i rokovi podnošenja prigovora koji se odnose na:
- prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita državne mature
- ocjenu.
 
Učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj obje vrste prigovora podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga Centru.
Svi ostali pristupnici pisane prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita državne mature šalju poštom na adresu Centra, a prigovore na ocjenu upisivat će u sustav na poveznici Moji prigovori.
 
Prigovori se (na gore opisani način) dostavljaju u sljedećim rokovima:
- za prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita (nepravilnosti u ispitnoj prostoriji i slično) u roku 48 sati od pisanja ispita;
- za prigovore na ocjenu u roku 48 sati od objave rezultata, odnosno od 9. do 11. srpnja 2013.
 
Odgovor pristupnicima koji putem e-maila šalju molbe jer nisu prepisali odgovore u list za odgovore:
Ispit koji ste pisali zatvoren je u sigurnosne omotnice s vašim barkodom i pohranjen zajedno sa svim ispitima pristupnika koji su pisali taj ispit.
Omotnice se ne smiju otvarati do trenutka ocjenjivanja ispita kada će ocjenjivački tim prema pravilima za ocjenjivanje toga ispita jednako tretirati sve ispite i posebne situacije. Nakon objave rezultata ispita bit će svima omogućeno uložiti prigovor.
 
Odgovor pristupnicima koji putem e-maila šalju žalbe na ispitna pitanja iz Hrvatskoga jezika:
Zadatci zatvorenoga tipa u drugome dijelu ispita prošli su višestruke stručne recenzije. Nacionalni Centar će uvijek sve nedoumice rješavati u korist pristupnika i u dobroj vjeri, uz napomenu da se sve takve situacije rješavaju tek kada se ocijene ispiti svih pristupnika i utvrdi se eventualna manjkavost zadatka.
Do tada nema mogućnosti pojedinačnog postupanja s ispitnim materijalima te vas molimo za strpljenje do objave rezultata.
 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 

Objavljeno: 6.6.2013, 20:42

Obavijest o novome datumu pisanja drugoga dijela ispita iz Hrvatskoga jezika (test)

Obavještavamo sve pristupnike da se drugi dio ispita iz Hrvatskoga jezika (test), planiran za provedbu 28. svibnja u 9.00 sati, neće održati u navedeno vrijeme. 

Do promjene  datuma održavanja ispita došlo je uslijed pogreške ispitnih koordinatora u V. gimnaziji Vladimira Nazora u Splitu, Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju i Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Đakovu gdje su učenicima, umjesto ispitnih materijala za prvi dio ispita (esej), podijeljeni ispitni materijali za drugi dio ispita (test) čime je narušena tajnost ispitnih materijala za sutrašnji ispit iz Hrvatskoga jezika i dovedena u pitanje regularnost toga dijela ispita državne mature. 

Sukladno ovlastima propisanim Pravilnikom o polaganju državne mature v. d. ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Alenka Buntić Rogić donijela je odluku o novome vremenu održavanja drugoga dijela ispita.

Ispit će se održati 31. svibnja 2013. u 14.00 sati.

Molimo sve pristupnike da budu na ispitnim mjestima najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita. 

Ispit iz Grčkoga jezika, koji je prema kalendaru provedbe trebao biti proveden 31. svibnja u 14.00 sati, održat će se 11. lipnja u 14.00 sati.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Objavljeno: 27.5.2013, 18:58

Obavijest o početku ispitnoga roka državne mature 2012./2013.

Danas, 21. svibnja 2013. ispitima iz Likovne umjetnosti  u 9.00 sati i Informatike u 14.00 sati, počinje provedba ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2012./2013. Od ukupno 32 678 učenika četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, koji su do 1. veljače 2013. prijavili ispite državne mature, pravo pristupanja ispitu nakon završetka nastavne godine ostvarilo je 29 818 učenika. Ispite će polagati 12 584 učenika gimnazija, 17 234 učenika strukovnih škola te 5500 kandidata izvan redovnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Učenici ispite pišu u svojim školama, a kandidati u ispitnim centrima u Osijeku, Rijeci, Slavonskome Brodu, Splitu i Zagrebu.  Raspored pisanja ispita s adresom ispitnoga centra objavljuje se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr pet dana uoči svakoga ispita i vidljiv je svim pristupnicima na poveznici Moj raspored.

Pristupnici na ispit moraju doći najkasnije 30 minuta prije početka ispita. Sa sobom moraju ponijeti identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica) i dozvoljeni pribor  za pisanje ispita, propisan predmetnim ispitnim katalozima.

Želimo vam puno uspjeha na ispitima državne mature 2012./2013.

Objavljeno: 21.5.2013, 00:27

Obavijest pristupnicima o produljenju roka za uplate

Na temelju odluke ravnatelja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja svi pristupnici koji nisu uplatili troškove naknadne za polaganje ispita mogu to učiniti još u ponedjeljak, 29. travnja 2013.

Nakon ovoga dodatnoga roka naknadne uplate za ispite državne mature više neće biti moguće.

Objavljeno: 27.4.2013, 13:38

Obavijest pristupnicima

Dana 21. travnja 2013. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature. Zaduženja su pristupnicima vidljiva na njihovoj stranici, na poveznici Zaduženja i uplate kao i broj računa na koji se sredstva uplaćuju.

Pristupnicima koji u navedenome roku ne uplate navedene troškove ispiti će se smatrati odjavljenima i neće im moći pristupiti.

Zaduženja su vidljiva i za ispite dodatnih provjera kandidatima koji su prijavili Medicinski fakultet, Pravni fakultet te Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji se provode u suradnji s Centrom.

Troškovi naknade za navedene ispite dodatnih provjera mogu se uplatiti i nakon roka za ispite državne mature, odnosno:

do 3. lipnja 2013. – za Test opće informiranosti, ispit  dodatnih provjera koje provodi Učiteljski fakultet u Zagrebu;

do 14. lipnja 2013. – za Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije, bitnih za studij, koje provodi Medicinski fakultet u Zagrebu;

do 31. svibnja 2013. – za Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje, ispit  dodatnih provjera za studij Prava i Socijalnoga rada, koje provodi Pravni fakultet u Zagrebu.

Za sve ostale studijske programe troškovi ispita dodatnih provjera ne uplaćuju se na ovaj način nego na način kako je navedeno u uvjetima natječaja ili na mrežnim stranicama pojedinoga fakulteta.

Objavljeno: 17.4.2013, 21:10

Objavljene orijentacijske rang-liste

Na poveznici Moji rezultati/Rezultati po prijavljenim studijskim programima objavljene su orijentacijske rang-liste i privremeno bodovno stanje. 

Važno je napomenuti da će se bodovno stanje i  orijentacijske rang-liste kontinuirano mijenjati kako budu pristizali novi podatci na temelju kojih se bodovi izračunavaju. Bodovno stanje i ogledne rang-liste osvježavat će se svakoga punog sata.

Objašnjenje načina generiranja rang-lista možete pročitati ovdje. Napominjemo da se u ovoj oglednoj fazi svi kandidati nalaze na rang-listama bez obzira na to jesu li ili nisu zadovoljili preduvjete. Također, rangovi su izračunati prema trenutnomu bodovnom stanju koje će se drastično mijenjati.

I u ovoj oglednoj fazi svi su kandidati brisani s rang-lista studijskih programa koje su na listi prioriteta postavljene niže od studijskoga programa na kojemu se kandidat prema trenutnomu privremenom broju bodova, "nalazi unutar upisne kvote". Još jednom naglašavamo da se trenutačno "unutar upisne kvote" može biti i bez zadovoljenih preduvjeta, što u fazi privremenih i konačnih rang-lista neće biti slučaj.

Objavljeno: 5.2.2013, 15:36

Obavijest o završetku roka za prijavu ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2012./2013.

Prijava ispita državne mature završava u petak, 1. veljače 2013. u 23.59 sati

Rok za dostavu dokumentacije potrebne za prijavu ispita državne mature Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (za kandidate koji su prijavili ispite i imaju obvezu slanja dokumentacije) te potpisanih prijavnica za ispite državne mature završava 15. veljače 2013.

Objavljeno: 31.1.2013, 13:45

Brošura Prijava ispita državne mature 2012./2013. i prijava za upis na studijske programe

Objavljene su brošure Prijava ispita državne mature 2012./2013. i prijave za upis na studijske programe, prema vrstama kandidata, s detaljno objašnjenim aktivnostima u vezi s prijavama ispita, studijskih programa te propisanim rokovima.

Objavljeno: 11.1.2013, 14:06

Vremenik provedbe ispita

Objavljen je vremenik provedbe ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2012./2013. kojega možete pogledati ovdje.

Objavljeno: 10.1.2013, 11:17

Objavljen novi Pravilnik o polaganju državne mature

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je novi Pravilnik o polaganju državne mature, koji je objavljen u Narodnim novinama u br. 1/2013 2. siječnja 2013. godine. Novi je pravilnik izrađen na temelju iskustava s provedbom državne mature u posljednje dvije godine, a donosi poboljšanja u tehničko-provedbenom smislu rješavajući određene poteškoće uočene u provedbi te uzimajući za temelj analize provedbe te prijedloge i primjedbe svih sudionika sustava - učenika, ispitnih koordinatora i ravnatelja.

Tekst Pravilnika možete pročitati ovdje.

Objavljeno: 7.1.2013, 17:38

Kalendar aktivnosti za pristupnike

Objavljeno: 22.12.2012, 16:35

Počele prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2012./2013.

Danas su započele prijave ispita državne mature i studijskih programa. Prijave ispita državne mature trajat će, sukladno Pravilniku o polaganju državne mature, od 1. prosinca 2012. godine do 1. veljače 2013. godine. Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku bit će omogućene od 1. prosinca 2012. godine do 16. srpnja 2013. godine (osim studijskih programa koji su odredili raniji rok prijave).

U isto vrijeme bit će omogućene i aktivacije prošlogodišnjih maturanata i registracije za kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, kandidati koji završavaju srednje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, u inozemstvu ili su strani državljani.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ove obavijesti. Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave

U pripremi je i brošura u kojoj će biti detaljno objašnjeni svi postupci u vezi s radnjama koje su nužne u postupku prijava ispita državne mature, prijava studijskih programa, rangiranja i upisa na visoka učilišta, tko je obvezan i na koji način priložiti dokumentaciju za prijavu ispita i studijskih programa, mogućnost ostvarenja prava na prilagodbu ispitne tehnologije, kao i Kalendar svih rokova koji se odnose na provedbu polaganja ispita državne mature i prijave studijskih programa.

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i Postani student www.postani-student.hr, a u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja obrate se na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr ili matura@skole.hr.

Objavljeno: 30.11.2012, 22:51

Dozvoljena džepna računala na ispitima državne mature iz Matematike, Fizike i Kemije

Uputu o vrsti džepnih računala koja se mogu koristiti na ispitima državne mature možete pročitati na poveznici: http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2010-03-31/uputa_o_racunalima.pdf

Najčešća pitanja odnose se na džepna računala CASIO fx-82MS i CASIO fx-82MS PLUS te CASIO fx-991ES i CASIO fx-991ES PLUS koja su, u skladu s uputama, dozvoljena.

Objavljeno: 23.5.2012, 13:36

Obavijest o uplatama kandidata iz inozemstva

Kandidati koji ispite državne mature žele uplatiti iz inozemstva, mogu to načiniti putem doznake, uz sljedeće parametre plaćanja.

Objavljeno: 11.4.2012, 09:16

Odluka o naknadi troškova polaganja ispita državne mature u 2012. godini

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donio je novu Odluku o naknadi troškova za polaganje ispita državne mature koja vrijedi za sve ispitne rokove u 2012. godini. Odluku možete pročitati ovdje.

Objavljeno: 17.12.2011, 12:18

Copyright © 2011 FER
Kontakt: matura@skole.hr